Ustęp z Tafsiru Imama Ibn Kathira (Tom 1) Znaki istnienia Allaha

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl

O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! – być może, wy będziecie bogobojni! On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie. [TZQ Al-Baqarah: 50]

Kilku uczonych Tafsiru, takich jak Ar-Razi i inni, używali tego ajatu (wersetu) jako argumentu, przemawiającego za istnieniem Stwórcy i (uważali, że) jest (on) najcenniejszą metodą argumentacji. Każdy, kto zastanowi się nad rzeczami, które istnieją, wyższymi i niższymi stworzeniami, ich różnymi kształtami, kolorami, zachowaniem, korzyściami (jakie z nich płyną), ich rolą, jaka odgrywają w przyrodzie, wówczas uzmysłowi sobie zdolność, wiedzę, doskonałość i majestat Stwórcy.

Pewnego razu Beduin został zapytany o dowód na istnienie Allaha, odpowiedział: Cała chwała Allahowi! Odchody wielbłąda zaświadczają o obecności wielbłąda, ślady zaświadczają o tym, że ktoś (tędy) przeszedł. Niebo, z wielką liczbą gwiazd i ziemia, która ma wyżłobienia (w których płynie woda) i morze, które posiada fale, czy to wszystko nie zaświadcza o istnieniu Tego, kto Posiada największą mądrość i wiedzę? [Ar-Razi 2:91]

W związku z tym, ktokolwiek przygląda się niebu w jego bezmiarze, w jego rozległości i różnym rodzajom gwiazd na nim, niektóre z nich wyglądające tak, jakby były (na nim) nieruchome – ktokolwiek spogląda w morza, które otaczają ziemię ze wszystkich stron i w góry, które zostały umiejscowione na ziemi, aby ją ustabilizować, tak, że ktokolwiek żyje na ziemi, niezależnie od tego, jaki jest jej kształt i kolor, jest w stanie żyć i korzystać z tego – ktokolwiek czyta słowa Allaha:

Czy nie widziałeś, iż Bóg zesłał z nieba wodę; i My sprawiliśmy dzięki niej, iż wyrosły owoce o różnych kolorach? A góry poznaczone są pasmami – białymi i czerwonymi, o różnych kolorach i kruczoczarne. A wśród ludzi i zwierząt, i trzód też są różne kolory. Przecież obawiają się Boga zaprawdę uczeni spośród Jego poddanych. Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Przebaczający! [TZQ Al-Fatir: 27-28]

Ktokolwiek myśli o płynących rzekach, które podróżują z jednego obszaru na drugi, przynosząc korzyść, ktokolwiek zastanawia się nad tym, co Allah Stworzył na ziemi; nad różnymi zwierzętami i roślinami, o różnych smakach, woniach, kształtach i kolorach, które są rezultatem połączenia wody i ziemi; ktokolwiek pomyśli o tym wszystkim, wówczas uzmysłowi sobie, że to wszystko zaświadcza o istnieniu Stwórcy, Jego doskonałej zdolności, mądrości, miłosierdziu, dobroci, hojności i Jego współczuciu dla Swojego stworzenia. Nie ma bóstwa wartego czci niż Allah, nie ma również innego Pana niż On, na Niego się zdajemy i na Nim polegamy i do Niego zwracamy się ze skruchą. Istnieją liczne ajaty (wersety) w Qur’anie na ten temat.