Geologia w Koranie

Geologiczne zjawisko fałdowania zostało odkryte dopiero niedawno. Owo fałdowanie jest odpowiedzialne za tworzenie się pasm górskich. Skorupa ziemska, na której żyjemy jest bardzo twarda, natomiast głębsze powłoki naszej planety mają konsystencję gorącej cieczy, na której życie jest niemożliwe. Fałdowanie odgrywa istotną rolę w stabilizacji gór, gdyż to właśnie fałdy były podstawą dla reliefów tworzących góry. Geolodzy twierdzą, iż średni promień Ziemi wynosi około 6370 km, zaś grubość skorupy ziemskiej waha się pomiędzy 1,60 km a 48 km. Tak cienka skorupa jest bardzo narażona na drżenie i pękanie. Góry są więc jak kołki, które utrzymują skorupę ziemi i zapewniają jej stabilność.

Tak też i Koran opisuje to zjawisko:

Czyż nie uczyniliśmy Ziemi jako szeroką płaszczyznę,
a gór jak al-ałtad
(kołków)?
[Koran, 78: 6-7]

Arabskie słowo użyte w Koranie ałtad oznacza paliki lub kołki (jak te stosowane do stawiania namiotu); to właśnie one stanowią fundamenty fałd geologicznych.

Książka pt. „Earth” jest jednym z podstawowych podręczników geologicznych używanych na uniwersytetach na całym świecie. Jednym z jej autorów jest Frank Press – były Dyrektor Akademii Nauk w Stanach Zjednoczonych, a także były Doradca Naukowy Prezydenta Jimmy’ego Cartera. Frank Press w swej książce przedstawia góry w kształcie klinów, które są głęboko osadzone w Ziemi oraz jako niewielka część całości. 5 Dr. Press twierdzi, iż góry pełnią istotną rolę w stabilizacji skorupy ziemskiej. Koran opisuje tę prewencyjną funkcję gór w taki oto sposób:

I zesłaliśmy na Ziemię góry solidnie stojące,
aby się nie kołysała z nimi
(ludźmi – przyp. tłum.).”
[Koran, 21: 31]

Powierzchnia Ziemi składa się z wielu sztywnych płyt tektonicznych o grubości ok. 100 km. Owe płyty przemieszczają się po nieco bardziej plastycznym obszarze zwanym astenosferą. Formowanie się gór zachodzi na granicach tych płyt. Grubość skorupy ziemskiej nie jest wszędzie taka sama: pod oceanami wynosi ona 5 km, pod równinną powierzchnią kontynentów ok. 35 km, zaś pod wielkimi łańcuchami górskimi prawie 80 km. Również Koran odnosi się do tego mocnego fundamentu, na którym opierają się góry:

A góry On (Allah) silnie przytwierdził.” [Koran, 79:32]

„(…)i przytwierdził do ziemi solidnie stojące góry,
tak, aby się nie przesunęły razem z wami
(…)”
[Koran, 31:10]

5 Earth, Press i Siever, s. 435. Także Earth Science, Tarbuck i Lutgens, s. 157. Źródło

Autor: Dr. Zakir Naik