Dobre Traktowanie Rodziców

W naszej ummie mamy dwa rodzaje braci i sióstr w Islamie – pierwsza kategoria to ci, którzy wyemigrowali z krajów arabskich (zwykle zostawiając tam rodziców) i na jakiś czas lub na stałe zamieszkali w Polsce, a druga kategoria to osoby, które przyjęły Islam w Polsce i mają rodziców nie-muzułmanów. Bracia i siostry z tej pierwszej grupy zwykle emigrowali, szukając szansy na pracę, zdobycie majątku lub lepsze życie. I tutaj pojawia się pytanie: Jakie było stanowisko ich rodziców? Pewnego dnia do Proroka (SAAWS) przyszedł człowiek, który chciał emigrować z Mekki. Prorok r zapytał go: Jak zostawiasz swoich rodziców? Tamten odpowiedział: Płaczą. Wtedy Prorok (SAAWS) powiedział mu: Wróć do nich, spowoduj ich radość tak, jak spowodowałeś ich płacz – i dopiero wtedy możesz emigrować.

Innego człowieka, który chciał emigrować, Prorok (SAAWS) zapytał, czy żyje jego matka, a gdy usłyszał, że tak, powiedział mu: Zostań z nią, bo Raj jest u jej stóp. Innym razem do Proroka (SAAWS) przyszedł człowiek, który chciał jechać na dżihad. Prorok r zapytał go: Czy twoi rodzice żyją? Tamten odpowiedział: Tak, żyją. Prorok (SAAWS) powiedział: Więc zrób dżihad, opiekując się nimi, troszcząc się o nich i służąc im.

Każda osoba z tych trzech chciała zrobić dobry uczynek (emigracja dla Allaha ? albo walka na Jego drodze), ale Prorok (SAAWS) odesłał tych ludzi do jeszcze lepszego uczynku, jakim jest służenie swoim rodzicom.

Jeśli nasi rodzice nie są muzułmanami, powinniśmy być im posłuszni we wszystkim, co nie jest sprzeczne z Islamem. Jeśli chcą od nas odejścia od Islamu lub zrobienia czegoś, czego nasza religia zakazuje, wtedy nie obowiązuje nas posłuszeństwo. Ale jeśli rodzice proszą nas o cokolwiek innego, wtedy bądźmy posłuszni, dobrzy dla nich, i dbajmy o utrzymywanie dobrych stosunków z nimi.

Do Proroka (SAAWS) przyszła Asma bint Abu Bakr i zapytała, czy może ugościć swoją matkę, która nie była muzułmanką, a Prorok (SAAWS) odpowiedział: Tak. Jakie są zalety dobrego traktowania rodziców (lub – jakich korzyści możemy się spodziewać, jeśli dobrze ich traktujemy)?

Allah w Qur’anie zaleca wiernym, żeby czcili Allaha Jedynego, nie dodawali Mu żadnych współtowarzyszy, i żeby byli dobrzy dla swoich rodziców, co w przekładzie wg J. Bielawskiego znaczy: „I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego, i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: precz! i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały.” (Sura Al-Isra’ – Podróż Nocna – ajaty 23. i 24.) Zalecenie dobrego traktowania rodziców jest tu umieszczone zaraz po nakazie czczenia Allaha bez dodawania Mu współtowarzyszy, co znaczy, że ten, kto jest dobry dla rodziców, będzie też dobry dla Allaha.

Prorok (SAAWS) opowiadał, że we śnie zobaczył człowieka, który przechadzał się po Raju i recytował Qur’an. Zapytał aniołów, kto to jest, a oni wymienili imię człowieka, który był znany z tego, że jest bardzo dobry dla swojej matki. Wtedy Prorok (SAAWS) powiedział: Oto, jak jest, kiedy jest się dobrym dla rodziców.

Innym razem, kiedy Prorok (SAAWS) siedział razem ze swoimi uczniami, wymienił imię człowieka, który był bardzo dobry dla swojej matki i powiedział im: Jeśli spotkacie się z nim, proście go, żeby pomodlił się o przebaczenie Allaha dla nas wszystkich. (Później Umar spotkał tego człowieka i zrobił to, o co prosił Prorok)

O dobroci dla rodziców mówi też znana opowieść o trzech osobach w grocie, którym skała zagrodziła wyjście na zewnątrz. Jeden z nich był bardzo dobry dla swoich rodziców i zawsze dawał jeść i pić najpierw rodzicom. Któregoś dnia wrócił później, a rodzice już spali – wtedy, choć sam był głodny i jego rodzina też była głodna, stał przy posłaniu rodziców, trzymając w rękach naczynie z mlekiem, dopóki rodzice nie obudzili się przed modlitwą Fadżr. Allah nagrodził dobre uczynki tego człowieka i jego towarzyszy, odsuwając skałę na tyle, żeby mogli wyjść z jaskini.

Prorok (SAAWS) powiedział: Być dobrym dla swojego ojca to otrzymać wejście do Raju przez jego środkową bramę.

W Qur’anie Allah przytacza słowa małego Proroka Jezusa (znaczenie wg J. Bielawskiego, Sura Marjam, ajaty 31. i 32.): „On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył – i dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym.

Co możemy czynić, żebyśmy mogli powiedzieć o sobie, że dobrze traktujemy naszych rodziców? Przede wszystkim powinniśmy być im posłuszni we wszystkim, co nie jest niezgodne z naszą religią i nakazami (lub zakazami) Allaha. Inną cechą dobroci dla rodziców (i dobrym uczynkiem) jest całowanie ich rąk i głów rano i wieczorem.

Powinniśmy prosić naszych rodziców, aby modlili się za nas, i sami powinniśmy modlić się za nich, póki żyją – jeśli nie są muzułmanami, prośmy Allaha o to, aby poprowadził ich do Islamu; jeśli są muzułmanami, prośmy dla nich o wszelkie dobro w tym życiu i w życiu ostatecznym. Jeśli nie żyją (a byli muzułmanami), prośmy Allaha o litość i miłosierdzie dla nich.

Być dobrym dla rodziców (jeśli są muzułmanami) to być dobrym muzułmaninem i żyć tak, jak rodzice nas wychowali. Prorok (SAAWS) powiedział: Kiedy człowiek umiera, wszystkie jego dobre uczynki zostaną przerwane, poza trzema – stałą jałmużną, dobrą nauką (którą ktoś po sobie pozostawił), modlitwą dobrego dziecka, które modli się za swojego zmarłego ojca. Powinniśmy również dobrze traktować znajomych i przyjaciół naszych rodziców – okazywać im dobro, szanować ich i gościć, kiedy nas odwiedzają.

Przekazał Ibn Abbas (kuzyn Proroka), że przyszedł do niego pewien człowiek, opowiedział, że zabił swoją żonę, kiedy odeszła z innym, i zapytał, jak może odkupić ten grzech. Ibn Abbas zapytał go: Czy masz matkę? Wtedy uczniowie i towarzysze Ibn Abbasa zapytali: Dlaczego pytasz go o jego matkę? Ibn Abbas odpowiedział: Bo matka jest dla wiernego bramą do Raju.

Kiedy jesteśmy niedobrzy albo niewdzięczni dla rodziców? Wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni, nie pomagamy im, nie opiekujemy się nimi, kiedy się zestarzeją, oddajemy ich do domów starców, nie odwiedzamy ich… Niektórzy nawet psu czy kotu poświęcają więcej czasu, niż własnym rodzicom, a powinniśmy pamiętać, jak oni opiekowali się nami, kiedy byliśmy słabi – i tak samo opiekować się nimi, kiedy role się odwróciły i teraz oni są słabi i potrzebują pomocy.

Temu, kto jest niedobry dla swoich rodziców i krzywdzi ich, Allah odpłaci taką samą krzywdą ze strony jego dzieci w tym życiu i taką samą krzywdą w życiu ostatecznym. Jest opowieść o człowieku, który poszedł ze swoim ojcem na pustynię, żeby tam go zabić, a gdy szli przez pustynię, jego ojciec w pewnym momencie powiedział: Zabij mnie koło tej skały. Ten człowiek zapytał: Dlaczego? Jego ojciec powiedział: Bo koło tej skały ja zabiłem swojego ojca.

Powinniśmy dbać o dobre traktowanie rodziców, dobre stosunki z nimi, dobre postępowanie wobec nich, póki mamy na to czas w tym życiu – a nie wiemy, ile tego czasu dał nam Allah.

Autor: Abd ul-Karim