Święto Zakończenia Postu

Po ostatnim dniu Ramadanu (zgodnie z tradycją Proroka) nie ma już modlitwy Tarawih, ponieważ noc z ostatniego dnia Ramadanu na pierwszy dzień święta (muzułmański dzień zaczyna się o zachodzie słońca) jest już nocą świąteczną.

Sunną jest, żeby na modlitwę świąteczną założyć nowe ubranie (najlepiej kupione specjalnie w tym celu w czasie Ramadanu), choć nie jest to obowiązkowe. Inna sunna Proroka Muhammada (PZN) przed świąteczną modlitwą to kąpiel i wyperfumowanie ciała. Kolejny zwyczaj zgodny z sunną to pójść (lub pojechać) na modlitwę świąteczną jedną drogą, a wracać do domu inną drogą.

Po modlitwie porannej w pierwszy dzień święta staramy się już nie spać, żeby nie zaspać na modlitwę świąteczną (szczególne znaczenie ma to w krajach arabskich, gdzie każdy ma niedaleko do meczetu – tam modlitwa świąteczna zaczyna się mniej więcej z początkiem pory modlitwy Ad-Duha, tzn. pół godziny po wschodzie słońca; u nas ta modlitwa jest opóźniona, żeby każdy mógł zdążyć do meczetu). Po drodze do meczetu dobrze jest recytować takbir świąteczny (możemy recytować go już od zakończenia modlitwy Maghrib ostatniego dnia Ramadanu).

W pierwszy dzień święta najpierw następuje modlitwa, a później kazanie (odwrotnie, niż na modlitwie piątkowej). Powinniśmy przychodzić nie tylko na modlitwę, ale także zostać na kazaniu, które przeważnie mówi o Miłości Allaha i Jego Przebaczeniu. Podczas świąt powinniśmy pamiętać o tym, że także my powinniśmy kochać ludzi i wybaczać im – święta mają na celu pogodzenie ludzi i przypomnienie im o wzajemnym wybaczaniu. Kiedy jesteśmy w meczecie, staramy się przywitać z możliwie największą ilością osób i złożyć tym osobom życzenia, aby Allah przyjął ich dobre uczynki i nagrodził je za ich dobre uczynki. Z meczetu (również zgodnie z sunną) najlepiej pojechać do domu i zjeść śniadanie ze swoją rodziną (nawet, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że nasza rodzina nie jest muzułmańska).

Przez czas świąteczny muzułmanie powinni odwiedzać się nawzajem (w krajach arabskich znajomi uzgadniają wcześniej, kto którego dnia i o jakiej porze będzie w domu). Nie muszą to być długie wizyty; zwykle gość przychodzi na mały poczęstunek (najczęściej są to słodycze i coś do picia). Przez te trzy dni powinniśmy także szczególnie pamiętać o osobach z naszej rodziny, które nie mieszkają razem z nami – jeśli są muzułmanami.

Pamiętajmy o tym, że Zakat Al-Fitr należy zapłacić odpowiednio wcześnie przed świąteczną modlitwą (najlepiej na tyle wcześniej, aby te pieniądze mogły trafić do potrzebujących jeszcze przed świętem). Muzułmanin odpowiada za całą swoją rodzinę, tzn. jeśli ktoś ma żonę (która nie pracuje) i dwójkę dzieci, płaci Zakat Al-Fitr za cztery osoby. Za czasów Proroka (PZN) Zakat Al-Fitr od jednej osoby wynosiła mniej więcej dwa i pół kilograma podstawowego pożywienia (zwykle były to daktyle lub pszenica); w naszym meczecie w tym roku stawki zostały ustalone na 15, 20 lub 30 złotych (zależnie od zamożności muzułmanina). W czasach Proroka(PZN) ten, kto miał większy majątek, kupował na Zakat Al-Fitr lepsze daktyle, a ten, kto był biedniejszy, kupował gorszy gatunek daktyli – stąd dzisiaj jest różnica w wysokości Zakat Al-Fitr, kiedy jest pobierana w określonej kwocie pieniężnej.

W pierwszy dzień święta (podobnie w pierwszy dzień Święta Ofiarowania) nie można pościć. W pozostałe dni można. Post w miesiącu Shawwal jest bardzo zalecany, ponieważ Prorok (PZN) powiedział: Kto pościł w Ramadanie (tzn. przez cały Ramadan), a później pościł przez sześć dni miesiąca Shawwal, to tak, jakby pościł przez cały rok. Ma to związek z hadisem, przekazanym przez Umara, który mówi o tym, że za dobry uczynek, dokonany z dobrą intencją, dostaniemy od Allaha dziesięć dobrych uczynków. Dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni Ramadanu plus sześć dni miesiąca Shawwal to 35 lub 36 dni, po pomnożeniu przez dziesięć daje to liczbę 350 lub 360 dni, a muzułmański rok księżycowy ma 354 dni. Nie musi to być post przez sześć dni z rzędu, można pościć w „pojedynczych” dniach.

Kto z jakichś przyczyn nie pościł przez cały miesiąc Ramadan (miesiączka u kobiety, choroba, podróż), ten powinien najpierw odrobić zaległe dni z Ramadanu (inaczej nie jest „tym, który pościł w Ramadanie”), a później pościć sześć dni miesiąca Shawwal. Dlatego najlepiej zaległe dni Ramadanu odrabiać zaraz po święcie.

Autor: Abd ul-Karim