Właściwe Wykonanie Wudu

Do ubikacji lub łazienki wchodzimy lewą nogą i wypowiadamy przy tym du’a, w której prosimy Allaha o ochronę przed złem i tymi, którzy je wyrządzają, tzn. dżinnami obu płci – Allahumma inna a’udhu bika min al-khubthi wa l-khabaith.

Podczas wykonywania wu’du właściwie się zachowujemy, nie wykonujemy innych czynności, nie przerywamy wu’du dla innych rzeczy. Pamiętamy o tym, żeby nie marnować wody, która jest podstawą życia (Allah w Qur’anie mówi, co znaczy, wg J. Bielawskiego: „Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz(SAAWS)”; Sura Al-Anbija – Prorocy – ajat 33) i służy wszystkiemu, co żyje. Pamiętamy, że wu’du można zrobić w niewielkiej ilości wody. Nie rozchlapujemy wody. Allah mówi w Qur’anie (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy! Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie! Zaprawdę, Allah nie kocha rozrzutników!” (Sura Al-A’raf – Wzniesione Krawędzie – ajat 31.)

Z łazienki czy ubikacji wychodzimy prawą nogą i wypowiadamy du’a (jest to tylko jedno słowo: ghufranak), prosząc Allaha o wybaczenie.

Wu’du musimy wykonać przed modlitwą, przed okrążaniem Ka’by, przed dotykaniem arabskiego Qur’anu (Prorok powiedział, że okrążenie jest jak modlitwa, a Allah w Qur’anie mówi – co znaczy, wg J. Bielawskiego: „Zaprawdę, to jest Koran szlachetny, zawarty w Księdze ukrytej! Dotykają go tylko oczyszczeni.”; Sura Al-Waki’a – Wydarzenie – ajaty od 77. do 79.).

Jak właściwie dokonać ablucji, żeby nasze akty czci mogły być przyjęte przez Allaha?

Przed wykonaniem wu’du powinniśmy mieć intencję wykonania obmycia rytualnego lub kąpieli rytualnej. Nie myjemy rąk dlatego, że mamy je zakurzone, nie szczotkujemy zębów dlatego, że jesteśmy po posiłku, ale robimy wu’du dlatego, że chcemy stanąć do modlitwy. Tej intencji nie trzeba wypowiadać słowami, trzeba natomiast przed rozpoczęciem wu’du powiedzieć Bismi’llahi, a to na podstawie słów Proroka (SAAWS): Zaczynajcie wu’du od Bismi’llahi. Kto tego nie zrobi, tego wu’du będzie nieważne, a jego modlitwa również będzie przez to nieważna. Następnie trzy razy dokładnie myjemy obie dłonie, do nadgarstków włącznie (najpierw prawą dłoń, później lewą). Po umyciu dłoni płuczemy usta i nos (jest to sunna Proroka (SAAWS), dobrze jest robić jedno i drugie trzy razy, a kiedy nie pościmy, płukać też gardło; wodę do nosa nabieramy prawą ręką, a czyścimy nos lewą ręką). Później trzy razy dokładnie myjemy całą twarz – od miejsca, w którym zaczynają (lub zaczynały nam się kiedyś) włosy do podbródka i od jednego ucha do drugiego ucha. Po umyciu twarzy trzy razy myjemy przedramiona do łokci włącznie – najpierw prawe, później lewe. Potem przecieramy mokrymi dłońmi głowę (jedni uczeni mówią, że trzeba przetrzeć całą głowę, przesuwając dłońmi po włosach do przodu, do tyłu i jeszcze raz do przodu, inni – np. szkoła szafi’icka – uważają, że nie jest to obowiązkowe), uszy, według niektórych szkół – także szyję. Na koniec myjemy trzy razy obie stopy do kostek włącznie (uważać na to, żeby woda dostała się także między palce stóp!) i wypowiadamy słowa: Ashhadu an la ilaha Illa’llah, wahdahu la szarika lahu, wa ashhadu ana Muhammadan abduhu wa Rasuluh.

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek.” (Sura Al-Ma’ida – Stół Zastawiony – ajat 6.)

Jest hadis Proroka (SAAWS), który mówi o tym, że kiedy muzułmanin w dobry sposób robi wu’du, wtedy wraz z wodą spływającą z kolejnych części jego ciała, spływają z niego wszystkie grzechy (lecz nie grzechy ciężkie), jakie popełniły jego ręce, oczy, nogi… – aż będzie zupełnie wolny od grzechów. Inny hadis mówi, że Prorok (SAAWS) w Dniu Ostatecznym rozpozna swoją wspólnotę po jasności (albo: bieli) ich twarzy i ciał, która będzie cechą tych, co dobrze robili wu’du (Prorok powiedział, że ozdoby wiernego w Dniu Ostatecznym – czyli właśnie jasność jego ciała – będą sięgały tak daleko, jak daleko sięgała woda, kiedy robił wu’du).

Wymieńmy jeszcze błędy, jakie muzułmanie najczęściej popełniają przy robieniu wu’du. Bardzo często zapominamy, że do wu’du nie potrzeba dużego strumienia wody i marnujemy wodę. Innym błędem jest niedokładne mycie określonych części ciała – jest hadis, który mówi, że kiedy Prorok (SAAWS) zauważył ludzi, niedokładnie myjących stopy, powiedział: Niech stopy boją się Ognia. Kolejna rzecz, której powinniśmy się wystrzegać, to zaczynanie wu’du bez wypowiedzenia Bismillahi. Jeszcze inny błąd robią ci, którzy do wu’du nie zdejmują np. obrączki czy zegarka, wtedy woda nie może dostać się pod obrączkę czy pasek do zegarka, co powoduje, że przedramię czy dłoń nie będą dokładnie umyte. Pamiętajmy też, że jeśli przerwiemy wu’du, a ostatnio umyta część ciała już wyschnie, nie zaczynamy wu’du od następnej części ciała, a od początku – tzn. od wypowiedzenia Bismi’llahi i mycia dłoni.

Autor: Abd ul-Karim