Równość ludzi w Islamie

W Islamie każdy człowiek ma taką samą pozycję – niezależnie od jego płci, koloru skóry, majątku czy pochodzenia. Allah w Qur’anie (Sura Al-Hudżurat – Komnaty – ajat 13., znaczenie wg J. Bielawskiego) mówi, co znaczy: „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Allaha, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Allah jest Wszechwiedzący, Dobrze Świadomy!

Bogobojność to jedyne kryterium, według którego Allah nas oceni.

Prorok(PZN) powiedział: Wszyscy ludzie są równi, tak jak zęby grzebienia.

Pierwszym pokarmem Proroka(PZN), kiedy był mały, było mleko Suajby, która była czarnoskórą kobietą i niewolnicą Abu Lahaba. Później aż do dziesiątego roku życia Proroka(PZN) wychowywała go i opiekowała się nim Umm Ajman (jej prawdziwym imieniem było imię Baraqa), Murzynka z Etiopii.

Jednym z ulubionych uczniów Proroka(PZN) był Usama bin Zajd, który także był czarnoskóry. Kiedy Usama miał siedemnaście lat, Prorok(PZN) dał mu dowództwo nad wojskiem, w którym byli między innymi Abu Bakr i Umar ibn al-Khattab – najwybitniejsi uczniowie Proroka(PZN).

Pierwszym muezzinem był Bilal (on też był czarnoskóry i był niewolnikiem, dopóki nie wykupił go Abu Bakr), któremu Prorok(PZN) powiedział kiedyś: Słyszałem echo twoich kroków w Raju. Kiedy muzułmanie powrócili do Mekki, Prorok(PZN) poprosił Bilala, żeby ten wszedł na dach Ka’by i zaśpiewał adhan. A kiedy ktoś nazwał Bilala synem czarnej kobiety, chcąc go obrazić, Prorok(PZN) powiedział temu człowiekowi: Ty masz w sobie jeszcze coś z dżahilliji. (W okresie dżahilliji – przed Islamem – Murzyni w Arabii często byli źle traktowani.)

Uczniowie Proroka(PZN) mówili różnymi językami i pochodzili z różnych narodów. Byli wśród nich Arabowie, Etiopczycy, Salman al-Farsi był Persem, Suajb Rzymianinem z Bizancjum, Zajd(który później zebrał cały Qur’an) mówił po aramejsku, ale wszyscy byli równi i tolerancyjni dla siebie.

Autor: Abd ul-Karim