Nazwa islam, jej pochodzenie i znaczenie

Kiedy człowiek rodzi się, nadaje mu się imię. Dzięki niemu może być on rozpoznawany i identyfikowany. Dowodem na posiadania tego imienia są ważne dokumenty. W ten sam sposób, by potwierdzić nazwę religii, powinniśmy poszukać dwóch rzeczy:

• Poświadczenie tożsamości, tj. czy jest to rzeczywiście właściwa nazwa? Jeśli tak, gdzie jest to zapisane?
• Kto ma moc poświadczania, tj. kto nadał tę nazwę?

Poświadczenie tożsamości:

„Islam” jest autentyczną nazwą tej religii objawionej przez Boga. Jest ona zapisana w świętej księdze islamu – Koranie.

{Religią (sposobem życia) prawdziwą w oczach Boga jest islam!} [Rozdział 3, werset 19]

{A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.}[3:85]

Osoba, która praktykuje islam, to „muzułmanin” (po arabsku muslim – przyp. tłum.). Rdzeń s-l-m występuje w języku arabskim w dwóch spokrewnionych ze sobą słowach. Języki arabski, hebrajski (język Starego Testamentu) i aramejski (którego używał Jezus, pokój z nim) należą do jednej rodziny.

Kto ma moc poświadczania?

Czy nazwę „islam” nadali sami muzułmanie, czy też Arabowie bądź inni ludzie, albo Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim)? Bądź czy nazwa ta sama w sobie pojawiła się z biegiem czasu? Odpowiedź brzmi: Nazwy „islam” i „muzułmanie” nie zostały nadane przez nikogo innego, jak tylko przez samego Boga.

{Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.} [5:3]

{…On nazwał was muzułmanami, niegdyś i obecnie…} [22:78]

Oto jeden z powodów, dla których nazwa „mahometanin” na określenie muzułmanina jest nie do zaakceptowania, nawet jeśli muzułmanie są naśladowcami Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Dlaczego ktoś miałby nazywać ich „mahometanami”, skoro oni mają już swą nazwę – „muzułmanie”?

Nazwa „islam” nie jest jedynie słowem identyfikującym, tak jak na przykład „ryba” – zwierzę morskie posiadające pewne cechy postrzegane jest jako „ryba”, jednak słowo „ryba” samo w sobie nie niesie żadnego znaczenia funkcjonalnego. W przypadku słowa „islam” jest inaczej. To nie tylko słowo identyfikujące, lecz także mające znaczenie funkcjonalne. Znaczenie tego słowa wyraża istotę poglądu i celu tej religii. Ma ono dwojakie znaczenie:

a – poddanie się woli Jednego Jedynego Boga, Boga Prawdziwego, b – pokój (zawiera ten sam rdzeń co zwrot „as-salamu alejkum” oznaczające „pokój wam”) .

Te dwa znaczenia w rzeczywistości nie są traktowane oddzielnie; są one ze sobą związane. Dlatego najpełniejszym znaczeniem islamu jest „osiągnięcie pokoju poprzez poddanie się woli Jednego Prawdziwego Boga”.

Źródło: „ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA” AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani