Botanika w Koranie

W przeszłości ludzie nie wiedzieli, że rośliny również mają odmienne cechy pozwalające odróżnić płeć. Botanicy twierdzą, iż każda roślina posiada zarówno męskie jak i żeńskie osobniki. Także rośliny jednopłciowe wykazują elementy charakterystyczne dla obu płci. Fenomen ten jest jasno opisany w Świętym Koranie:

Wielki jest On, który utworzył wszystkie pary z tego, co wydaje ziemia oraz z nich samych,
a także z rzeczy, o których oni nie wiedzą.

[Koran, 36: 36]

Wszystko stworzone parami

I z wszystkiego utworzyliśmy pary (…)” [Koran, 51: 49]

Powyższy wers Świętej Księgi odnosi się do wszystkich stworzeń poza ludźmi. Tak więc również zwierzęta, rośliny, owoce mają swoje pary. Koran jest Księgą ponadczasową, aktualną dla wszystkich ludzi żyjących we wszystkich czasach od jej zesłania, zatem przytoczony fragment może również odnosić się do tak wielkiego zjawiska jakim jest elektryczność, w której to atomy zawierają negatywnie i pozytywnie naładowane elektrony i protony.

Wielki jest On, który utworzył wszystkie pary z tego, co wydaje ziemia oraz z nich samych, a także z rzeczy, o których oni nie wiedzą.
[Koran, 36: 36]

Inteligentny i wnikliwy czytelnik zauważy, że Allah informuje nie tylko o parach występujących w środowisku naturalnym oraz ludzkości, ale także w rzeczach, o których ludzie nie mają pojęcia, a które być może sami odkryją w przyszłości.

Owoce posiadają męskie i żeńskie narządy

„(…)a ze wszystkich owoców umieścił na niej pary,
po dwoje.

[Koran, 13:3]

Owoc jest końcowym produktem reprodukcji roślin wyższych. Na etapie poprzedzającym owoc znajduje się kwiat, który ma męskie i żeńskie narządy (pręciki i jajeczka). Gdy pyłek zostanie wprowadzony do kwiatu, rodzi się owoc, ten zaś dojrzewa i i uwalnia z siebie nasiona. Dlatego też budowa wszystkich owoców sugeruje istnienie ich męskich i żeńskich narządów – jest to fakt, o którym mowa w Koranie. W przypadku niektórych gatunków owoce mogą pochodzić z niezapłodnionych kwiatów (owoców partenokarpicznych), chodzi tutaj np. o banany, niektóre rodzaje ananasów, fig, pomarańczy, winogron, itp. One także posiadają określone cechy płciowe.

Źródło

Autor: Dr. Zakir Naik