Dlaczego czcimy Allaha?

Czcimy Allaha, bo On nas stworzył, a Ten, Który stworzył, nakazuje. Sam Allah w Qur’anie mówi, co znaczy wg J. Bielawskiego: „Zaprawdę, wasz Pan to Allah, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy podporządkowane są Jego […]

Więcej

Praca dla pieniędzy i praca dla Allaha

Prorok (PZN) zachęcał mężczyzn ze swojej wspólnoty, żeby pracowali. Jeśli mężczyzna jest zdrowy i ma siły do pracy, nie powinien żebrać ani prosić o jałmużnę, a powinien pracować i utrzymać rodzinę – mąż żonę, syn matkę, ojciec córkę…, ale zawsze tym, który zarabia, powinien być mężczyzna. Trzeba pracować na utrzymanie siebie i rodziny, ale Allah […]

Więcej

Zalety Zikr

Jeśli ktoś wspomina Allaha , to Allah wspomina jego. Allah Subhanau Wa Ta’ala w Qur’anie nakazuje ludziom (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni, lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi!” (Sura Al-Baqara – Krowa – ajat 152.) Jeden z hadisów qudsi mówi: Jeśli mój sługa wspomina […]

Więcej

Obowiązek da’wa i dawania świadectwa Islamowi

Allah od Adama(PZN) aż do Muhammada(PZN) wysyłał do ludzi proroków i Wysłanników (Pokój i Łaska Allaha z nimi wszystkimi) z napomnieniami, z nauką dla ludzi. Allah nazywa Proroka Muhammada w Qur’anie (Sura Al-Fath – Zwycięstwo – ajat 8.) świadkiem dla jego wspólnoty i pozostałych wspólnot, i ostrzegającym, i tym, który przynosi światu dobrą nowinę. Wiadomo […]

Więcej

Braterstwo

Proponowane przez Islam braterskie stosunki między ludźmi prowadzą do utworzenia społeczeństwa opartego na wzajemnej życzliwości, co pomogłoby w zaprowadzeniu bezpieczeństwa na świecie. Takie braterskie stosunki logicznie wynikają z pochodzenia wszystkich ludzi od dwojga pierwszych rodziców, Adama(PZN) i Ewy. Wysłannik Allaha (PZN) powiedział: Ludzie są dziećmi Adama, a Adam został stworzony z gliny. Sam Allah w […]

Więcej

Jedność w Islamie

To, jak wielką wagę Islam przywiązuje do umacniania poczucia wspólnoty wśród muzułmanów, widać już choćby na przykładzie modlitwy. Nawet, kiedy modli się jedna osoba, nie powtarza w modlitwie – „oto Ciebie czczę i Ciebie proszę o pomoc”! Mówi: „Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc!” „Prowadź nas drogą prostą”, nie „prowadź mnie drogą prostą”! […]

Więcej

Przyjaźń i Kontakty z Innymi Ludźmi

Islam nie jest religią, która nakłada na człowieka jedynie obowiązki postu czy modlitwy, a każe mu zamykać się w samotności, bez podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Świadczy o tym choćby wynagrodzenie, jakie dostajemy za modlitwę w zgromadzeniach, podkreślanie wagi spotkań w meczecie czy spotkań, na których muzułmanie razem wspominają Allaha. Wiele hadisów mówi o wynagrodzeniu, […]

Więcej

Wspólnota Muzułmańska w Nie-Mzułmańskim Kraju

Pamiętajmy, że najpierw jesteśmy muzułmanami, a później dopiero Polakami, Hindusami, Afrykanami, Arabami, Jordańczykami, Palestyńczykami itd. Prorok(PZN) powiedział, że biały muzułmanin nie jest lepszy od czarnego ani czarny nie jest lepszy od białego, ani Arab nie jest lepszy od nie-Araba, a nie-Arab od Araba. Najważniejsze powinno być to, że wszyscy jesteśmy braćmi w Islamie i wszyscy […]

Więcej

Prawa należne mężowi

1) Przewodnictwo i odpowiedzialność Nie oznacza to, że może być tyranem dla swojej rodziny, absolutnie nie, lecz powinien mieć na uwadze jej dobro i przewodzić w tym , co najlepsze dla niej. Allah mówi: Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że […]

Więcej

Prawa należne rodzicom

Dzieci zobowiązane są do posłuszeństwa swoim rodzicom, pod warunkiem, że nie są przez nich zmuszane do czegoś grzesznego. Obowiązkiem dzieci jest traktować rodziców dobrze, być dla nich miłymi i starać się ich zadowolić, a gdy osiągną podeszły wiek utrzymywać ich zapewniając im podstawowe potrzeby jak jedzenie, picie, ubranie i mieszkanie. Islam nakazuje dzieciom zwracać się […]

Więcej