Niektóre z Czynności, Które Nie Unieważniają Modlitwy

Po pierwsze, w czasie modlitwy można płakać (nawet na głos) i nie unieważnia to naszej modlitwy. Allah w Qur’anie mówi o wiernych, że kiedy recytuje im się Jego Słowo, to oni wybijają pokłony i płaczą.

Jeden z uczniów Proroka (PZN) – Abdullah ibn Asz-Szahir – przekazał: Widziałem Wysłannika Allaha, kiedy się modlił, a z jego klatki piersiowej wydobywał się dźwięk podobny do odgłosu gotującego się jedzenia (tzn. szloch).

Inny hadis mówi, że w czasie bitwy pod Badr jeden z walczących widział Proroka Muhammada (PZN), który modlił się pod drzewem i płakał.

Przekazała Aisha, że Prorok (PZN), kiedy był chory (przed śmiercią), powiedział: Poproście Abu Bakra, żeby poprowadził modlitwę. Wtedy Aisha (która była córką Abu Bakra), powiedziała Prorokowi (PZN): Abu Bakr jest osobą płaczącą (w sensie – osobą, która dużo płacze, kiedy recytuje Qur’an lub modli się) i ludzie mogą nie zrozumieć jego recytacji. Wtedy Prorok (PZN) powtórzył jej trzy razy: Przekaż wiernym, żeby Abu Bakr poprowadził ich modlitwę.

Inne opowiadanie mówi, że kiedy Abu Bakr modlił się Fadżr i recytował Surę Jusuf, to gdy doszedł do słów z ajatu 86. (wg J. Bielawskiego: „żalę się Allahowi na moją udrękę i mój smutek”), słychać było jego głośny płacz.

Płacz jest oznaką bogobojności, lęku przed karą Allaha i tego, że wierny dobrze skupił się na odmówieniu modlitwy.

Po drugie, człowiek może lekko odwrócić się w bok (o ile zachodzi taka konieczność!), pod warunkiem, że jego ciało pozostaje skierowane w kierunku Ka’by. Jeśli odwróci się w bok, choć nie ma takiej konieczności, to znaczy, że szatan swoimi podszeptami odwrócił jego uwagę od modlitwy. To zmniejsza ważność, wartość i wagę modlitwy (a niektórzy uczeni mówią, że jeśli wykona się więcej niż trzy takie ruchy bez powodu, modlitwa jest nieważna).

Po trzecie – można zabić każde zwierzę niebezpieczne lub szkodliwe dla człowieka (w hadisie Proroka (PZN) wymienione są między innymi jadowity wąż, skorpion i wściekły pies). Uwaga: nie dotyczy to komara! (Chyba, że jesteśmy w kraju tropikalnym, gdzie komary przenoszą np. malarię; w tych krajach są też duże, jadowite komary.)

Można przesunąć się o krok czy dwa, jeśli pozostaniemy cały czas skierowani w kierunku Ka’by. Aisha przekazała, że Prorok (PZN), kiedy modlił się, otworzył jej drzwi, nie odwracając ciała od kierunku Ka’by.

Można wziąć na ręce małe dziecko, kiedy będzie przechodziło obok modlącego się, który będzie się o nie obawiał. Później, przy robieniu sudżud można położyć dziecko na ziemi, a prostując się do następnego rakatu, wziąć je znowu na ręce.

Autor: Abd ul-Karim