Główne cele islamu

Prorok powiedział w Minie podczas Pożegnalnej Pielgrzymki: Czy wiecie, co to jest za dzień?” Oni tj. jego towarzysze odpowiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” On odrzekł: „Zaprawdę, to jest Święty Dzień (Dzień Arafa, który przypada w czasie pielgrzymki). Czy wiecie, co to jest za miejsce?” Oni odrzekli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” On odpowiedział: „To jest święte miejsce tj. Mekka i jej okolice.” – „Czy wiecie, co to za miesiąc?” Oni odparli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” On powiedział: „Święty miesiąc- tj. Dhul Hidżdża, 12 miesiąc islamskiego kalendarza. Zaprawdę Allah uczynił wasze życie, wasze majątki i wasz honor nietykalnymi i świętymi, jak świętość tego dnia, tego miesiąca i tego miejsca.” (Buchari)

Najważniejszymi celami islamu, do których nawołuje to ochrona religii, życia, honoru, majątku, umysłu, potomstwa oraz ochrona praw pokrzywdzonych i niepełnosprawnych.

– W odniesieniu do ochrony życia, Allah mówi: I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba, że zgodnie z prawem! A jeśli ktoś został zabity niesprawiedliwie, to My dajemy jego bliskiemu władzę. Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu; on z pewnością otrzyma pomoc! (17:33).

– W odniesieniu do ochrony majątku w Koranie czytamy: I nie zjadajcie sobie nawzajem majątków nadaremnie; nie oddawajcie ich sędziom po to, by zjadać grzesznie część majątku innych ludzi – skoro przecież wiecie! (2:188);

– Ochrona honoru: I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga! (17:32). Allah mówi też: Kto popełni jakiś błąd lub grzech, a potem zrzuci go na niewinnego, ten bierze na siebie ciężar zniesławienia i grzechu oczywistego. (4:112).

– W kwestii zakazu złego traktowania krewnych i potomstwa, Allah mówi: Kiedy się odwróci, chodzi pośpiesznie po ziemi, by szerzyć na niej zepsucie i niszczyć zasiewy oraz potomstwo. A Bóg nie lubi zepsucia. (2:205)

Islam przywiązuje ogromną wagę do ochrony praw słabych, gdyż są bardziej niż inni narażeni na różnego rodzaju uciski. Z tego powodu w Koranie i w Tradycji Proroka znajdziemy wiele miejsc poświęconych dobremu traktowaniu słabych i wskazówki jak chronić ich prawa.

– W odniesieniu do traktowania rodziców Allah mówi: I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! (17:23);

– O prawach sierot Allah mówi: Przeto sieroty – nie uciskaj! (93:9) Islam naucza, aby majątki sierot były chronione. Allah mówi: Zbliżajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni; zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania, ponieważ o zobowiązanie zapytają. (17:34)

– O zobowiązaniach dzieci względem rodziców Allah mówi: Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy My damy zaopatrzenie i wam, i im i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Oto, co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni! (6:151);

– O prawach chorego Wysłannik Allaha powiedział: Wyzwól więźnia, nakarm głodnego i odwiedź chorego. (Buchari)

– W odniesienniu do prawa starszych, Prorok powiedział: Nie jest moim naśladowcą ten, kto nie szanuje starszych, nie okazuje miłosierdzia młodym i nie szanuje uczonych. (Tirmidi)

– W odniesieniu do prawa potrzebujących. Allah mówi: A żebraka – nie odpychaj! (93:10). Prorok powiedział: Ktokolwiek pomaga bliźniemu w czasie potrzeby temu Allah okaże pomoc. (Muslim) Islam w wielu innych przypadkach zaleca dobre maniery, które poprawiają charakter muzułmanina i pomagają zreformować całe społeczeństwo.

Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali