Żony Proroka

Jednym z najmniej rozumianych tematów związanych z islamem są małżeństwa Proroka صلى الله عليه وسلم. Wielu nie-muzułmanów nie znając doskonałego charakteru Proroka Muhammada صلى الله عليه وسلم dochodzi do pochopnych i błędnych wniosków słysząc o nim jedynie kłamstwa, mity lub półprawdy. Nie będziemy tutaj przytaczać agresywnych i wulgarnych wypowiedzi prezentowanych przez krytyków islamu.

Ograniczymy się jedynie do przedstawienia kilku faktów, które każdemu człowiekowi z otwartym umysłem powinny wiele wyjaśnić.

Ile żon miał Prorok?

Historycy muzułmańscy poróżnili się co do tego ile żon miał Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم. Większość była jednak zdania, że miał on jedenaście żon, z którymi skonsumował małżeństwo, a gdy zmarł zostawił dziewięć z nich. [Patrz: „Sira Rasul” ibn Kathir]

Relacjonował Anas رضي الله عنه: „Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم w nocy spacerował ze swoimi żonami, a było ich dziewięć.”[Bukhari]

Przekaz Muada bin Hiszama رضي الله عنه, w którym mówił, że widział Proroka صلى الله عليه وسلم z jedenastoma żonami nie jest autentyczny, gdyż w tym samym czasie Prorok صلى الله عليه وسلم miał maksymalnie dziewięć żon.[Patrz: „Fath al-Bari” ibn Hadżar]

Ktoś mógłby teraz spytać dlaczego Prorok صلى الله عليه وسلم miał, aż dziewięć żon w tym samym czasie, jeśli Koran ogranicza liczbę żon do czterech. Odpowiemy na to pytanie w dwóch punktach.

Po pierwsze przed islamem nie istniało żadne ograniczenie odnośnie liczby i przed zesłaniem wersetu 34 z sury 4 niektórzy towarzysze Proroka صلى الله عليه وسلم mieli więcej niż cztery żony, a później rozwiedli się z niektórymi z nich tak by nikt nie miał więcej niż czterech żon.

Salim przekazał, że jego ojciec Ghilan bin Salama ath-Thaqafi رضي الله عنه miał dziesięć żon gdy przyjął islam. Wtedy Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział mu: „Wybierz z nich cztery.” [Ahmad, Ibn Hibban]

Po drugie ograniczenie to nigdy nie obejmowało Proroka صلى الله عليه وسلم z kilku powodów.

{O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie twoje żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak aby nie było dla ciebie trudności. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!} Koran 33:50

Werset ten mówi o żonach Proroka صلى الله عليه وسلم i dokładniej wyjaśnimy go trochę później omawiając przyczyny każdego z małżeństw Proroka صلى الله عليه وسلم. Teraz ważnym jest dla nas wspomniany w wersecie przywilej proroczy.

Ibn Kathir رحمه الله powiedział: „Ubajji bin Kaab رحمه الله, Mudżahid رحمه الله, al-Hasan رحمه الله, Qatada رحمه الله i ibn Dżarir رحمه الله byli zgodni, że Słowa Allaha (interpretacja znaczenia): {My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon.} odnoszą się to do ograniczenia liczby żon do czterech wolnych kobiet i niewolnic oraz do warunków małżeństwa takich jak (zgoda) opiekuna (kobiety), wiano i obecność świadków. Regulacje te obowiązują wszystkich muzułmanów, nie odnoszą się one jednak do Proroka صلى الله عليه وسلم.” [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Nie wszystko to co obwiązywało Proroka صلى الله عليه وسلم obowiązywało również innych muzułmanów. Były pewne specjalne regulacje, które dotyczyły jedynie samego Proroka صلى الله عليه وسلم, jak np. modlitwa przez większą część nocy, czy powstrzymywanie się od jedzenia i picia przez trzy dni lub więcej (w czasie zwykłego postu muzułmanie poszczą jedynie od świtu do zachodu słońca).

