Zalety Zikr

Jeśli ktoś wspomina Allaha , to Allah wspomina jego. Allah Subhanau Wa Ta’ala w Qur’anie nakazuje ludziom (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni, lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi!” (Sura Al-Baqara – Krowa – ajat 152.)

Jeden z hadisów qudsi mówi: Jeśli mój sługa wspomina Mnie, to Ja wspominam Jego, a jeśli on wspomina Mnie w zgromadzeniu, to Ja wspominam go w lepszym zgromadzeniu (tzn. razem z aniołami).

Allah mówi też o tych, którzy uwierzyli i wspominają Allaha, że przez zikr uspokajają się ich serca.

Wspominając Allaha chronimy siebie przed szatanem, przed jego zazdrością, podszeptami, spiskami i spojrzeniami. Pamiętajmy, że spojrzenia mogą być dobre i złe, korzystne i szkodliwe – może być złe spojrzenie naszego brata, zazdrosnego człowieka albo szatana, który jest spośród dżinnów. Przez każde z tych spojrzeń może spotkać nas krzywda i przed tym również chroni wspominanie Allaha.

Pamiętajmy o ochronie przed spojrzeniem Szatana zwłaszcza wtedy, kiedy się rozbieramy – dobrze wtedy powiedzieć (zanim zdejmiemy ubranie) Bismillahi, la ilaha illa Huwa – w Imię Boga, nie ma boga, jak tylko On. Niekiedy zapominamy o powiedzeniu du’a kiedy wchodzimy do łazienki, żeby się wykąpać, i rozbieramy się – a wtedy też dobrze powiedzieć albo wyżej wspomnianą du’a, albo to, co mówimy, wchodząc do łazienki, żeby się załatwić (Allahumma, inna a’udhu bika mina al-khubthi wa al-khabaith – szukam schronienia u Allaha przed złem i tymi, którzy je wyrządzają, obojga płci – tzn. przed dżinnami rodzaju męskiego i żeńskiego).

Są du’a na różne okazje, kiedy chcemy ochronić siebie przed szatanem i jego złem – przed jedzeniem, po jedzeniu, kiedy wychodzimy z domu, kiedy wracamy do domu, kiedy zdejmujemy ubranie…

Wspominanie Allaha nie jest trudne, a przewidziana jest za nie bardzo duża nagroda.

Prorok(PZN) powiedział, że człowiek, który wspomina Allaha i człowiek, który nie wspomina Allaha są podobni jeden do tego, kto jest żywy, a drugi do tego, kto jest martwy. Allah w Qur’anie mówi o człowieku, któremu zostało dane życie i światło, w którym może on chodzić, i o człowieku, który przez cały czas żyje w ciemności.

Allah porównuje też objawienie Qur’anu Prorokowi Muhammadowi(PZN) do dania człowiekowi duszy, mówiąc, że zesłał Prorokowi(PZN) ducha (tzn. Dżibrila z Objawieniem). Wiele innych ajatów mówi o zaletach wspominania Allaha albo o recytowaniu Qur’anu, które też jest rodzajem zikr. W jednym i drugim jest życie dla człowieka, światło dla człowieka i umocnienie duszy człowieka.

* * *

{Wspominający Boga często i wspominające – przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.}[Koran 33:35]

Zikr jest bardzo prosty i jeśli ktoś ma problem z zapmiętaniem długich suplikacji, jakie z różnych okazji robił Prorok(SAAŁS) to wystarczy, że powie on “SubhanAllah”, “La illaha illa Allah”, “Alhamdulillah” i “Allah Akbar”.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział:Powtarzanie słów “SubhanAllah”, “Alhamdullilah”, “La illaha illa Allah” i “Allah Akbar” jest bradziej cenne niż wszystko to nad czym wschodzi słońce.[Muslim]

Relacjonował Abu Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Powiedzenie “Alhamdullilah” dopełnia szalę wagi. A powiedzenie “SubhanAllah” i “Alhamdullilah” wypełnia przestrzeń między niebem, a Ziemią.[Muslim]

Przyp. binJellula

 

Autor: Abd ul-Karim