Przymusowe Małżeństwa

Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane?

Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się Bogu

Po pierwsze: Niedopuszczalne jest by opiekun kobiety, zmusił ją do małżeństwa, gdyż Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Dziewica nie może zostać wydana za mąż dopóki sama nie wyrazi na to zgody.” Przekazane prze Bukhariego 6968 i Muslima 1419.

Znaczenie tego hadisu jest oczywiste i ta zasada obowiązuje w przypadku każdej dziewicy i każdego opiekuna; nie ma tu różnicy pomiędzy ojcem, a innym opiekunem, gdyż sam al-Bukhari zinterpretował ten hadis nazywając jeden z rozdziałów swojej kolekcji hadisów: „Ojciec lub inny opiekun nie może wydać za mąż dziewicy lub kobiety, która już była w związku małżeńskim bez jej zgody.”

Opiekun kobiety powinien obawiać się Boga odnośnie swoich córek i nie wydawać ich za mąż za nikogo innego jak tylko za odpowiednich i wybranych przez nich mężczyzn. Opiekun musi pamiętać by dbać o dobro kobiety, a nie myśleć jedynie o sobie.

Szajkh ul-Islam ibn Tajmijja powiedział: Wydanie za mąż kobiety, która się temu sprzeciwia jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Ponadto Bóg zabronił podejmowania za kobiet decyzji o sprzedaży lub kupnie czegoś związanego z ich majątkiem, czy też dawania im jedzenia i picia, którego sobie nie życzą, czy narzucania im noszenia ubrań, których nie lubią, więc jak można zmuszać kobiety do dzielenia życia z kimś kto im nie odpowiada!?

Bóg pragnie miłości i współczucia między małżonkami, więc jak można to osiągnąć gdy kobieta nienawidzi lub nawet nie lubi swojego męża?

Koniec cytatu z Madżmu al-Fatała 32/25

Po drugie: Jeśli kobieta została zmuszona do podpisania umowy małżeńskiej to może ją anulować. Jeśli ją zaakceptuje, to nabierze ona pełnej mocy prawnej i małżeństwo stanie się legalne, jeśli jednak ją odrzuci to małżeństwo zostanie anulowane.

Burajda bin al-Hasib przekazał: Do Prorokaصلى الله عليه وسلم przyszła dziewczyna i powiedziała: „Mój ojciec wydał mnie bez mojej zgody za syna jego brata, by w ten sposób podwyższyć swój status społeczny.” Prorok صلى الله عليه وسلم dał jej wybór między zaakceptowaniem, a anulowaniem tego związku, a ona powiedziała: Zgadzam się z decyzją mojego ojca, ale chciałam pokazać innym kobietom, że ich ojcowie nie mają prawa zmuszać ich do małżeństwa.

Przekazał ibn Madża, 1874. Hadis został zaklasyfikowany jako Sahih przez al-Bułajsiriego w Masabih az-Zudżadża, 2/102. Tak samo Szejkh Muqbil al-Ładai powiedział: Hadis jest Sahih zgodnie z warunkami Muslima. Koniec cytatu z as-Sahih al-Musnad, str. 160

Jeśli kobieta nie zgadza się na to małżeństwo to jest ono nieważne i musi ona powiedzieć o tym temu, który wziął z nią ślub. Nie ma on prawa by zmuszać ją do współżycia bez jej zgody, a ona nie powinna do tego dopuścić jeśli nie zaakceptowała małżeństwa.

Co zaś się tyczy małżeństwa to powinno być ono oficjalnie rozwiązane prze mężczyznę i wystarczy jeśli trzy razy powie, że rozwodzi się z kobietą, w innym wypadku małżeństwo rozwiązuje sąd, gdyż wielu uczonych uznawało takie małżeństwo za ważne (z prawnego punktu widzenia, natomiast uważali, że powinno być rozwiązane jeśli kobieta chciała je anulować).

Tak, więc kobieta powinna udać się do sędziego, który anuluje ten związek małżeński.

Autor: Salih al-Munadżdżid

Źródło

Salih al-Munadżdżid to znany salaficki uczony, który prowadzi stronę islamqa.com, występuje w kilku programach telewizyjnych w Arabii Saudyjskiej, jest również autorem wielu książek na temat Islamu.

Tłumaczył: binJellul