O Znaczeniu Modlitwy Piątkowej

Prorok (PZN) powiedział, że piątek to najlepszy dzień ze wszystkich dni tygodnia. Nabożeństwo piątkowe odbywa się w ten dzień na pamiątkę tego, że najpierw w piątek Allah stworzył Adama (PZN), później także w piątek Adam(PZN) został wygnany z Raju, w piątek Allah wybaczył Adamowi (PZN) jego grzech, w piątek Adam (PZN) umarł, a tradycja muzułmańska mówi, że również w piątek Adam (PZN) zmartwychwstanie (czyli w piątek będzie koniec świata). Piątek jest świętym dniem dla wszystkich muzułmanów.

Allah objawił w Qur’anie (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia – spieszcie gorliwie wspominać Allaha i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!” (Sura Al-Dżumu’a – Piątek – ajat 9.) Prorok (PZN) powiedział, że kto postąpi tak, jak nakazuje Allah i w piątek wykąpie się, wyperfumuje, pójdzie do meczetu, w skupieniu wysłucha kazania i dobrze odmówi piątkową modlitwę – temu Allah wybaczy wszystkie jego grzechy (poza kabair – grzechami ciężkimi) i grzechy przyszłe do dziesięciu dni naprzód.

Prorok (PZN) zalecał przychodzenie do meczetu na piątkową modlitwę jak najwcześniej. Jest hadis Proroka (PZN), który mówi, że kto pierwszy przyjdzie do meczetu, ma taką nagrodę u Allaha, jakby ofiarował Mu wielbłądzicę. Kto przyjdzie następny, ma taką nagrodę, jakby ofiarował krowę. Następni wierni mają nagrodę jak za ofiarowanie barana, kozy, kury, jajka… i tak dalej, aż do daktyla. Dlatego dobrze jest przychodzić na dżumu’a jak najwcześniej, a powinno się przyjść do meczetu, zanim imam wejdzie na kazalnicę (mimbar), czyli najpóźniej tuż przed adhanem.

Prorok (PZN) zabronił, żeby osoba, która przychodzi do meczetu później, przechodziła nad głowami i ramionami tych, którzy przyszli wcześniej – dlatego ci, którzy przychodzą pierwsi, powinni siadać z przodu. Prorok (PZN) powiedział też, że gdyby ludzie wiedzieli, jaka jest nagroda za wysłuchanie adhanu przed modlitwą piątkową w pierwszym rzędzie, walczyliby między sobą o miejsce w nim.

Prorok (PZN) ostrzegał tych, którzy opuszczają wspólną modlitwę piątkową, że jeśli tego nie zaprzestaną, to Allah zapisze ich jako niewiernych. Wspólna modlitwa piątkowa jest obowiązkowa dla każdego zdrowego i dorosłego mężczyzny (poza podróżującymi, a w czasach Proroka (PZN) nie obowiązywała także niewolników); kobiety i dzieci mogą, jeśli chcą, przyjechać do meczetu, ale także mogą odmówić w domu modlitwę południową z czterech rakatów i nie będą mieć grzechu.

Prorok (PZN) powiedział, że jest taki dzień tygodnia i taka pora tego dnia, kiedy Allah przyjmuje prośby tych, którzy o coś Go proszą. Ten dzień tygodnia to piątek, a pora dnia to mniej więcej ostatnia godzina przed zachodem słońca. Oczywiście wtedy się nie modlimy (bo nie modlimy się między obowiązkową modlitwą Assr a początkiem pory Maghrib), ale Prorok (PZN) powiedział, że kto w tym czasie wspomina Allaha, robi zikr albo du’a, ten jest jak w modlitwie.

Prorok (PZN) zalecał także, żeby w piątek muzułmanie starali się czytać albo recytować Surę Al-Kahf (Grota) – jest wiarygodny hadis, który mówi, że kto w piątek recytuje Surę Al-Kahf, tego Allah oświeci aż do następnego piątku.

Autor: Abd ul-Karim