Praktykowanie Islamu a Muzułmańska Rodzina

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego):

I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; Dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; – a Allah kocha ludzi czyniących dobro – Dla tych, którzy choć popełnili czyn bezecny albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie, wspominają Allaha i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy – a któż przebacza grzechy oprócz Allaha? – i nie trwają uporczywie przy tym, co czynili, bo przecież oni wiedzą.” (Sura Al 'Imran – Rodzina Imrana – ajaty od 133. do 135.)

Allah przygotował dla nas Ogrody tak rozległe, jak niebiosa i ziemia – i przeznaczył je dla ludzi bogobojnych. Tej bogobojności Allah wymaga od wszystkich i da za nią nagrodę także wszystkim – niezależnie od pochodzenia, majątku czy płci, tak samo mężczyźnie, jak kobiecie.

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Allaha, to najbardziej bogobojny spośród was!” (Sura Al-Hudżurat – Komnaty – ajat 13.).

Prorok (SAAWS) powiedział, że najbliżsi Allahowi są ci, którzy są najbardziej bogobojni. Bogobojny człowiek zbliża się do Allaha, idzie do Niego, a im bardziej pracujemy nad tą cechą charakteru, tym bliżej nam do Allaha. Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od Ognia, którego paliwem będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciwko rozkazowi Allaha, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.” (Sura At-Tahrim – Zakazane – ajat 6.)

Ten nakaz skierowany jest głównie do mężczyzn – ale bynajmniej nie dlatego, że kobieta rzekomo jest kimś „gorszym”, ale dlatego, że mężczyzna, który założył rodzinę, powinien dawać dobry przykład swojej żonie i swoim dzieciom. A jaki przykład może dawać swoim bliskim mężczyzna, który czasami się modli, czasami nie (lub nie modli się w ogóle – Astaghfiru’llah, Astaghfiru’llah, Astaghfiru’llah), który nie pości, choć jest zdrowy, który nie daje jałmużny, choć jest bogaty, który nie jedzie do Mekki, choć pozwala mu na to zdrowie i majątek, który nie pamięta, że Allah wymaga od niego, aby był bogobojny, aby praktykował Islam, aby był wzorem dla swojej rodziny, aby nauczał ją Islamu? Mężczyźni niekiedy narzekają na swoje żony czy dzieci, mówiąc, że żona czy dziecko nie modli się, nie praktykuje – tymczasem często jest tak, że ich żony i dzieci postępują tak, a nie inaczej, dlatego, że oni sami również nie praktykują. Niektórzy porzucają modlitwę, post czy jałmużnę, niektórzy cudzołożą (także żyjąc bez ślubu), niektórzy kradną, niektórzy piją alkohol, uprawiają hazard lub robią zabronione interesy. To wszystko przekłada się na rodzinę takiego mężczyzny. Dlatego mężczyzna powinien najpierw zadbać o siebie, oczyścić duszę i ciało od tego, co haram, praktykować naszą religię – dopiero wtedy może dawać dobry przykład swoim najbliższym. Dopiero wtedy będzie mógł uczyć dzieci modlitwy, bogobojności i poddania się Allahowi – a kiedy dzieci wyrosną na dobrych muzułmanów, in sha Allah zobaczy w nich owoc swojej pracy.

Allah przygotował dla ludzi bogobojnych Ogrody tak rozległe jak niebiosa i ziemia razem wzięte. To wielka nagroda, ale zasłużenie na nią niekiedy wymaga wielkiego wysiłku. Wymaga praktykowania naszej religii, dawania dobrego przykładu rodzinie i pamiętania o tym, że nie powinniśmy konkurować w tym, jaki kto ma majątek, jaki kupił telewizor, jakim samochodem jeździ – ale jedynie w pobożności, bogobojności, wierze i dobrych uczynkach.

Autor: Abd ul-Karim