Biologia w Koranie

Rozważ następujący wers Koranu:

Czyż niewierzący nie widzą,
że niebiosa i Ziemia pierwotnie były ze sobą połączone,
dopiero potem je rozdzieliliśmy?
A wszystkie organizmy żywe stworzyliśmy z wody.
Czyż oni nie uwierzą?
” [Koran, 21: 30]

Dopiero niedawny rozwój nauki pozwolił badaczom odkryć, że cytoplazma (podstawowy budulec komórki) w 80% składa się z wody. Nowoczesne badania ujawniły również, że większość organizmów zawiera w sobie od 50 do 90% wody. Naukowcy dokonali także odkrycia, iż woda jest niezbędnym warunkiem do życia każdej żywej istoty. Czy zatem ludzie żyjący 1400 lat temu mogli domniemać, że każdy żywy organizm składa się z wody? Co więcej, czy takie przypuszczenie mogli wysnuć mieszkańcy pustyni Arabskiej, którzy każdego dnia zmagali się z niedoborem wody?

I Allah stworzył z wody wszystkie zwierzęta(…)” [Koran, 24: 45]

To On stworzył człowieka z wody,
a następnie ustanowił więzy krwi i małżeństwa;
a Pan twój ma wszelką władzę.
” [Koran, 25: 54]

Źródło

Autor: Dr. Zakir Naik