Doktryna Trójcy Świętej

Muzułmanin: Czy nadal wierzysz w Trójcę?

Chrześcijanin: Pewnie. Napisano w (I list. Jana 5;7-8) „… a ci trzej jedno są

M: Och, to jest wersja króla Jamesa autoryzowana w 1611r. i stanowiła najmocniejszy dowód na Trójcę, ale teraz w większości Biblii została odrzucona (popatrz w swojej Biblii) i zastąpiono ją następująco „… a ci trzej są zgodni” Słowo Trójca nie występuje ani w Biblii ani w Słowniku Biblijnym. Nigdy nie powiedział o niej Jezus. (PZN) i nigdy o niej nie wspominał. Nie ma żadnego dowodu w Biblii by zaakceptować Trójcę.

Ch: Ale w (Mateusz 28;19) czytamy:

Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Św.

Tego fragmentu nie usunięto jeszcze z Biblii. Czy to nie dowód na Trójcę?

M: Nie. Jeżeli wymieniasz trzy osoby siedzące lub jedzące razem, to czy to oznacza, że one tworzą jedną osobę? Nie. Trójca, sformułowana przez Greków i Egipcjan została zaakceptowana przez Sobór w Nikaea w 325r. N.e. więcej niż 3 wieki po Jezusie (PZN) Niewątpliwie rzymscy poganie mieli wpływ na tę doktrynę np. – sabat zmienili na niedzielę – 25 grudnia który był datą urodzin ich Boga Słońca Mitra został przyjęty za dzień narodzin Jezusa (PZN) – rzymski kalendarz przyjęty jako era chrześcijańska. A przecież Biblia całkowicie zabrania dekoracji choinki (Jeremiasz 10;2-5).

Jak widać chrześcijanie odeszli daleko od oryginalnych nauk Jezusa (PZN). Allah wtedy wysłał jako część swoich planów ostatniego proroka Muhammada (PZN) aby sprostować wszystkie te zmiany np. zakaz spożywania wieprzowiny i obrzezanie zostało zniesione przez Pawła. (Galator 5;2) Czy nadal wierzysz w Trójcę, która nigdy nie była nauczana przez Jezusa (PZN).

Ch: Ale Bóg i Jezus jedno są. (Jan 14;11) Wierzcie mi, ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie.

M: Czytaj więc (Jan 17;21)

Ch:”Aby wszyscy byli jedno, jak ty Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli…

M: Tu wyraźnie pisze, że Bóg, Jezus są jednym, ale także apostołowie są jednym w Jezusie i w Bogu. Jeśli Jezus jest Bogiem dlatego że jest w Bogu to dlaczego więc apostołowie nie są Bogami skoro wszyscy są jak Jezus (PZN) też w Bogu? Jeśli Bóg, Jezus i Duch Św. Tworzą jednostkę Trójcy wtedy razem z apostołami powinni tworzyć Boga składającego się z piętnaściorga osób.

Ch: Ale Jezus jest Bogiem w/g (Jan 14;9):

Kto widział mnie to i widział Ojca

M: Teraz patrz w kontekście wersetu poprzedniego (Jan 14;8):

„Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?”

Czyli na końcu Jezus (PZN) zapytał Filipa jak można pokazać Boga apostołowi? Jest to przecież niemożliwe. Powinieneś wierzyć w Boga poprzez podziwianie jego dzieł: słońca, księżyca, wszystkich stworzeń i samego Jezusa (PZN), który został stworzony przez Boga.

On powiedział (Jan 4;24) „Bóg jest Duchem

Jan (5;37) „… ani głosu jego nie słyszeliście ani postaci jego nie widzieliście„.

Jak więc możesz zobaczyć Ducha. Ten, którego widzieli był Jezusem (PZN), a nie Bogiem. Nawet Paweł powiedział (I Tymoteusza 6,16):

„… którego (Bóg), nikt z ludzi nigdy nie widział i widzieć nie może…” czyli ten kogo możesz widzieć nie może być Bogiem.

Nasz koran mówi: (Sura 6;103) Nie dosięgają Go [Boga] spojrzenia, Lecz on dosięga spojrzenia, On jest przenikliwy, świadomy!„.

Ch: Żeby być szczerym trudno zaprzeczyć temu czego nas uczono w dzieciństwie.

M: Może następujące pytanie pozwoli ci lepiej zrozumieć Trójcę? Co to jest Duch Św.

Ch: Duch Św. Jest także Bogiem. Nauczono nas że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Św. jest Bogiem. Nie wolno nam mówić: trzej Bogowie lecz jeden Bóg.

M: Czytaj (Mateusz 1;18)

Ch:”A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego Maria, została poślubiona Józefowi okazało się, że zanim się zeszli była brzemienna z Ducha Św.

M: Porównaj teraz z (Łukasz 1;26-27)

Ch: „A w szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a Pannie było na imię Maria„.

M: Czyli w cudownych narodzinach Jezusa (PZN), Mateusz wspomniał o Duchu Św., a Łukasz wspomniał Anioła Gabriela. A więc kim jest Duch Św?

Ch: Więc Duch Św. jest aniołem Gabrielem?

M: Czy nadal wierzysz w Trójcę?

Ch: Czyli Bóg jest Bogiem Duch Św. jest aniołem Gabrielem A Jezus jest…

M: Pomogę Ci. Jezus (PZN) jest prorokiem synem Marii

Ch: Jak możesz rozwikłać to co nazywamy tajemnicą?

M: My używamy Koranu jako podstawy do poprawienia zmian zrobionych przez ludzi w poprzednich objawionych pismach. (Tora i Pismo Święte) Jeśli teraz możesz wierzyć w jednego Boga i w Jezusa Syna Marii jako proroka dlaczego nie pójdziesz dalej i nie zaakceptujesz Muhammada (PZN) jako ostatniego proroka? Musiałbyś tylko powiedzieć oświadczenie – szaheda: Zaświadczam że nie ma Boga oprócz Allaha i zaświadczam, że Muhammad jest jego sługą, wysłannikiem. Aszhadu an la ilaha illa Allah, la aszhadu anne Muhamaden Abduhu la rasuluhu.

Ch: Ale co z moimi pra-pra dziadkami? Chciałbym z nimi się zobaczyć, a wszyscy byli Chrześcijanami.

M: Abraham zostawił swoich rodziców i praprzodków, kiedy objawiono mu prawdę (tj. Islam). Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Koran mówi (Sura 17;15):

Ten kto idzie drogą prostą, idzie nią dla siebie samego, a ten kto błądzi błądzi na szkodę sobie samemu. Żadna dusz niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej. My nie karaliśmy nigdy, zanim nie wysłaliśmy posłańca„.

A więc prawda przyszła teraz do ciebie i wszystko zależy od ciebie.

Ch: Czy to nie jest możliwe by akceptować Islam i Chrześcijaństwo?

M: Nie ma przymusu w religii, możesz robić co zechcesz. Ale jeśli połączysz obie wiary, to znaczy, że jeszcze nie poddałeś się Allahowi. Jesteś nadal nie wierzący, jak to mówi Koran (Sura 4;150-152):

Zaprawdę, Ci, którzy nie wierzą w Boga i jego posłańców i chcą uczynić rozróżnienie między Bogiem i jego posłańcami, mówią: „wierzymy w jednych, a nie wierzymy w drugich”. I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę, oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poniżającą. A tym którzy wierzą w Boga i jego posłańców i nie czynią rozróżnienia między którymkolwiek spośród nich – tym my damy niebawem nagrodę. Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy!

Może potem zgodzisz się ze mną jeśli będziemy dalej dyskutować.

Ch: Czyż nie jest lepiej żebyśmy nie złożyli żadnego zaświadczenia lub szahada i nie byli zobowiązani przed Bogiem?

M: Jak tylko osiągniesz wiek dojrzałości i jesteś zdrowy umysłowo, wtedy i tak jesteś zobowiązany, niezależnie od tego czy zaświadczysz (Shahada) czy nie. Allah nie stworzył tego świata bez powodu. On cię zaopatrzył w organy, byś odróżniał między dobrem a złem. On wysłał dużo proroków, by ostrzegać. Zostaliśmy stworzeni, by czcić Boga i żebyśmy mogli współzawodniczyć w słusznej (dobrej) sprawie na tym świecie:

Dla tych, którzy wspominają Boga, stojąc siedząc i leżąc, dla tych, którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech Ci będzie chwała i uchroń nas od kary ognia„(Sura 3;191)

Czy nie daliśmy mu [człowiekowi] dwoje oczu, jednego języka i dwóch warg? I czy nie poprowadziliśmy go na rozstajne drogi„(Sura 90;8-10)

I stworzyłem dzinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili„.(Sura 51;56)

My uczyniliśmy to, co jest na ziemi, jej ozdobą, abyśmy mogli wypróbować, który z nich jest lepszy w działaniu.„(Sura 18;7)

 

Źródło: „Dialog Muzułmańsko Chrześcijański” Dr. Hassan M. Baagil Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000