Prawa należne rodzicom

Dzieci zobowiązane są do posłuszeństwa swoim rodzicom, pod warunkiem, że nie są przez nich zmuszane do czegoś grzesznego. Obowiązkiem dzieci jest traktować rodziców dobrze, być dla nich miłymi i starać się ich zadowolić, a gdy osiągną podeszły wiek utrzymywać ich zapewniając im podstawowe potrzeby jak jedzenie, picie, ubranie i mieszkanie. Islam nakazuje dzieciom zwracać się do rodziców łagodnie, być dla nich cierpliwymi, a nawet usługiwać im i brać pod uwagę ich uczucia, by nie zrobić czegoś, co może ich zezłościć. Allah mówi: I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! (17:23)

Islam uznał nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców za jeden z największych grzechów. Abdullah bnu Amru przekazał, że pewnego razu przyszedł do Proroka Beduin i zapytał: O Wysłanniku Allaha, jakie są największe grzechy? Wysłannik odpowiedział: Dodawanie Allahowi współtowarzyszy.

Beduin zapytał: Co jeszcze? Prorok rzekł: Nieposłuszeństwo i zło okazywane rodzicom. Beduin ponownie zapytał: Co jeszcze? Prorok rzekł: Fałszywa przysięga. Zapytał: Co znaczy fałszywa przysięga? Prorok odrzekł: Jest to przysięga człowieka świadomego swego kłamstwa, przez które inny muzułmanin straci swój majątek. (Buchari)

Prorok tak zobrazował status rodziców w hadisie: Zadowolenie rodziców jest zadowoleniem Allaha a gniew rodziców jest gniewem Allaha. (Ibn Hibban)

Obowiązkiem dzieci jest szanować prawa rodziców nawet, jeśli są innego wyznania. Córka Abu Bakra, Asma powiedziała: W czasie, kiedy moja matka była bałwochwalczynią, przyszła raz do mnie. Nie wiedziałam co robić więc zapytałam Proroka: Matka przyszła do mnie i pragnie utrzymać ze mną relacje. Czy powinnam utrzymywać kontakty z nią, która sama dąży do tego. Wysłannik powiedział: Tak. Bądź w kontakcie z nią. (Buchari)

Islam dał pierwszeństwo matce przed ojcem w kwestii posłuszeństwa, dobroci i powinności towarzyszenia jej. Abu Hurejra przekazał, że pewien człowiek zapytał Proroka: – Kto jako pierwszy jest godny przyjaźni, a on odpowiedział: „Twoja matka”, zapytany kto jeszcze, odparł: „Twoja matka”. Pytany po raz trzeci: Kto? Rzekł: „Twoja matka”. Dopiero za czwartym razem Prorok odpowiedział: „Ojciec” i ci po nim a potem ci, po nim. (Muslim)

Znaczenie tego hadisu jest takie, że matka posiada trzykrotnie większe prawo niż ojciec do posłuszeństwa dzieci wobec niej, a to z powodu trudów związanych z ciążą, porodem i karmieniem. Mówi o tym Allah : I nakazaliśmy człowiekowi, co do jego rodziców: Matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie! (31:14)

Kobieta nosi ciąże, a płód w jej łonie żywi się pożywieniem, które ona sama spożywa rozwijając się się kosztem jej zdrowia przez dziewięć miesięcy a nastepnie po porodzie matka karmi niemowlę podczas bezsennych nocy.

Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali