Jak powinni zachowywać się muzułmanie żyjący w krajach nie-muzułmańskich?

Zachęcam was byście szanowali tych, którzy żyją razem z wami, którzy powinni być szanowani i z którymi macie porozumienie. (Wiedzcie, że) jeśli (wraz z nie-muzułmanami) żyjecie w jednym państwie to obowiązuje was porozumienie. W innym wypadku oni mogliby chcieć was zabić lub wypędzić. Dbajcie, więc o utrzymanie tego porozumienia i nie zdradzajcie (nie-muzułmanów), gdyż zdrada (i oszustwo) jest oznaką hipokryty i nie jest to sposób postępowania wierzących.

Zostało autentycznie przekazane od Proroka(صلى الله عليه وسلم), że powiedział: „Ten kto zabije osobę objętą porozumieniem ochrony ten nawet nie poczuje zapachu Raju.”[al-Bukhari]

Nie dajcie się ogłupić wypowiedziami niemądrych ludzi, którzy mówią: „Oni są nie-muzułmanami, a więc można ich okradać.” Na Allaha – to jest kłamstwo, kłamstwo o religii Allaha i kłamstwo w islamskiej społeczności.

Nie można mówić, że dozwolonym jest bycie zdradliwym względem ludzi, z którymi mamy porozumienie.

O moi bracia. O młodzieży. O młodzi muzułmanie. Bądźcie prawdomówni, w kupowaniu, sprzedawaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu i we wszystkich wzajemnych transakcjach. Prawdomówność charakteryzuje wiernych, i Allah – Najwyższy – nakazał prawdomówności – w słowach Allaha – Najwyższego (interpretacja znaczenia):

{O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi, którzy mówią prawdę!}[Koran 9:119]

Prorok(صلى الله عليه وسلم) zachęcał do prawdomówności mówiąc: „Trzymajcie się prawdomówności, ponieważ prawdomówność prowadzi do dobroci, a dobroć prowadzi do Raju. Człowiek będzie mówił prawdę i będzie się starał pozostać prawdomównym, aż zostanie zapisany u Allaha, jako prawdomówny.” [al-Bukhari]

Prorok(صلى الله عليه وسلم) ostrzegał nas przed kłamstwem: Strzeżcie się fałszu, ponieważ fałsz prowadzi do Al- nikczemności, a nikczemność prowadzi do piekła. Człowiek będzie kłamać i będzie starać się być kłamliwym, aż zostanie zapisany u Allaha, jako wielki kłamca.”[al-Bukhari]

Moi bracia Muzułmanie. O młodzieży. Bądźcie prawdomówni w tym, co mówicie względem waszych braci i względem nie-muzułmanów, pośród których żyjecie – tak byście stali się nawołującymi do religii Islamu, poprzez wasze działania i poprzez nauczanie o Islamie. (W Europie) jest wielu ludzi, którzy przyjęli Islam dzięki dobremu zachowaniu i moralności muzułmanów oraz ich prawdomówności i uczciwości w transakcjach.

Źródło

Autor: ibn Uthajmin(RH)

Tłumaczył:BinJellul