Honorowe Morderstwa

Zgodnie z prawem muzułmańskim, tak zwane zabójstwa, czy morderstwa honorowe, są potworną zbrodnią. Nie wynikają one z islamu ale są elementem przed-islamskich tradycji Indii i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Nie występowały one wśród pierwszych pokoleń muzułmanów i nie ma żadnego wersetu z Koranu, czy hadisu Proroka Muhammada, który by na nie przyzwalał.

1. Cudzołóstwo jest zbrodnią w świetle prawa muzułmańskiego jednak, nikt nie może sam na własną rękę wymierzać kar. Ponadto kary przepisane przez islam obowiązują jedynie na terenie państwa muzułmańskiego i decyzje o ich wykonaniu może podjąć jedynie sułtan, czy emir.

Komitet uczonych Arabii Saudyjskiej wydał następujące fatły:

Hudud mogą być egzekwowane jedynie przez muzułmańskiego władcę lub jego zastępcę. Nie jest dozwolonym by zwykli muzułmanie wymierzali kary, gdyż spowodowałoby to chaos i zamieszanie (fitna).[„Fatała al-Lidżna ad-Daima” 7/21]

Nikt poza władcą muzułmańskim i jego zastępcą nie może wymierzać kar. W innym wypadku nie zostałby zachowany porządek, ucierpieliby niewinni oraz zapanowałaby niesprawiedliwość. [„Fatała al-Lidżna ad-Daima” 21/5]

Gdy do Proroka przyszedł mężczyzna, który pytał, co powinien zrobić jeśli zobaczyłby swoją żonę cudzołożącą z innym mężczyzną to Prorok zabronił mu samodzielnie wymierzać karę. Poradził mu jedynie, by zebrał czterech świadków, którzy zaświadczyliby przed emirem o tym, co widzieli.

Malik(RH) przekazał od Suhajla ibn Abi Saliha(RH), który przekazał od swojego ojca(RH), który przekazał od Abu Hurairy(RA), który słyszał jak Saad ibn Ubada(RA) spytał Wysłannika Allaha(SAAŁS): Co powinienem zrobić gdy znajdę mężczyznę z moją żoną? Czy powinienem zebrać czterech świadków? Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Tak.[„Mułatta” Malik]

2. Karę za cudzołóstwo można wymierzyć jedynie w dwóch przypadkach: (1) gdy cudzołożnicy sami przyznają się do swojej zbrodni; (2) gdy będą cudzołożyć publicznie i czterech mężczyzn, znanych z uczciwości i prawości zaświadczy w sądzie, że byli świadkami cudzołóstwa.

Al-Małardi(RH) powiedział: Cudzołóstwo może zostać udowodnione na dwa sposoby: przez przyznanie się winnego lub przez niezbity dowód. Co się tyczy przyznania się to, jeśli przyznający się jest dojrzały, zdrowy na umyśle i przyznaje się do winy to kara musi zostać wymierzona. Abu Hanifa(RH) powiedział jednak, że nie jest on karany dopóki nie zaświadczy cztery razy. Jeśli jednak zmieni on swoje zdanie(wyrzeknie się swojego świadectwa) przed chłostą, kara zostaje anulowana, mimo iż Abu Hanifa(RH) powiedział, że nie anuluje się kary, jeśli winny wycofa się w ostatniej chwili. Co zaś się tyczy dowodu to jest nim świadectwo czterech mężczyzn, pomiędzy którymi nie ma żadnej kobiety, którzy byli obecni przy cudzołóstwie i którzy widzieli członka w pochwie, który wszedł tam jak szpikulec wszedłby do butelki. Jeśli nie widzieli tego, co zostało opisane, wtedy ich świadectwo nie ma żadnej wartości.[„Ahkam as-Sulatanija” al-Małardi]

Abdullah ibn Abi Zajd al-Qajrałani(RH) powiedział: Nie można ukarać osoby, która popełniła cudzołóstwo dopóki sama się nie przyzna do popełnionej zbrodni lub ciąża nie zaświadczy o popełnionym przestępstwie lub czterech, religijnych, dorosłych mężczyzn, którzy w tym samym czasie byli świadkami cudzołóstwa, nie będzie świadczyć w sądzie przeciw cudzołożnikom. Jeśli jednak ich zeznania będą się różnić to należy ich ukarać za oszczerstwo.[„Risala” Abdullah ibn Abi Zajd al-Qajrałani]

3. W przypadku, gdy ktoś oskarża kobietę lub mężczyznę o cudzołóstwo, a na poparcie swojego oskarżenia nie może przyprowadzić czterech mężczyzn, znanych z uczciwości i prawości, którzy byli świadkami cudzołóstwa, to nie tylko nie można jej/jego ukarać, ale to oskarżyciel zgodnie z prawem muzułmańskim powinien zostać skazany na chłostę.

{A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie.}[Koran 24:4]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Werset ten mówi o karze przepisanej za bezpodstawne oskarżenia wobec godnych kobiet tzn. wolnych, dojrzałych i cnotliwych. Ta sama ilość batów przysługuje również osobom oskarżającym prawych mężczyzn. Oskarżyciel nie zostanie ukarany jedynie, gdy przedstawi dowody na poparcie swoich oskarżeń. Allah powiedział(interpretacja znaczenia):{a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie.} Jeśli jednak oskarżyciel nie jest w stanie przedstawić żadnych dowodów, wtedy musi zostać ukarany: (najpierw) powinien być biczowany osiemdziesiąt razy, (następnie) nigdy nie powinno przyjmować się jego świadectwa, (i w końcu) powinien być uważany za złego buntownika zarówno przez Allaha, jak i ludzi. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

4. Islam daje każdemu zbrodniarzowi możliwość okazania skruchy. Jeśli cudzołożnicy będą żałować za popełnione zbrodnie nie można ich ukarać.

Gdy ibn Tajmijja(RH) został spytany czy należy karać cudzołożnika, który okazał skruchę za swój grzech zanim został schwytany i postawiony przed sądem powiedział: „Jeśli porzuci on cudzołóstwo, kradzież lub picie alkoholu zanim zostanie postawiony przed obliczem Imama to powinno się mu przebaczyć tak jak przebacza się rozbójnikom(muharibin), jeśli wyrażą oni skruchę zanim zostaną schwytani przez przedstawicieli prawa.[„Madżmu al-Fatała” ibn Tajmijja]

5. Nawet, jeśli cudzołóstwo zostało udowodnione i cudzołożnicy nie chcieli okazać skruchy to sułtan, czy emir nie może skazać na śmierć osób, które nie były jeszcze w związku małżeńskim, ponieważ dla nich karą jest sto batów.

{Cudzołożnikowi i cudzołożnicy wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze.}[Koran 24:2]

6. Nie można ukarać samej kobiety, gdyż Allah przepisał karę za cudzołóstwo zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

{Cudzołożnikowi i cudzołożnicy wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze.}[Koran 24:2]

7. Osoby, które wymierzają karę śmierci na własną rękę nie są nikim więcej niż tylko zwykłymi mordercami i sami powinni zostać skazani na śmierć.

{Przepisaliśmy im w niej: „Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie.” A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi.}[Koran 5:45]

8. Należy również zaznaczyć, że morderstwa dokonywane przez zazdrosnych mężów, ojców, czy braci występują na całym świecie i nie są dokonywane jedynie przez osoby o muzułmańsko brzmiących imionach, czy nazwiskach. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych jedynie w 2005 r. 1200 kobiet zostało zamordowanych przez zazdrosnych mężczyzn(bynajmniej nie muzułmanów). [Źródło] Zgodnie z innym raportem w Australii, Kanadzie, Izraelu, RPA i Stanach Zjednoczonych, ponad 50% wszystkich zamordowanych kobiet został zabitych przez swoich partnerów. [Krug, E. et al. eds. 2002, World Report on Violence and Health. Geneva: WHO. [Źródło]]

Autor: binJellul