Fizyka w Koranie

“Teoria atomizmu” była szeroko akceptowana już w czasach starożytności. Teoria ta po raz pierwszy została zaprezentowana okolo 2400 lat temu przez greckiego naukowca i filozofa Demokryta. Demokryt oraz jego zwolennicy twierdzili, że najmniejszą cząstką materii jest atom. Również arabowie podzielali tę opinię, a ich arabskie słowo oznaczające atom to dharrah. W XX wieku naszej ery naukowcy za pomocą nowoczesnych technologii odkryli, że nawet atom można podzielić na mniejsze cząsteczki. Z racji, iż odkrycia dokonano niedawno, dla Arabów żyjących 1400 lat temu teoria istnienia cząsteczek mniejszych od atomu byłaby czymś niepojętym. Dla nich dharrah była limitem, którego nie da się przekroczyć. Jednakże poniższy wers Koranu odrzuca pogląd Arabów:

Ci, którzy nie wierzą mówią: Nigdy nie przyjdzie na nas Godzina.
Powiedz: Ależ, na mojego Pana, ona na was z pewnością przyjdzie.
(Allah) zna to co niewidzialne. Nie umknie Jego uwadze nawet ciężar atomu
w niebiosach czy też na ziemi, ani też to co mniejsze lub większe od niego,
a wszystko jest zapisane w Księdze jasnej.

[Koran, 34:3]

Powyższy fragment Koranu obrazuje jak Wszechwiedzący jest Bóg – nic nie jest przed nim ukryte – nawet atom ani to, co jest mniejsze badź większe od niego. Przytoczony wers jasno mówi o tym, że atom nie jest najmniejszą częścią materii. Jest to kolejny fakt Koranu odkryty dopiero niedawno.

Źródło

Autor: Dr. Zakir Naik