Właściwe Wykonanie Wudu

Do ubikacji lub łazienki wchodzimy lewą nogą i wypowiadamy przy tym du’a, w której prosimy Allaha o ochronę przed złem i tymi, którzy je wyrządzają, tzn. dżinnami obu płci – Allahumma inna a’udhu bika min al-khubthi wa l-khabaith. Podczas wykonywania wu’du właściwie się zachowujemy, nie wykonujemy innych czynności, nie przerywamy wu’du dla innych rzeczy. Pamiętamy […]

Więcej

Czystość i Higiena w Religii Muzułmańskiej

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O, synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy!” (Sura Al-A’raf – Wzniesione Krawędzie – ajat 31.) W tym wersecie Allah nakazuje nam, żebyśmy byli czyści i ładnie ubrani, kiedy chcemy stanąć do modlitwy lub kiedy idziemy do meczetu. Prorok Muhammad (SAAWS) zalecał, żeby – […]

Więcej