Co należy zrobić gdy dana osoba umrze?

I. Co powinniśmy zrobić gdy dana osoba umrze?

1. Powinniśmy zamknąć jej oczy.

Zostało przekazane, że Prorok (SAAWS) zamknął oczy Abu Salamie (RAA). [12]

2. Powinniśmy wznosić za nią suplikacje.

3. Powinniśmy zakryć całe jej ciało, włącznie z głową.

– Wyjątek stanowią tu osoby zmarłe w czasie hadżdż/umra, którym nie należy zakrywać głowy.

4. Powinniśmy jak najszybciej ją pochować.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do Alego (RAA): Nigdy nie opóźniaj trzech rzeczy: (I) modlitwy gdy nadejdzie jej czas; (II) pogrzebu gdy śmierć zostanie potwierdzona; (III) wydawania za mąż wdowy lub rozwódki, gdy znajdzie się odpowiedni dla niej kandydat. [13]

5. Zmarły powinien zostać pochowany w kraju w którym umarł. [14]

6. Rodzina powinna jak najczyściej spłacić długi zmarłego krewnego.
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Zmarły jest więźniem długów, które powstrzymują go przed wejściem do raju. [15]

7. Należy dobrze mówić o zmarłym.

II. Co możemy zrobić gdy dana osoba umrze?

1. Możemy pocałować zmarłego:

– Prorok (SAAWS) pocałował swojego syna Ibrahima
– Abu Bakr (RAA) pocałował Proroka (SAAWS)

III. Co muszą zrobić krewni zmarłego?

1. Muszą być cierpliwi i zaakceptować Wolę Allaha.

Anas (RAA) powiedział: Prorok (SAAWS) przechodził obok kobiety płaczącej nad grobem i powiedział: „Obawiaj się Allaha i bądź cierpliwa”. Odpowiedziała: „Odejdź ode mnie! Moje nieszczęście nie przytrafiło się tobie i nic o nim nie wiesz”. Później kobietę poinformowano, że osobą doradzającą jej był Prorok (SAAWS), poszła więc do jego domu i powiedziała: „Nie wiedziałam, że to ty”. Prorok (SAAWS) odpowiedział: „Cierpliwość jest właściwa przy pierwszym (uderzeniu) rozpaczy”. [16]

– Każdy z nas może spotkać się ze śmiercią bliskiej mu osoby.

2. Wdowy nie mogą ponownie wyjść za mąż przez 4 miesiące i 10 dni.

Niektórzy spośród was umierają i pozostawiają żony; one powinny oczekiwać samotne przez cztery miesiące i dziesięć dni. A po wypełnieniu się ich czasu nie będziecie mieć żadnej winy z racji tego, jak one ze sobą postąpią, zgodnie z przyjętym zwyczajem. A Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie. [17]
– Dotyczy to tylko kobiet.

IV. Czego nie mogą robić krewni zmarłego?

1. Zabronione jest lamentowanie.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Zmarły cierpi, gdy żywi lamentują z jego powodu. [18]

2. Zakazane jest również policzkowanie się, rozdzieranie ubrań i golenie głowy.

Wysłannik Allaha (SAAWS) przeklął tych, którzy (po śmierci bliskiej osoby) golą swoje głowy, głośno lamentują i rozdzieraj ubrania. [19]


12 Muslim.
13 Ahmad i at-Tirmizi.
14 Ibn Kudama, al-Mughni
15 Ahmad, ibn Madża i at-Tirmizi.
16 Al-Buchari i Muslim.
17 Koran, 2:234.
18 Muslim.
19 An-Nasai.