Praktyki i znaczenie „chrześcijaństwa” w Biblii

Słowo „chrześcijaństwo” nie znajduje się w żadnej z Ewangelii. W innych księgach Nowego Testamentu nazwa ta wspomniana jest tylko kilka razy (Dz 11,26; Dz 26,28; I P 4,16). Jest to zrozumiałe, gdyż termin ten został wymyślony długo później, kiedy Jezus (pokój z nim) opuścił już ten świat. DWIE SYLWETKI CHRYSTUSA 1. to ta dotycząca historycznego […]

Więcej

Allah – Prawdziwe Imię Boga w Biblii

Wielu nie-muzułmanów uważa że słowo Allah jest nazwą arabskiego bóstwa, boga muzułmanów. Prawdą jest że Allah jest imieniem własnym Jedynego Boga, którego czcili wszyscy Prorocy i Wysłannicy Boży. Allah w języku arabskim Arabskie słowo Allah (czytaj `allôh) الله (alif-lam-lam-hah [A L L H]) znaczy Bóg, który jako Jedyny zasługuje na cześć. Allah jest Jedynym Stworzycielem […]

Więcej

Koncept islamu w Biblii

Czy słowo „islam” znajduje się w Biblii? Nie znajdujemy takiego określenia z trzech głównych powodów: • Jest to słowo arabskie, a Biblia którą mamy w ręku jest to angielsk ie (polskie – przyp. tłum.) tłumaczenie z greckiego i hebrajskiego; • „Islam” jest słowem przetłumaczalnym. Skoro niesie ze sobą jakieś znaczenie, można je przetłumaczyć; • Wiele […]

Więcej

Stary Testament vs Nowy Testament vs Koran

Pomimo fałszerstw obecnych w Starym i Nowym Testamencie, pomimo wszystkich dodanych, usuniętych i zmienionych wersów, pomimo fabrykownaia całych ksiąg oraz doktrynalnie motywowanych modyfikacji wcześniej istniejących tekstów, pomimo faktu, że autorzy czterech ewangelii Nowego Testamentu (jak również autorzy połowy listów przypisywanych Pawłowi z Tarsu) są nieznani, pomimo tego, że nie wiemy kto, gdzie, dlaczego i dokładnie […]

Więcej

Nowy Testament

Powyższa uwaga nie jest, oczywiście, niczym nowym. Nowy Testament zawiera wystarczająco dużo nieścisłości, aby zaiskrzyć oszałamiającą różnorodność interpretacji, wierzeń i religii, wszystkich rzekomo opartych na Biblii. Jeden z pisarzy zawarł ten fakt w zabawnej obserwacji: Potrafisz i nie potrafisz, Masz powinność i nie masz powinności, Będziesz i nie będziesz, I zostaniesz przeklęty jeśli to zrobisz, […]

Więcej

Nieścisłości w Nowym Testamencie

Oto lista przedstawiająca niektóre z rażących konfliktów Nowego Testamentu. Celem, jak przedtem, nie jest atakowanie Biblii, ale ujawnienie czym tak naprawdę Biblia jest. Ci spośród czytelników, którzy uważają Nowy Testament za słowo od Boga, muszą pamiętać w trakcie czytania tej listy, że Bóg się nie myli. Ani razu. Mając to na uwadze, błędy w Nowym […]

Więcej

Problemy z Kanonem Nowego Testamentu

Według Harper’s Bible Dictionary (Słownika Biblii Harper’a), “kanon Nowego Testamentu ma również bardzo skomplikowaną historię. …żaden z kanonicznych wykazów nie pojawia się wcześniej niż przed około 150r.n.e.. ..”292 John Reumann, w swojej książce Variety and Unity in New Testament Thought (Różnorodność i Jedność Myśli Nowego Testamentu), komentuje tą kwestię w następujący sposób: “Kanon jako zbiór […]

Więcej

Stary Testament

Zacznijmy od wprowadzenia “do arki po parze (spośród wszystkich istot żyjących)”, później. . . Oj, chwileczkę. Czy powinno być “po parze spośród wszystkich istot żyjących”, jak podaje Księga Rodzaju 6:19 czy też “z wszelkich zwierząt czystych siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze”, jak czytamy rozdział.później.w.Księdze.Rodzaju.7:2-3? Hmm. Cóż, mamy do […]

Więcej

Praktyki islamu w Biblii

Zakładając, że „ISLAM” nie jest nową religią, oraz że wszyscy Prorocy Boga, włącznie z Jezusem (pokój z nim), oraz ich wierni naśladowcy byli „MUZUŁMANAMI”, to nasuwa się pytanie, czy wierzenia i praktyki islamskie także znajdujemy z Biblii? Sprawdźmy. (a) ISLAMSKIE WYZNANIE WIARY: Islam naucza o prawdziwym monoteizmie. Najbardziej fundamentalnym wierzeniem w islamie jest Jedność Boga, […]

Więcej