{A nocą czuwaj na modlitwie, to będzie dla ciebie zasługa dobrowolna; być może, twój Pan pośle cię na miejsce chwalebne.} Koran 17:79

Ibn Kathir رحمه الله powiedział: Słowa Allaha (interpretacja znaczenia): {A nocą czuwaj na modlitwie, to będzie dla ciebie zasługa dobrowolna…} są nakazem danym Prorokowi صلى الله عليه وسلم, by odprawiał w nocy modlitwy dobrowolne (nałafil) poza tymi, które są obowiązkowe dla każdego muzułmanina (…) Modlitwa nocna była specjalnym obowiązkiem danym jedynie Prorokowi صلى الله عليه وسلم, gdyż wszystkie jego przeszłe i przyszłe grzechy zostały mu wybaczone. Dla innych muzułmanów modlitwy nocne nie są obowiązkiem, a możliwością na odkupienie przewinień. Była to opinia Mudżahida رحمه الله i zostało to również przekazane w „al-Musnad” od Abu Umamy Al-Bahiliego رحمه الله. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Relacjonował Abu Huraira رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział: „Nie poście bez przerwy.” Jego towarzysze powiedzieli: „Ale ty przecież pościsz bez przerwy?” Prorok powiedział: „Ja nie jestem taki jak wy. Spędzam mój czas na oddawaniu czci Panu, a On mnie pożywia i napaja.” Grupa towarzyszy dalej pościła nie przerwanie, a Prorok صلى الله عليه وسلم pościł z nimi przez dwa lub trzy dni, następnie ujrzeli księżyc: „Gdyby ukazał się później to kontynuowałbym mój post.”[Bukhari i Muslim]

Jakie były przyczyny tych małżeństw?

Przenalizujmy teraz po kolei okoliczności w jakich Prorok صلى الله عليه وسلم zawierał swoje małżeństwa. Prorok صلى الله عليه وسلم poślubiał kobiety z różnych powodów. Niektóre z nich były z nim spokrewnione, a inne nie, tak jak zostało to wyjaśnione poniżej i jak zostało to wspominane w tym wersecie:

{O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie twoje żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak aby nie było dla ciebie trudności. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!} Koran 33:50

1 – Khadidża bint Khułajlid

Była pierwszą żoną Proroka صلى الله عليه وسلم, który poślubił ją gdy miał dwadzieścia pięć lat, a ona czterdzieści. Była jego jedyną żoną, aż do jej śmierci.

Khadidża رضي الله عنها pochodziła ze szlachetnego krzeszyckiego rodu, miała duży majątek, który inwestowała w handel z Syrią. Zatrudniała ludzi, by wykonywali dla niej prace, oferując im za to część z zysku. Pewnego razu zatrudniła również Muhammada صلى الله عليه وسلم. Wyruszył on wraz z karawaną do Syrii, a gdy powrócił do Mekki, Khadidża zauważyła, że jej zyski były wyższe niż dotychczas. Jej służący opowiedział także o dobrych manierach, uczciwości, dogłębnym myśleniu, szczerości i wierze Muhammada صلى الله عليه وسلم. Wtedy zdecydowała się go poślubić, mimo iż wcześniej odmawiała wielu znaczącym ludziom Mekki.

To małżeństwo jest wzorem i przykładem dla wszystkich muzułmanów. Khadidża رضي الله عنها pokazała muzułmankom jakie powinny być ich kryteria wyboru mężów. Nie powinny się kierować jego majątkiem, czy pozycją społeczną, a pobożnością i charakterem. Tak samo powinni postąpić mężczyźni. Prorok صلى الله عليه وسلم znany jako Sadiq al-Amin (prawdomówny i uczciwy) poślubił Khadidżę رضي الله عنها znaną jak at-Tahira (czysta).

Prorok صلى الله عليه وسلم bardzo kochał Khadidżę رضي الله عنها, a ich małżeństwo układało się bardzo dobrze. Po dwudziestu pięciu latach wspólnego życia, gdy Khadidża رضي الله عنها zmarła rok ten został nazwany rokiem smutku, a Prorok صلى الله عليه وسلم nigdy o niej nie zapomniał, dbając o jej przyjaciół na wiele lat po jej śmierci.

