Ghusl, Rytualne Oczyszczenie

W sprawie Ghusl, czyli obmycie całego ciała wodą, podstawową regułą jest to co Allah objawił: „A jeśli jesteście w stanie nieczystości (seksualnej [Dzianabah]), to oczyśćcie się.” (Surah Al-Maa`idah, 5:6) Oraz Jego słowa: „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc w stanie […]

Więcej

Miesiączka (al-Hajd), Okres Połogu (an-Nifas) i Stan Nieczystości(al-Dżanaba)

Miesiączka to krwawienie z narządów rodnych zdrowej kobiety. Krwawienie najkrócej musi trwać dzień i noc (według szafi’itów), trzy dni (według hanafitów), albo siedem dni. Najdłużej może trwać dziesięć dni (według hanafitów), piętnaście dni (według szafi’itów). Szkoła malikicka nie określa minimalnego czasu trwania miesiączki – wystarczy jakakolwiek ilość krwi charakterystycznej dla krwawienia miesięcznego, jaka wydostanie się […]

Więcej