Dlaczego Allah zakazał cudzołóstwa?

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!” (Sura Al-Isra – Podróż Nocna – ajat 32.)

Jednym ze złych skutków cudzołóstwa jest osłabianie więzi rodzinnych – czasami nie wiadomo, kto jest czyim dzieckiem, bratem, siostrą… Ludzie także mogą nie znać swojego prawdziwego pochodzenia, co może być przyczyną kolejnych grzechów, komplikacji, czasami tragedii. Kobieta, która uprawia seks z różnymi mężczyznami (lub np. ma męża i kochanka), może czasami nie wiedzieć, kto jest ojcem jej dziecka. Z kolei, kiedy mężczyzna nie ma całkowitego zaufania do swojej żony, też może odnosić się do dziecka trochę inaczej. Dziecko to wyczuwa, kobieta też żyje w strachu, że jej zdrada się wyda… powstaje niepokój w całej rodzinie, która zaczyna się rozpadać.

Mogą powstać także kłopoty z dziedziczeniem czy spadkobiercami. Kobieta mogła zajść w ciążę z kimś bogatym, kto nie może się do tego przyznać – i chociaż urodzone przez tę kobietę dziecko będzie dzieckiem tego bogatego człowieka, nie będzie miało prawa do spadku po nim. Z kolei czasami spadkobiercami zostają ludzie, którzy nie mają do tego prawa, ponieważ tak naprawdę ich ojcem był ktoś inny…

Jeszcze jedna rzecz ważna dla muzułmanów. Jeśli kobieta ma syna z kochankiem, a mąż myśli, że to on jest ojcem dziecka, idą z nim do kobiet z rodziny męża, które przytulają tego chłopca, chodzą przy nim bez hidżabu, głaszczą – a to wszystko jest haram, ponieważ tak naprawdę nie są kobietami z jego rodziny. Odpowiedzialności za te grzechy nie ponoszą ani te kobiety (one nie znają prawdy), ani ten chłopiec – za wszystko będzie odpowiadała matka, bo tylko ona wie, że jej mąż nie jest ojcem jej dziecka.

Podobne sytuacje mogą też prowadzić do tragedii. Kilka lat temu taka tragedia wydarzyła się w Warszawie: kiedy dwoje młodych ludzi (kobieta była w ciąży) chciało wziąć ślub, okazało się, że mają tego samego ojca (tyle, że on miał jedno dziecko z żoną, drugie z kochanką). Oczywiście ani Urząd Stanu Cywilnego, ani żaden kościół nie mógł udzielić im ślubu – wtedy oni popełnili samobójstwo.

Jest też hadis (ale to jeszcze do sprawdzenia przez Szejka Nezara, który w tej chwili nie pamiętał, czy ten hadis jest dobry, czy słaby), który mówi, że jednym ze znaków końca świata będzie to, że syn będzie współżył ze swoją matką i nie będzie żadnego człowieka, który powie mu, że to jest haram (tzn. będzie to tak powszechne).

Innym skutkiem cudzołóstwa są rozmaite choroby, przenoszone drogą płciową. Jeśli nie ma cudzołóstwa, praktycznie nie ma możliwości zakażenia takimi chorobami – poza przypadkami, kiedy ktoś np. zarazi się w szpitalu przez błąd lekarza, brudną strzykawkę itp. Jednak jeśli mąż czy żona zarażą się w ten sposób, a oboje dobrze się prowadzą, to taka choroba nie rozszerza się dalej, zostaje w małżeństwie i wtedy czy on, czy ona, czy oni oboje mogą się z tej choroby leczyć. Takie choroby przenoszone przez cudzołóstwo z jednej strony są karą za grzech, z drugiej strony – są znakiem czy śladem od Allaha, śladem, jaki grzech zostawia w ciele człowieka.

Żeby zobrazować wpływ braku powszechnego cudzołóstwa na zdrowie społeczeństwa, można podać przykład Indonezji. Ten kraj liczy sobie ok. 250 milionów mieszkańców, z czego większość to muzułmanie – i jedynie 0,2% Indonezyjczyków jest zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS.

Mówiliśmy już o niepokoju, jaki cudzołóstwo powoduje w rodzinie. Więzi rodzinne stają się wtedy osłabione, taka rodzina łatwiej może się rozpaść, wzrasta liczba rozwodów…

Dodatkowo kobieta, która domyśla się, że mąż ją zdradził, sama też może go zradzać (i tak samo może zachować się mężczyzna, którego zdradziła żona), a jeśli oboje będą to robić, to później tak samo będą zachowywać się ich dzieci… Równocześnie w krajach, gdzie cudzołóstwo jest czymś powszechnym (najlepiej widać to w Skandynawii) spada liczba zawieranych małżeństw, spada liczba dzieci, coraz mniej jest zakładanych rodzin (a znaczenie i pozycja rodziny jako elementu społeczeństwa ulega coraz większemu osłabieniu), społeczeństwo starzeje się…

Dzisiejsza medycyna udowadnia, że kobiecie łatwiej jest zajść w ciążę w wyniku seksu pozamałżeńskiego niż po zbliżeniu w małżeństwie (taka ciąża też jest wtedy znakiem grzechu, znakiem od Allaha). Rośnie więc liczba aborcji, liczba dzieci zabijanych, wyrzucanych na śmietnik (Astaghfiru’llah, Astaghfiru’llah, Astaghfiru’llah), liczba dzieci w rodzinach zastępczych albo w domach dziecka… Takie dzieci lub dzieci z rozbitych rodzin, pozbawione miłości, mogą tej miłości szukać niekoniecznie w dobry sposób, co z powrotem może prowadzić do cudzołóstwa…

Cudzołóstwo powoduje również wzrost liczby niektórych przestępstw. Może to być zabójstwo, kiedy żona zabije niewiernego męża albo mąż niewierną żonę. Mogą to być rozmaite przestępstwa na tle seksualnym – od gwałtu, do molestowania, prostytucji, handlu kobietami… Astaghfiru’llah. Równocześnie wzrasta liczba rozmaitych zboczeń (homoseksualizm, zoofilia… Astaghfiru’llah).

Powszechne cudzołóstwo powoduje, że treści erotyczne czy pornograficzne coraz częściej pojawiają się w Internecie, w telewizji, w muzyce – nawet np. w programach czy widowiskach przeznaczonych dla młodzieży. Z kolei coraz więcej takich treści w mediach czy środkach masowego przekazu powoduje również wzrost cudzołóstwa (skoro wszędzie tłumaczy się, że jest to coś normalnego, coś fajnego… Astaghfiru’llah) – i tak dalej, i tak dalej…

Autor: Abd ul-Karim