Czystość i Higiena w Religii Muzułmańskiej

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O, synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy!” (Sura Al-A’raf – Wzniesione Krawędzie – ajat 31.) W tym wersecie Allah nakazuje nam, żebyśmy byli czyści i ładnie ubrani, kiedy chcemy stanąć do modlitwy lub kiedy idziemy do meczetu.

Prorok Muhammad (SAAWS) zalecał, żeby – jeśli ktoś ma długie włosy – żeby jego włosy były zawsze czyste, zawsze uczesane, i zawsze ładne. (Przekazano w hadisie, że pewnego razu do Wysłannika Allaha (SAAWS) przyszedł pewien człowiek z nieuczesanymi włosami i potarganą brodą. Prorok (SAAWS) poprosił, żeby ten człowiek najpierw zadbał o swój wygląd – a kiedy tamten wrócił ostrzyżony i uczesany, Wysłannik Allaha (SAAWS) uśmiechnął się i zapytał: Czy tak nie lepiej? Przyp. mój, Abdelkarim.)

Podobnie, kiedy ktoś zapuszcza długą brodę lub jeśli nosi wąsy, niech dba o to, żeby jego broda czy wąsy zawsze były czyste i uczesane, pozbawione przykrego zapachu. Zalecane jest używanie olejków do pielęgnacji czy do perfumowania brody i wąsów.

Wysłannik Allaha (SAAWS) zachęcał też do dbania o czystość ust i zębów – tak, żeby człowiek nigdy nie miał przykrego zapachu z ust. Przekazano w hadisie, że Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Gdyby nie było to ciężkie dla mojej wspólnoty, nakazałbym czyszczenie zębów przed każdą modlitwą. (Jednak choć czyszczenie zębów przed każdą modlitwą – np. za pomocą siwaka – nie jest obowiązkowe, jest to sunna Proroka Muhammada) Takie zalecenia higieniczne Islam wprowadził już w VII wieku po Jezusie (AS)!

Wysłannik Allaha (SAAWS) zalecał, żeby człowiek był zawsze czysty i żeby jego ciało czy ubranie były zawsze czyste. Przekazano w hadisie, że do Proroka Muhammada (SAAWS) przyszli dwaj mężczyźni w brudnych ubraniach, a on zapytał: Czy żaden z was nie ma niczego, czym mógłby wyczyścić swoje ubranie? Nasze ubrania powinny być zawsze czyste i wyprasowane; nie przychodźmy do meczetu (zwłaszcza do meczetu i zwłaszcza na modlitwę piątkową) ubrani tak, jakbyśmy nie dbali o swój wygląd.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że jeśli ktoś przed piątkową modlitwą wykąpie się, wyperfumuje i odprawi te modlitwy, dzięki którym Allah daje mu siłę (tzn. modlitwy nadobowiązkowe), Allah wybaczy mu wszystkie jego grzechy aż do następnego piątku. Dlatego każdy powinien wykąpać się (pomijając sytuacje, w których kąpiel w naszej religii jest obowiązkowa lub zalecana) przynajmniej raz w tygodniu, przed modlitwą piątkową.

Inny hadis mówi, że do Wysłannika Allaha (SAAWS) przyszedł pewien mężczyzna, który pytał go o Dzień Zmartwychwstania, a jego paznokcie były długie i brudne. Prorok Muhammad (SAAWS) popatrzył na jego dłonie i powiedział: Przychodzisz pytać mnie o Dzień Zmartwychwstania, a masz długie i brudne paznokcie… Islam zaleca częste (co najmniej raz na dwa tygodnie) przycinanie paznokci – długie paznokcie w naszej religii są niemile widziane i niezgodne z sunną Wysłannika Allaha (SAAWS), czy to u mężczyzny, czy to u kobiety! A kiedy nasze paznokcie są nieco dłuższe (przed ich obcięciem), dbajmy o to, żeby były czyste.

Zalecane przez sunnę Wysłannika Allaha (również i dla mężczyzn, i dla kobiet) jest również golenie włosów pod pachami i w miejscach intymnych, szczególnie wtedy, jak jest gorąco. (Dobrze jest golić włosy w tych miejscach co tydzień przed modlitwą piątkową, a pewien hadis mówi, że czas między jednym a drugim goleniem tych włosów nie powinien być dłuższy niż czterdzieści dni) Stosowanie się do tego zalecenia zapobiega przykremu zapachowi, zwłaszcza latem.

Niech mężczyźni zakładają ubrania, które należą do mężczyzn, a kobiety niech zakładają ubrania, które należą do mężczyzn. Mężczyzna nie powinien wyglądać jak kobieta, a kobieta nie powinna wyglądać jak mężczyzna!

Takie zalecenia obowiązują nas nie tylko w meczecie, ale także kiedy stajemy do modlitwy w domu, także kiedy wychodzimy z domu do pracy, do znajomych czy w innych sprawach. Zawsze powinniśmy wyglądać ładnie, mieć czyste i wyprasowane ubrania, żeby nikt nie powiedział, że muzułmanie są brudni lub niechlujni. Kiedy Aisza (RAA) zobaczyła, że Wysłannik Allaha (SAAWS) pielęgnuje i perfumuje swoją brodę, zapytała go o to, a Prorok (SAAWS) odpowiedział wtedy: Allah jest piękny i kocha tych, którzy starają się być piękni.

Kiedy przychodzimy do meczetu, dbajmy o to, żeby toaletę czy umywalnię zostawić po sobie czystą. Pamiętajmy, że kiedy robimy wudu, miejsce do robienia wudu również powinno być czyste. Starajmy się zachowywać czystość w meczecie, a bracia i siostry, którzy przychodzą z dziećmi, niech sprzątają po nich i niech uczą swoje dzieci, żeby dbały o czystość i porządek w meczecie.

Pamiętajmy o nakazach naszej religii i o sunnie Wysłannika Allaha (SAAWS), kiedy jemy. Prorok Muhammad (SAAWS) przy jedzeniu używał prawej ręki (dozwolone jest również branie jedzenia w obie ręce – np. kiedy jemy za pomocą rąk kurczaka czy mięso z kością, jednak nie powinniśmy wkładać jedzenia do ust lewą ręką – przyp. mój, Abdelkarim), kiedy chciał pić, używał prawej ręki, a kiedy szedł do toalety i mył się po załatwieniu swoich potrzeb, używał lewej ręki. Pamiętajmy o tym, że prawa ręka ma swoje zadania i lewa ręka również ma swoje zadania.

Prośmy Allaha o siłę i mądrość, abyśmy mogli praktykować to, co nakazał On nam nakazuje i to, co zaleca nam sunna Jego Wysłannika (SAAWS).

Autor: Abd ul-Karim