Post w Miesiącu Szałłal

Przekazał Abu Ajjub bin Ahsani, że Prorok (PZN) powiedział: Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe życie.

Przekazał Umar bin Al-Khattab t, że Prorok (PZN) powiedział: Allah zapisuje zarówno dobre, jak i złe czyny. Kto miał zamiar uczynić dobry uczynek, ale nie uczynił go, temu będzie zapisany jeden pełny (albo: cały) dobry czyn. Kto zamierzał uczynić dobry czyn i uczynił go, dostanie w nagrodę od Allaha dziesięć dobrych uczynków, pomnożone do siedmiuset razy albo jeszcze więcej. Kto zamierza uczynić zły uczynek, ale go nie uczyni, temu Allah zapisze jeden pełny dobry czyn. A kto zamierza uczynić zły uczynek i uczyni go, temu będzie zapisany jeden zły uczynek.

Dlatego, kiedy do trzydziestu dni Ramadanu dodamy sześć dni z miesiąca Shałłal i pomnożymy 36 razy 10, otrzymamy 360, a muzułmański rok ma 354 dni. Te dwa przytoczone na początku hadisy są dowodem wielkiej Łaski Allaha, który mnoży nam nasze dobre uczynki dziesięciokrotnie, a później jeszcze wielokrotnie powiększa wynagrodzenie za te dobre czyny. Alhamdu Li’llahi Rabbi Al-’Alamin!

Autor: Abd ul-Karim