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: Nigdy nie czułam się tak zazdrosna o jakąkolwiek kobietę tak jak o Khadidżę رضي الله عنها, chociaż zmarła trzy lata zanim Prorok صلى الله عليه وسلم mnie poślubił. (Byłam o nią zazdrosna), ponieważ słyszałam jak ją często wspominał dlatego, że jego Pan nakazał mu aby obwieścił jej dobre nowiny o pałacu dla niej w Raju, wykonanym z Qasab. Prorok صلى الله عليه وسلم miał w zwyczaju ubijać owcę i dzielić jej mięso wśród przyjaciół Khadidży رضي الله عنها. [al-Bukhari]

Khadidża رضي الله عنها była uczciwa i dobra, wspierała swojego męża jak mogła. Po otrzymaniu pierwszego objawienia Prorok źle się czuł i drżał ze strachu. Gdy w takim stanie wrócił do swojego domu i opowiedział Khadidży رضي الله عنها co się stało, ta powiedziała: „Allah nigdy cię nie zhańbi. Ty utrzymujesz dobre stosunki z rodziną; pomagasz słabym, biednym i potrzebującym; przyjmujesz gości i pokonujesz trudności na drodze prawdy”. Była pierwszą osobą, która mu uwierzyła, a on zawsze mógł znaleźć w niej oparcie.

2 – Sałda bint Zama ibn Qajs

Była jedną z pierwszych muzułmanek. Od przyjęcia islamu była całkowicie oddana tej religii. Dzięki niej na islam przeszedł jej mąż, Sakran رضي الله عنه. Brała udział w emigracji do Abisynii, uciekając przed prześladowaniami Kurejszytów.

Niestety jej mąż zmarł na emigracji, a ona została sama z małą córeczkę. Jej brat i jej ojciec byli zapalczywi wrogami islamu. Gdyby do nich powróciła na pewno by ją bili, chcąc ją zmusić do wyrzeczenia się swoich przekonań. Muzułmanie byli wtedy za słabi by zagwarantować jej jakąkolwiek ochronę w Mekce czy Abisynii, dlatego też Prorok صلى الله عليه وسلم zdecydował się ją poślubić. Tym samym dał swoim towarzyszom dobry przykład pokazując, że należy opiekować się wdowami.

Relacjonował Abu Huraira رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział: „Ten kto opiekuje się i pracuje dla wdowy i dla biednej osoby, jest jak wojownik walczący dla sprawy Allaha albo jak osoba, która pości podczas dnia i modli się całą noc.”[al-Bukhari i Muslim]

Sałda رضي الله عنها została w ten sposób uhonorowana za swoją wielką cierpliwość i wytrwałość na drodze islamu. W chwili poślubienia Proroka(SAAŁS) była już w podeszłym wieku, miała 55 lat. Tak, więc będąc doświadczoną żoną i matką pomogła Prorokowi(SAAŁS) w opiece nad jego własnymi dziećmi.

3 – Aisza bint Abi Bakr as-Siddiq

Prorok صلى الله عليه وسلم poślubił ją w rok czasu po poślubieniu Sałdy رضي الله عنها, jednak zaczęła ona mieszkać z Prorokiem dopiero rok po emigracji do Medyny, trzy lata od tego wydarzenia. Była ona córką najbliższego przyjaciela Proroka صلى الله عليه وسلم, Abu Bakra. Ślub z nią przyniósł wielki zaszczyt i honor temu przyjacielowi Muhammada(SAAŁS), który dzielił z nim wszelkie dobre i złe chwile w całym okresie misji prorockiej.

Małżeństwo to nie było inicjatywą samego Proroka صلى الله عليه وسلم, a wynikiem objawienia, jakie otrzymał we śnie:

Relacjonowała Aisza رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział do mnie: Zostałaś mi ukazana dwukrotnie w moich snach. Widziałem cię owiniętą w jedwab. Zostało mi powiedziane: To jest twoja żona, więc odkryj ją. Zrobiłem to, co mi powiedziano i to byłaś ty (wcześniej była zakryta). Powiedziałem: Jeśli ten sen pochodzi od Allaha to zostanie spełniony.[Bukhari i Muslim]

Ibn Hadżar رحمه الله powiedział: Sen ten ukazał się Prorokowi صلى الله عليه وسلم w trakcie trwania jego misji proroczej był, więc objawieniem i stał się rzeczywistością.[„Fath Bari” ibn Hadżar]

Nikt nie mógł przypuszczać jak wielkim błogosławieństwem dla muzułmanów, a w szczególności dla muzułmanek stanie się to małżeństwo. Aisza رضي الله عنه stała się wielką uczoną w prawie muzułmańskim, tafsirze i historii Arabów. Za życia i po śmierci Proroka صلى الله عليه وسلم nauczała ona muzułmanki, odpowiadała na ich pytania i prowadziła wierne w modlitwie. Przekazała ponad 2000 hadisów.

4 – Hafsah bint Umar

Hafsa رضي الله عنها była córką Umara, drugiego bliskiego przyjaciela Proroka صلى الله عليه وسلم. Od najmłodszych lat była wychowywana w islamie. Była żoną Khunajsa bin Hudafy رضي الله عنه, wraz z którym emigrowała do Abisynii, a później do Medyny. Jej mąż walczył w bitwie pod Badr i zmarł w skutek ran odniesionych w bitwie pod Uhud.
Po jego śmierci Umar chciał wydać swoją córkę za Abu Bakra رضي الله عنه, ten jednak odmówił, później udał się do Uthamana رضي الله عنه, ale i ten odmówił. Prorok widząc smutek Umara zdecydował się poślubić jego córkę, czym uhonorował i ją i jego. Było to w trzy lata po emigracji do Medyny.

Hafsa رضي الله عنها była bardzo pobożną muzułmanką, jej życie wypełniał post i modlitwa. Była wzorem dla każdej czcicielki Boga. Sam anioł Gabriel przybył do Proroka صلى الله عليه وسلم i poinformował go, że jego żona Hafsa رضي الله عنها pości każdego dnia i modli się każdej nocy zostanie za to wynagrodzona rajem.[Abu Dałud]

Po pożegnalnej pielgrzymce, co roku w miesiącu Dhul-Hidżdża pielgrzymowała do Mekki, nie pomijając żadnej pielgrzymki, aż do śmierci. As-Sujuti رحمه الله w swojej słynnej książce „Al-Itqan fi ulum ul-Quran” wspomina ją, jako jedną z najlepszych recytatorek Koranu spośród wszystkich towarzyszy Proroka صلى الله عليه وسلم. Już po śmierci Proroka صلى الله عليه وسلم opiekowała się manuskryptem Koranu.

5 – Zajnab bint Khuzajma

Była ona żoną Abdullaha bin Dżahsza رضي الله عنه, który poległ w bitwie Uhudu. Znana była, jako matka ubogich, gdyż dbała o wszystkich słabych, biednych i uciśnionych.
Ibn Hiszam رحمه الله powiedział: „Zwano ją matką ubogich z powodu jej wielkiego miłosierdzia, życzliwości i współczucia wobec biedaków.”[„Sira Rasul” ibn Hiszam]
Prorok صلى الله عليه وسلم poślubił ją gdy miała 60 lat, wybierając ją, gdyż była wzorem wielu cnót i wdową po męczenniku. Żyła z Prorokiem صلى الله عليه وسلم zaledwie pięć miesięcy.

6 – Umm Salama bint Abi Umajja

Była córką jednego dostojnika z rodu Makhzum, zwanego Zad ar-Rakib, ponieważ znany był ze swojej wielkoduszności, szczególnie w stosunku do podróżnych. Mężem Umm Salamy رضي الله عنها był Abdullah ibn Abdul Asad رضي الله عنه. Oboje byli jednymi z pierwszych ludzi, którzy przyjęli islam.

Umm Salama wraz z mężem była prześladowana przez Kurejszytów dlatego wraz z grupą muzułmanów uciekała do Abisynii. Nie mogli jednak tam zaznać spokoju i chcieli być razem z Prorokiem. Po powrocie do Mekki, gdy wszyscy przygotowywali się do emigracji do Medyny członkowie jej klanu napadli na jej męża i zabrali ją jemu, natomiast członkowie klanu jej męża, Banu Abdul-Asad zabrali mu ich małego syna. Tak też tylko Abdullahowi رضي الله عنه było dane emigrować do Medyny wraz z innymi muzułmanami.

Umm Salama رضي الله عنها pozostała w Mekce, bez męża i bez syna, otoczona przez bałwochwalców. Przez blisko rok czasu życie jej wypełniał smutek i niepewność, jednak mimo tego jej wiara pozostała niezachwiana. Pewnego razu jeden z członków jej klanu ulitował się nad nią i pozwolił jej opuścić Mekkę, inni wstawili się nawet za nią u Banu Abdul-Asad, a ci ostatecznie oddali jej jej syna. Nie mając nikogo kto mógłby jej pomóc, sama wraz z małym dzieckiem ruszyła przez pustynie w kierunku Medyny (Mekkę i Medynę dzieli blisko 450 km). Po drodze spotkała Usmana ibn Talhę رضي الله عنه, opiekuna Kaaby (nie był on wtedy muzułmaninem) i prawego człowieka, którego honor nie pozwolił jej zostawić samej sobie i towarzyszył im, aż do Medyny.

