Praca Domowa

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/111

Praca domowa małżonków zależy od tradycji. Wśród beduinów, żony pomagają swym mężom nawet przy zwierzętach. W miastach zaś, biedni mężczyźni pomagają swym żonom w prostych pracach domowych. Bogaci zaś mają pomoc domową, tak że żony żyją w luksusie.

A’iszah powiedziała: Prorok zajmował się pracą domową. Gdy usłyszał wezwanie na modlitwę, wychodził (al-Buchari, 676). Ibn ul-’Arabi powiedział: Takie jest znaczenie słów Imama Malika: „Mąż ma pomagać swej żonie.”

Źródło