Picie Alkoholu

Jednym z obowiązków każdego muzułmanina jest wybieranie dobrego jedzenia i picia. Takim dobrym pożywieniem jest to, co jest dla nas właściwe i to, na co zezwolił nam Allah. Z kolei powinniśmy unikać tego, czego zabrania nam Allah w Qur’anie i tego, czego według dobrych hadisów zakazywał Prorok (PZN). Pamiętajmy przy tym, że Allah zakazał nam jedynie tego, co jest dla szkodliwe.

Najważniejszą z zakazanych rzeczy spośród tego, co człowiek je i pije, jest alkohol. Alkohol jest szkodliwy i według tego, co mówi Allah w Qur’anie, i według tego, co przekazują nam hadisy Proroka (PZN), i według tego, co mówi współczesna nauka, która potwierdza stanowisko Islamu.

Alkohol oddala człowieka od Allaha, a wszystkie rzeczy, które tak działają (podobnie jak różnego rodzaju środki odurzające i zmieniające świadomość), są dla muzułmanina zakazane. Kto jest pijany, nie modli się lub robi to źle – poza tym modlitwa po pijanemu też jest złamaniem zakazu Allaha, który – zanim całkowicie zakazał picia alkoholu – zabronił nam stawać do modlitwy, kiedy jesteśmy pijani, mówiąc (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie(…)” (Sura An-Nisa’ – Kobiety – ajat 43.). Człowiek pijany nie wspomina Allaha, robi grzechy. Alkohol jest szkodliwy dla naszego zdrowia – bardzo źle działa na różne części naszego organizmu. Alkohol powoduje, że człowiek nie korzysta ze swojego rozumu, a Allah dał człowiekowi rozum po to, żeby ten myślał, cokolwiek chce powiedzieć lub zrobić.

Allah nie zakazał nam nic z tego, co jest dla człowieka dobre, a zakazał tylko tych rzeczy, które szkodzą albo człowiekowi, albo jego rodzinie, albo jego ummie, albo całemu społeczeństwu. Tymczasem alkohol źle działa i na człowieka, i na rodzinę alkoholika (bo z powodu jego nałogu często cierpi cała rodzina), i na ummę, i na całe społeczeństwo, bo człowiek, który jest pijany, może wyrządzać innym zło, którego nie zrobiłby na trzeźwo. Jest opowieść o człowieku, który został zmuszony do popełnienia jakiegoś grzechu, ale mógł wybrać, czy chce się upić, czy chce kogoś zabić, czy chce zgwałcić kobietę. Ten człowiek wybrał upicie się, bo pomyślał, że to zaszkodzi tylko jemu, ale nie zaszkodzi innym ludziom. Ale kiedy się upił, to po pijanemu i zabił mężczyznę, i zgwałcił kobietę. Ta opowieść pokazuje nam , jaki jest wpływ alkoholu nie tylko na tego człowieka, który go pije, ale i na całe społeczeństwo.

Kto kupuje alkohol, robi bardzo duże israf, bo i wydaje swoje pieniądze na coś, z czego nic nie ma (nie szanuje majątku, który dostał od Allaha), i wydaje te pieniądze, na coś, co mu szkodzi – czyli nie szanuje także zdrowia, które jest bardzo ważnym darem Allaha.

Prorok (PZN) powiedział, że alkohol jest kluczem do wszelkiego zła, jakie człowiek może zrobić, a inny hadis mówi, że Prorok (PZN) powiedział ludziom, którzy go słuchali, że alkohol jest matką wszelkich grzechów. Prawdziwość tych hadisów pokazuje choćby przytoczona wyżej historia o kimś, kto musiał popełnić jakiś grzech.

Inny bardzo ważny hadis mówi, że Prorok (PZN) powiedział: Przeklęty jest ten, kto pije alkohol, przeklęty jest ten, kto produkuje alkohol, przeklęty jest ten, kto sprzedaje alkohol, przeklęty jest ten, kto kupuje alkohol, przeklęty jest ten, kto przynosi alkohol i przeklęty jest ten, kto podaje alkohol do picia innym ludziom. (Dlatego praca w restauracji czy w sklepie z alkoholem jest dla muzułmanina zakazana!)

Przekazano również, że uczniowie Proroka (PZN) siedzieli i dyskutowali o tym, jaka rzecz jest najgorsza spośród tych, które zostały zakazane przez Allaha. Wtedy wstał Abdullah bin 'Amr al-As i powiedział, że najgorszą spośród zakazanych rzeczy jest alkohol. Dlatego powinniśmy wystrzegać się picia tego, w czym jest zło, a co zostało nam zakazane przez Allaha.

Z komunikatów: Prośba o oddanie krwi dla naszego brata, który jest w szpitalu i za którego się modliliśmy (jeśli ktoś jest zdrowy i ma odpowiednią grupę krwi). To dość ważne, bo niekiedy ludzie pytają, czy Islam dopuszcza transfuzję krwi, skoro krew została zakazana przez Allaha w Qur’anie.

Autor: Abd ul-Karim