W Medynie znów mogła żyć razem ze swym mężem, synem i dwójką pozostałych dzieci. Jej mąż brał udział w wielu bitwach. Zmarł wskutek ran odniesionych w bitwie pod Uhud w czwartym roku hidżry. Umm Salama رضي الله عنها nie chciała poślubić żadnego innego mężczyzny sądząc, że nikt nie może zastąpić jej męża. Jednak gdy Prorok صلى الله عليه وسلم zaproponował jej małżeństwo zgodziła się od razu, dziękując Bogu, że dał jej lepszego męża. Miała wtedy 65 lat.

Była oddana Bogu i sprawie islamu. Potrafiła pięknie recytować Koran. Posiadała również ogromną wiedzę i przekazała blisko czterysta hadisów.

7 – Dżułajrija bint al-Harith

Była córką al-Hairsa, przywódcy plemienia walczącego z muzułmanami. Po bitwie Banu Mustaliq wraz z wieloma innymi członkami swojego plemienia stała się jeńcem.

Przyszła do Proroka صلى الله عليه وسلم by spytać go jak duży okup członkowie jej plemienia muszą zapłacić by zwrócono jej wolność. Prorok صلى الله عليه وسلم zadziwiony jej odwagą i oddaniem dla sprawy własnego plemienia powiedział, że sam ją wykupi pod warunkiem, że zgodzi zostać się jego żoną. Dżułajrija رضي الله عنها niezwykle rada z propozycji Proroka صلى الله عليه وسلم od razu się zgodziła.

Muzułmanie słysząc, że Banu Mustaliq są teraz spokrewnieni z Prorokiem صلى الله عليه وسلم od razu uwolnili innych członków plemienia. Tego dnia zostało uwolnionych blisko sto rodzin. Tym sposobem dawni wrogowie stali się przyjaciółmi, a wielu z tych, których przyjęło islam później oddało za niego życie.

Ta historia pokazuje, że Prorok صلى الله عليه وسلم pragnął budować mosty i zmniejszać wrogość między arabskimi plemionami, a nie tworzyć podziały i doprowadzać do niepotrzebnego rozlewu krwi. Zamiast prześladować i torturować swoich wrogów, wolał im przebaczyć, a oni widząc jego wielkie miłosierdzie często od razu przyjmowali islam.

{My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!} Koran 21:107

Dżułajrija رضي الله عنها stała się później dobrą muzułmanką. Towarzyszyła Prorokowi w wielu bitwach i wyprawach wojskowych oraz w czasie Umry i Hadżdż. Była znana ze swojej dobroci względem najsłabszych.

Dżabir bin Abdullah رضي الله عنه przekazał, że Dżułajrija رضي الله عنها powiedziała do Proroka صلى الله عليه وسلم: „Chciałabym uwolnić tego niewolnika.” Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Wyślij go (jako pomocnika) dla swojego wuja, który żyje na pustyni, gdyż dzięki temu otrzymasz większą nagrodę.”[„Kaszf al-Astar fi al-Birr łas-Silah” al-Bazzar]

8 – Zajnab bint Dżahsz

Była kobietą pochodzącą ze szlachetnego rodu i krewną Proroka صلى الله عليه وسلم, który zaaranżował jej małżeństwo z Zajdem bin al-Harithą رضي الله عنه. Zajd رضي الله عنه był niewolnikiem wyzwolonym przez Proroka صلى الله عليه وسلم i synem niewolnika wyzwolonego przez Proroka صلى الله عليه وسلم. Tym małżeństwem Prorok صلى الله عليه وسلم chciał przełamać kilka pogańskich tradycji. Po pierwsze Arabowie przed islamem nie uznawali małżeństw niewolników, czy nawet wyzwoleńców z wolnymi kobietami. Po drugie Zajd رضي الله عنه był czarnoskóry, a przed islamem było nie do pomyślenia by ktoś taki poślubił Arabkę.

Małżeństwo to nie układało się jednak dobrze i Zajd رضي الله عنه chciał się rozwieść z Zajnab رضي الله عنها. Wtedy Bóg objawił następujący werset z Koranu (interpretacja znaczenia):

{A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami (Zajdowi) i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: „Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!” – ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zajd wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony!} Koran 33:37

Prorok صلى الله عليه وسلم nie chciał poślubić Zajnab رضي الله عنها, gdyż Zajd رضي الله عنه wychowywał się u niego w domu i był jego adoptowanym synem. Pogańscy Arabowie uważali za hańbiące małżeństwo ojca adopcyjnego z byłą żoną adoptowanego syna. Islam zachęca do opieki na sierotami, jednak nie rozróżnia między ojcem adopcyjnym, a biologicznym. Tak, więc już po tym jak Zajd رضي الله عنه rozwiódł się z Zajnab رضي الله عنها i został objawiony ten werset Prorok صلى الله عليه وسلم ją poślubił.

Zajnab رضي الله عنها znana był z wielkiej pobożności. Oddawała Bogu cześć więcej niż było to zalecane, a gdy dowiedział się o tym Prorok صلى الله عليه وسلم przypomniał jej o ważności umiarkowania w religii.

Relacjonował Anas رضي الله عنه: Prorok صلى الله عليه وسلم wszedł do meczetu i zauważył sznur rozciągnięty między dwiema żerdziami. Spytał po co ten sznur i powiedziano mu: „To sznur Zajnab رضي الله عنها; kiedy podczas nadobowiązkowych modlitw czuje się zmęczona, chwyta go, by sobie pomóc”. Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Odwiążcie go. Powinniście modlić się tyle, ile możecie. Kiedy się zmęczycie, śpijcie”.[al-Bukhari i Muslim]

9 – Umm Habiba bint Abi Sufjan

Była córką Abu Sufjana رضي الله عنه, przywódcy Kurejszytów i jednego z największych wrogów islamu. Jako jedna z pierwszych przyjęła islam i wraz z mężem oraz córeczką emigrowała do Abisynii. Niestety na obczyźnie jej mąż, Ubajdullah bin Dżahsz zdecydował się porzucić islam i przyjąć chrześcijaństwo.

Odseparował się od niej, a ostatecznie zmarł. Negus król Abisynii, zaaranżował jej małżeństwo z Prorokiem صلى الله عليه وسلم oraz zapłacił za niego wiano. Następnie wysłał ją do Medyny pod eskortą Szurahbila ibn Hasana.

Po tym małżeństwie wrogość do islamu Abu Sufjana رضي الله عنه znacznie zmalała. Ostatecznie zdecydował nawet się przyjąć islam i stał się dobrym muzułmaninem. Z tej okazji został objawiony następujący werset z Koranu (interpretacja znaczenia):

{Być może, Bóg ustanowi między wami i tymi spośród was, dla których jesteście wrogami – przyjaźń. Bóg jest wszechmocny! Bóg jest przebaczający, litościwy.} Koran 60:7

Umm Habiba رضي الله عنها była pobożną i mądrą kobietą, przekazała 65 hadisów.

10 – Majmuna bint al-Harith

Majmuna رضي الله عنها była bliską krewną al-Abbasa رضي الله عنه. Gdy zmarł jej mąż prosiła go by zaaranżował jej małżeństwo z Prorokiem صلى الله عليه وسلم. W czasie rekompensacyjnej Umry, al-Abbas رضي الله عنه wspomniał o tym Prorokowi صلى الله عليه وسلم, który zdecydował się ją poślubić.

Była ona pobożną i dobrą kobietą, a dzięki temu małżeństwu członkowie jej plemienia Banu Hilal zaczęli przyjmować islam. Przekazała ona czterdzieści hadisów.
Gdy zmarła Majmuna رضي الله عنها, Aisza رضي الله عنها powiedziała: „Na Allaha, zmarła Majmuna رضي الله عنها, która była najlepszą spośród nas, obawiała się Allaha i dobrze traktowała swoich krewnych.”[„al-Mustadrak” al-Hakim]

11 – Safijja bint Hujaj bin Akhtab

Była córką Hujaja bin Akhtaba, przywódcy żydowskiego plemienia Banu Nadir. Nasuwa się teraz pytanie, jak córka człowieka, który po bitwie pod Uhud planował zamordować Proroka Muhammada صلى الله عليه وسلم i spiskował z Banu Qurajza, aby zniszczyć wszystkich muzułmanów w czasie bitwy Rowu, mogła przyjąć islam?

