Ataki Samobójcze

Artykuł ten został przedstawiony aby pokazać właściwą pozycję Islamu i ludzi Sunny, wobec zła tych którzy uważają za dozwolone bezprawne przelewanie krwi. Sekta która stoi za takim zachowaniem pokazała się w już pierwszej generacji Islamu, i była odpowiedzialna za śmierć wielu towarzyszy Proroka (sal allahu alejhi ła salaam). Przetrwali oni aż do dzisiaj, pokazując swą ignorancję i zło w każdej generacji. Muzułmanie muszą dostrzec ich zło i trzymać się z daleka od ich fałszywej ideologii, sprzecznej z Koranem, Sunną i Sahabah.

1. Werdykt Szeicha Ibn Uthaymiin dotyczący zamachów samobójczych w Palestynie i innych rejonach

Szeich Ibn Uthaymiin, niech Allaah ma nad nim miłosierdzie, tłumacząc Riyaadus-Saalihiin (1/165-166), podał kilka korzystnych punktów na podstawie hadisu Suhayb’a, niech Allaah będzie z niego zadowolony:

„Wysłannik Allaha, sallallaahu alaihi ła sallaam, powiedział, „Był król wśród tych którzy byli przed wami, i miał on wróżbitę. Gdy się zestarzał powiedział do króla, 'zestarzałem się, więc przyślij mi chłopca którego będę mógł nauczyć wróżyć’…”(Sahih Muslim / Riyaadhus-Saalihiin, no. 30).

Po czwarte: Dozwolone jest osobie narażać się na niebezpieczeństwo dla ogólnej korzyści muzułmanów, ponieważ chłopiec wskazał królowi sposób w który mógł by go zabić. Miał wziąć strzałę z chłopca kołczanu… etc.

Szeichul-Islaam (Ibn Taymiyyah) powiedział, „Ponieważ był to Dzihad na drodze Allaaha, co spowodowało że cała nacja uwierzyła. Tak naprawdę nic nie stracił, mimo że poniósł śmierć, gdyż i tak musiał by umrzeć prędzej czy później.”

Lecz co do tego co niektórzy ludzie czynią popełniając ataki samobójcze, przywiązując do siebie środki wybuchowe następnie podchodząc do Niewiernych i detonując je wśród nich, jest to samobójstwo przed czym szukamy schronienia u Allaha. Ktokolwiek popełnia samobójstwo zostanie skazany na wieczne piekło, jak przekazane jest w hadisie od Proroka, sallallaahu alaihi ła sallam, „Ktokolwiek popełnia samobójstwo bronią metalową, broń ta pozostanie w jego ręku i będzie się dźgał w brzuch będąc w piekle w nieskończoność” (al-Bukhaari, no. 5778 i Muslim, no. 109, w księdze Iman.)

Osoba taka popełniając samobójstwo nie przynosi korzyści dla Islamu. Tak więc jeżeli zabije się razem z dziesięcioma, stu lub dwustu innymi osobami, nie będzie w tym żadnej korzyści dla Islamu, ponieważ ludzie nie przyjmą Islamu, sprzecznie z historią chłopca i króla. Raczej spowoduje to że wróg będzie bardziej zdecydowany, a uczynek ten wywoła w jego sercu nienawiść i zawzięcie do tego stopnia że będzie chciał zniszczyć Muzułmanów.

Tak właśnie postępują żydzi z Palestyńczykami. Gdy jakiś Palestyńczyk wysadzi się w powietrze zabijając przy tym sześć, siedem osób, w odwet biorą oni sześćdziesięciu lub więcej. Nie ma w tym żadnej korzyści dla muzułmanów, ani też dla tych wśród których detonowane są ładunki wybuchowe. Więc uważamy że osoby które wykonują ataki samobójcze robią to bezprawnie, i zasługuje to na piekło, przed czym szukamy schronienia u Allaha. Osoba ta także nie jest męczennikiem (szahiid). Jednak jeżeli ktoś dokonał tego na podstawie błędnej interpretacji, myśląc że jest to dozwolone, wtedy mamy nadzieję że zostanie uchroniony od grzechu, lecz jeżeli chodzi o uznanie go za męczennika to nie, gdyż nie podążał drogą męczennictwa. Lecz ktokolwiek dokonuje idźtihaad i myli się, otrzyma pojedynczą nagrodę (jeżeli jest osobą kompetentną aby podejmować idźtihaad).

2. Atak na wroga wysadzając się w powietrze

Moją opinią jest że osoba która dokonuje zamachu samobójczego powinna być traktowana tak samo jak ktoś kto popełnia samobójstwo, wynikiem czego zostanie ukarany piekłem. Prorok powiedział:

„Zaprawdę, ktokolwiek się zabije (umyślnie), z pewnością zostanie ukarany piekłem, w którym będzie przebywał na zawsze.” (Buchari 5778 i Muslim 109, 110)

Jednak jeżeli ktoś jest nie świadomy i nie wie, przypuszczając że jego uczynek był dobry i podobał się Allaah, mamy nadzieję że Allaah mu wybaczy za to co zrobił w wyniku (błędnego) idźtihaad, jednak w dzisiejszych czasach nie znajduję dla niego wytłumaczenia. Tak jest ponieważ tego typu samobójstwo jest dobrze znane i powszechne wśród ludzi, więc obowiązkiem każdego jest pytać się ludzi wiedzy (uczonych, ulema) w tej sprawie aż będzie mógł odróżnić prawdę od fałszu.

Co jest dziwne, to że ci ludzie zabijają siebie pomimo że Allah tego zabronił: „Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy!” (Koran, 4:29)

Wielu spośród nich pragną się tylko zemścić na wrogu, za wszelką cenę, nie zważając na to czy jest to halaal czy haraam. Chcą tylko zaspokoić swoje pragnienie zemsty. Prosimy Allaha aby błogosławił nas ostrożnością w religii oraz uczynkami które są Mu miłe, zaprawdę On ma moc nade wszystkim.

Źródło

Autor: Imaam Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaimiin(RH)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian