Jezus Chrystus

Kim był Jezus według faktów historycznych? To pytanie przez stulecia prześladowało i nadal prześladuje wszystkich, którzy pragną poznać jego osobę. Żydzi mają swój koncept, unitarianie swój, trynitarianie również. Wszystkie one są dobrze znane, jedynie konceptem, o którym niewielu posiada dziś wystarczającą wiedzę, jest spojrzenie na Jezusa z punktu widzenia islamu.

Większość chrześcijan jest mile zaskoczona słysząc, że muzułmanie uważają Jezusa za Mesjasza i za Słowo Boże. Większość Żydów … cóż …nie jest szczególnie pod wrażeniem tej wiadomości.

W tłumaczeniu Świętego Koranu, sura (rozdział) 3, ajat (wers) 45–47, czytamy co następuje:

Oto powiedzieli aniołowie: „O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych. I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych.” Ona powiedziała: „O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?” Powiedział: „Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: Bądź! –i to się staje.”

W teologicznym skrócie, muzułmanie wierzą, że Jezus jest Słowem Allaha (w przeciwieństwie do chrześcijan, którzy uważają Jezusa za wcielone Słowo Boże), Mesjasza, zrodzonego z dziewicy Marii (Mariam) i umocnionego Duchem Świętym. Muzułmanie wierzą, że czynił on cuda już od kołyski, przekazał objawienie Boże ludzkości jako wypełnienie poprzednich proroctw, uzdrawiał trędowatych, przywracał wzrok ślepym, wskrzeszał umarłych, czynił to wszystko z woli Allaha. Wierzą oni również, że Jezus pod koniec swojego duszpasterstwa został wzięty przez Allaha do nieba (aby uchronić go przed prześladowaniem ludzi) i zastąpiony został przez innego człowieka, który został ukrzyżowany na jego miejsce. Islam głosi dalej, że przyjdzie czas, w którym Jezus powróci na ziemię, aby pokonać Antychrysta. W tym czasie wykorzeni on wszystkie religijne praktyki, które odeszły od nauk proroków, właczając skorygowanie tych, którzy uważając się za chrześcijan są przekonani, że wypełniają oni nauki Jezusa, choć tak naprawdę są oni od tego dalecy. Ustanowi on wtedy poddanie się woli Boga (definicja islamu) jako naczelne prawo na całej ziemi, będzie żył przykładowe dla wszystkich życie, umrze, po czym po niedługim czasie nadejdzie Dzień Sądu Ostatecznego.

Ze względu na skomplikowaną naturę tych kwestii, każda z nich wymaga osobnej dyskusji. Bez wątpienia, każdy z czytelników oczekuje, że wnikliwa analiza osoby Jezusa ujawni sylwetkę Jezusa zgodną z jego oczekiwaniami. Poszukując prawdy musimy być jednak przygotowani na napotkanie osoby Jezusa w sprzeczności z dwoma tysiącami lat kanonicznego fałszowania oraz z góry wyrobionej opinii. Prawdziwa sylwetka Jezusa będzie często zaprzeczała dzisiejszym chrześcijańskim naukom, spopularyzowanym przekonaniom czy portretom przekazywanym przez media. Czy to możliwe, że Jezus różni się tak bardzo od wyobrażeń o nim stworzonych, że byłby on gotowy potępić ruchy wychwalające go i kościoły zbudowane na jego cześć? Jeśli tak, to papieże i księża, pastorzy i proboszcze, biskupi i kardynałowie, ewangeliści mogą stać się również celem potępienia, podobnie jak stało się to wcześniej z Faryzeuszami w ojczyźnie Jezusa. Innymi słowy, może pojawić się Jezus, który wyprze się tych, którzy utrzymują, że idą oni śladami jego nauki, tak jak powiedział, że to zrobi, czego dowód na piśmie mamy w Biblii (Ew.wgśw. Mateusza 7:21–23):

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? „Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Ten fragment wyraźnie przepowiada czas, w którym Jezus wyprze się “pobożnych wyznawców”, pomimo ich robiących wrażenie proroctw, cudów i egzorcyzmów. Dlaczego? Ponieważ, jak to powiedział Jezus, praktykowali oni “nieprawość”. Ci wyznawcy, pomimo cudów ich duszpasterstwa, lekceważyli “Prawo”. Jakie prawo? Oczywiście, że Boże prawo—prawo Starego Testamentu, które Jezus podtrzymał. To samo prawo Starego Testamentu anulował Paweł z Tarsu. Ten sam Paweł z Tarsu, od którego wywodzi się trynitarska teologia. Ta sama trynitarska teologia, której fundamenty w dużejmierze opierają się na źródłach innych niż Biblia. “Chwileczkę!” może powiedzieć czytelnik. “Kogo Jezus miał na myśli mówiąc, że się ich wyprze i dlaczego?”

Źródło: „Pierwsze i Ostatnie Przykazanie”

Autor: Dr. Laurence B. Brown

Tłumaczyła: Magdalena Kodura