Co mówią o Koranie?

Chcielibyśmy zacytować kilka opinii znanych niemuzułmańskich uczonych badających Koran, z których stwierdzeniami jednak nie zawsze do końca się zgadzamy. Takie komentarze pokazują jasno, że świat niemuzułmański zaczyna uważniej przyglądać się Koranowi, a to jest początek do dostrzeżenia jego prawdziwości. Apelujemy do wszystkich ludzi poszukujących duchowej prawdy, aby znając omówione powyżej fakty przeanalizowali Koran. Odłóżcie swoje przyjęte z góry założenia na bok i posłuchajcie co mają do powiedzenia ci ludzie:

(1) Goethe:

„Jednakże często gdy do niego (Koranu) zaglądamy, najpierw każdorazowo nas odrzuca, potem przyciąga, zdumiewa, a w końcu zmusza nas do złożenia mu hołdu… Jego styl, będący w harmonii z treścią i założeniem, jest surowy, wspaniały, przejmujący – od czasu do czasu naprawdę wzniosły. Dlatego ta księga przetrwa, wywierając przez wieki silny wpływ.”

Cytat ze Słownika Islamu T P Hughesa, str. 526.

(2) G. Margoliouth , M. Rodwell’s:

„Trzeba przyznać, że Koran zajmuje wysoką pozycję wśród wielkich ksiąg religijnych na świecie. Choć jest najmłodszym z epokowych dzieł tego rodzaju literatury, nie ustępuje niemal żadnemu z nich pod względem wpływu, jaki wywarł na olbrzymie masy ludzi. Stworzył on prawie nowy rodzaj myśli ludzkiej i nowy rodzaj człowieka. Najpierw przekształcił wiele różnorodnych plemion pustynnych żyjących na Półwyspie Arabskim w bohaterskie narody, a następnie stworzył ogromne polityczno-religijne struktury świata mahometańskiego, które dziś są jedną z największych sił, z którymi musi się liczyć tak Europa, jak i Wschód.”

G. Margoliouth Wstęp do tłumaczenia Koranu M. Rodwella, Nowy Jork, Every man’s Library, 1977, str. 7.

(3) Dr. Steingass:

„Dzieło, które wywołuje tak silne i z pozoru sprzeczne emocje, nawet u czytelnika patrzącego z dystansu, dla którego temat jest odległy w czasie i jeszcze bardziej odległy pod względem rozwoju duchowego; dzieło, które nie tylko pokonuje niechęć, z jaką niektórzy mogą rozpocząć lekturę, ale uważne czytanie zmienia te niekorzystne uczucia w zdumienie i podziw. Takie dzieło musi być naprawdę cudownym wytworem ludzkiego umysłu i jest głównym zagadnieniem dla każdego myślącego obserwatora losów ludzkich.”

Cytat ze Słownika Islamu T. P. Hughesa, str. 526-7.

(4) Maurice Bucaille:

„Powyższe obserwacje sprawiają, że hipotezy wysuwane przez tych, którzy postrzegają Muhammada jako autora Koranu, stają się niemożliwe do utrzymania. Jak człowiek niepiśmienny mógł stać się najistotniejszym autorem w zakresie całej literatury arabskiej? Jak mógł wypowiadać prawdy natury naukowej, których w tamtych czasach nie miał możliwości znać żaden inny człowiek, a we wszystkich tych wypowiedziach nie pojawił się nawet najmniejszy błąd?”

The Bible, the Qur’an and Science , 1978, str. 125.

(5) Dr: Steingass:

„Dlatego też jego (Koranu) osiągnięcia jako dzieła literackiego nie powinny być mierzone przy użyciu z góry przyjętych subiektywnych zasad zmysłu estetycznego, lecz raczej na podstawie wpływu, jaki wywierał na ludzi współczesnych Muhammadowi i jego rodaków. Skoro tak mocno i przekonująco przemawiał on do serc słuchaczy, że spoił dotychczas odśrodkowe i wrogie elementy w jedno zwarte i dobrze zorganizowane ciało, ożywione ideami wykraczającymi daleko poza te, jakie dotąd wykształciły się w umysłach Arabów – to jego wymowa musiała być doskonała, chociażby dlatego, że stworzyła z dzikich plemion cywilizowany naród i ustanowiła całkiem nowy wątek w dawnej otoczce historycznej.”

Cytat ze Słownika Islamu Hughesa, str. 528.

(6) Arthur J. Arberry:

„Podejmując tę oto próbę udoskonalenia działań moich poprzedników i stworzenia czegoś, co mogłoby zostać przyjęte jako chociażby imitacja wzniosłej retoryki arabskiego Koranu, starałem się dokładnie przeanalizować zawiłe i niezwykle zróżnicowane rytmy, które – poza samym przesłaniem – niezaprzeczalnie domagają się uznania Koranu za jedno z największych arcydzieł literackich całej ludzkości… Ta niezwykle charakterystyczna cecha – „ta niezrównana symfonia”, jak opisał tę Świętą Księgę wierzący w jej przesłanie Pickthall, „najprawdziwsze dźwięki, które wzruszają do łez i wprawiają w zachwyt” – zostały prawie całkowicie zlekceważone przez poprzednich tłumaczy. Nic więc dziwnego, że to, co oni stworzyli brzmi doprawdy nieciekawie i zagmatwanie w porównaniu z cudownie zdobionym oryginałem.”

The Koran Interpreted London: Oxford University Press, 1964, str. 10 55

(7) Dr. Yoshihide Kozai

Dr Yoshihide Kozai jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Tokio w Japonii, był też dyrektorem Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Tokio. Powiedział on:

„Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że odnajduję w Koranie prawdziwe fakty astronomiczne. A my, współcześni astronomowie, badaliśmy bardzo małe fragmenty wszechświata. Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na zrozumieniu bardzo małych fragmentów, ponieważ używając teleskopów możemy widzieć zaledwie kilka części nieba, bez myślenia o całym wszechświecie. Tak więc czytając Koran i odpowiadając na pytania, myślę, że potrafię odnaleźć swoją przyszłą drogę w badaniu wszechświata”

Komentarz wzięty z kasety video zatytułowanej „Oto jest prawda” (tyt. oryg. This is the Truth).

(8) Profesor Tejatat Tejasen

Profesor Tejatat Tejasen jest dyrektorem Wydziału Anatomii na Uniwersytecie w Chiang Mai w Tajlandii. Wcześniej był dziekanem Wydziału Medycyny na tymże uniwersytecie. Podczas ósmej saudyjskiej konferencji medycznej w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, profesor Tejasen wstał i powiedział:

„Przez ostatnie trzy lata interesowałem się Koranem… Dzięki moim badaniom i temu, czego nauczyłem się na tej konferencji, wierzę, że wszystko, co zostało zapisane w Koranie czternaście stuleci temu musi być prawdą, która może być udowodniona w sposób naukowy. Skoro Prorok Muhammad nie potrafił ani czytać, ani pisać, musi być on Wysłannikiem, który przekazywał tą prawdę, która została mu objawiona jako wyjaśnienie od kogoś, kto się do tego nadaje, jak Stwórca. Tym Stwórcą musi być Bóg. Dlatego myślę, że już czas powiedzieć La ilaha illa Allah, nie ma boga godnego czci poza Allahem (Bogiem), Muhammadan Rasul Allah, Muhammad jest Wysłannikiem Allaha (Boga). Na koniec chcę pogratulować doskonałego i bardzo udanego przygotowania tej konferencji… Zyskałem nie tylko z naukowego i religijnego punktu widzenia, ale także dostałem wielką szansę spotkania wielu znanych naukowców i nawiązania wielu nowych przyjaźni z uczestnikami. Najważniejszą rzeczą, jaką zyskałem przyjeżdżając w to miejsce jest La ilaha illa Allah, Muhammadan Rasul Allah, i to, że zostałem muzułmaninem”.

Komentarz wzięty z kasety video zatytułowanej „Oto jest prawda” (tyt. oryg. This is the Truth).

Źródło: „Jaki jest cel naszego życia?” Zebrał i opracował: Abu Issa Al-Shamy Tłumaczenie z angielskiego: Monika Meziani