Obowiązek da’wa i dawania świadectwa Islamowi

Allah od Adama(PZN) aż do Muhammada(PZN) wysyłał do ludzi proroków i Wysłanników (Pokój i Łaska Allaha z nimi wszystkimi) z napomnieniami, z nauką dla ludzi. Allah nazywa Proroka Muhammada w Qur’anie (Sura Al-Fath – Zwycięstwo – ajat 8.) świadkiem dla jego wspólnoty i pozostałych wspólnot, i ostrzegającym, i tym, który przynosi światu dobrą nowinę. Wiadomo jednak, że Muhammad(PZN) był Ostatnim Prorokiem i po nim już Allah nie ześle ludziom kolejnego proroka ani Wysłannika. Kto zatem jest odpowiedzialny za przekazanie Islamu w czasach od śmierci Proroka Muhammada(PZN) aż do Ostatniego Dnia tego świata?

Jest to obowiązek całej ummy Proroka(PZN), całej społeczności muzułmańskiej. Po Proroku(PZN) ten obowiązek przejęli jego uczniowie, którzy jeździli do różnych krajów, żeby nauczać ludzi Islamu. Dzisiaj przychodzi kolej na nas.

Jeśli widzimy muzułmanina, który oddala się od Islamu i Drogi Prostej (Allah nakazał Prorokowi(PZN) – powiedz, że to jest Moja droga i wzywaj do niej – ty i ci, którzy idą za tobą), oddala się od bycia dobrym muzułmaninem i od praktykowania naszej religii – powinniśmy zachęcać go do powrotu do tego, co dobre. On jest obrazem Islamu dla jego znajomych, którzy nie znają naszej religii – a jaki obraz Islamu przekazuje taki człowiek? Dlatego powinniśmy patrzeć, kto oddala się od Islamu, przypominać takim ludziom o obowiązkach muzułmanina, zachęcać do praktykowania naszej religii – ale również bardzo ważne jest, żebyśmy robili to delikatnie, pamiętajmy o tym, że ten człowiek jest naszym bratem (a Prorok ? powiedział: nie jest wierzącym, kto nie życzy dla swojego brata tego, czego życzy sam dla siebie). Kto nie jest muzułmaninem, a wiadomości o Islamie czerpie z radia, telewizji, gazet, Internetu (ze źródeł przekazujących zły i kłamliwy obraz Islamu), powinien zobaczyć Islam w naszym praktykowaniu. Oczywiście także możemy zrobić takiemu człowiekowi da’wa, zaprosić na wykład czy dać książkę o Islamie. Być może dzięki temu zostanie muzułmaninem, in sha Allah. Na szczęście (Alhamduli’llah) mimo mediom, przekazującym wypaczony obraz naszej religii, liczba muzułmanów ciągle rośnie.

Niektórzy z naszych braci robią złe rzeczy, popełniają różne grzechy. Jedzą mięso, które nie jest halal. Piją lub sprzedają alkohol. Ustawiają w swoich restauracjach maszyny do hazardu. Udzielają pożyczek na procent (w ten sposób może komuś pomagają, ale jest to lichwa). Przekazują swoimi działaniami zły obraz Islamu, bowiem kto grzeszy jawnie, szkodzi Islamowi.

Inni bracia tylko narzekają na rządy, na telewizję, na polityków itd. Pamiętajmy o tym, że z samego narzekania jeszcze nigdy nic nie wyszło i nigdy nic nie wyjdzie. Zróbmy coś, póki Alhamduli’llah pozwala nam na to wiek, zdrowie czy siły. Zróbmy da’wa dla innych i przekazujmy swoim postępowaniem dobry obraz Islamu. Pamiętajmy, że jeśli chodzimy do meczetu, modlimy się, praktykujemy – to jest to wielki dar od Allaha. Ale pamiętajmy o braciach i siostrach, których szatan odciąga od religii. Napominajmy, ale wybierajmy właściwą porę na napominanie. Wybierajmy delikatny, taktowny i miły sposób na przypominanie o Łasce Allaha, o Jego Miłosierdziu, Litości, Przebaczeniu, dzięki którym ta osoba in sha Allah może znowu zwróci się do Allaha.

Autor: Abd ul-Karim