Odpowiedź znajdujemy w wypowiedzi samej Safijji رضي الله عنها: Byłam oczkiem w głowie mojego ojca i wuja – Abi Jasira. Zawsze mnie pieścili i traktowali lepiej niż inne dzieci. Jednak gdy tylko do Medyny przybył Prorok Muhammad i osiedlił się w Quba razem z plemieniem Bani Amr ibn Auf, mój ojciec Hujaj bin Achtab oraz mój wujek Abu Jasir bin Achtab poszli go zobaczyć i wrócili dopiero po zachodzie słońca. Wracając, szli bardzo przygnębieni. Pobiegłam ich przywitać, jednak oni nawet nie zwrócili na mnie uwagi. Usłyszałam tylko, jak mój wuj Abu Jasir pyta Ubaja i mego ojca: „Czy to naprawdę on?” Ubaj odpowiedział: „Tak, to on, przysięgam na Boga!” Spytał ponownie: „Czy na pewno go rozpoznałeś?” Odpowiedział: „Tak, a moje serce wrze od wrogości wobec niego.” [„Sira Rasul” ibn Hiszam]

Safijja رضي الله عنها potrafiła dostrzec fanatyzm i zaślepienie swojego ojca. Wiedząc, że Muhammad صلى الله عليه وسلم jest Prorokiem صلى الله عليه وسلم Boga chciała przyjąć islam, jednak do czasu, aż jej plemię zostało rozbite nie mogła tego uczynić. Po bitwie pod Khajbar Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم dał jej wybór między pozostaniem ze swoimi ludźmi, a przyjęciem islamu. Ona wybrała drugą opcję, Prorok صلى الله عليه وسلم wyzwolił ją i spełnił jej dawny sen, pojmując ją za żonę. [at-Tabarni]
Trzy lata później, gdy Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم zachorował, Safija رضي الله عنها nie potrafiła znieść widoku cierpienia Proroka صلى الله عليه وسلم i powiedziała: „Wysłanniku Boga, chciałbym móc za ciebie znosić to cierpienie.” Wtedy inne żony Proroka mrugnęły do siebie, a Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Na Allaha, powiedziała prawdę!” [„Tabaqat” ibn Saad]

Safija رضي الله عنها była znana jako prawdomówna. Stała się uczoną i po śmierci Proroka صلى الله عليه وسلم nauczała inne kobiety.

Ibn Kathir رحمه الله powiedział: „Safija رضي الله عنها była jedną z najbardziej oddanych kobiet w czci, prawości, ascetyzmie i dawaniu jałmużny.”[„Sira Rasul” ibn Kathir]

Uczeni wspominają również Marię Koptyjkę رضي الله عنها, niewolnicę, wysłaną do Proroka صلى الله عليه وسلم jako podarunek od koptyjskiego patriarchy al-Muqałqisa, która przyjęła islam jeszcze zanim zobaczyła Wysłannika Allaha صلى الله عليه وسلم. Uczeni poróżnili się do tego, czy Prorok صلى الله عليه وسلم poślubił ją czy pozostała ona jedynie niewolnicą. Wiadomo jednak, że urodziła mu syna, Ibrahima رضي الله عنه. Tak samo zdania uczonych podzieliły się odnośnie Rajhany bint Zajd al-Qurajdiji رضي الله عنها.[Patrz: „Tabaqat” ibn Saad]

Poza wyżej wymienionymi przyczynami i szczególnymi okolicznościami, w jakich Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم zawierał swoje małżeństwa wymienić można jeszcze kilka innych bardziej ogólnych powodów:

• Żony Prorokav صلى الله عليه وسلم pochodziły z różnych plemion i klanów, co pozwoliło na ustanowienie pokrewieństwa z wieloma ludami Arabii. Zawsze po takim małżeństwie ich wrogość do islamu słabła i wielu członków danego klanu lub plemienia decydowało się przyjmować islam. Przykładowo Umm Habiba رضي الله عنها pochodziła z Bani Umajja, Zajnab bint Dżahsz رضي الله عنها z Bani Haszim, a Umm Salama رضي الله عنها z Bani Makzum.

• Żony Proroka صلى الله عليه وسلم pochodziły z różnych klas społecznych, pozycja niektórych z nich była bardzo wysoka, jak Dżułajrij رضي الله عنها, a innych bardzo niska jak Marii. Niektóre z nich pochodziły z klanów, bliskich klanowi Proroka, inne z dalekich. Większość była Arabkami, jednak Rejhana رضي الله عنها i Safijja رضي الله عنها były Żydówkami, Sałda رضي الله عنها była czarnoskóra, a Maria رضي الله عنها była Koptyjką. Były one młode, w średnim wieku i w wieku starszym. Tak, więc zgodne z sunną jest żenienie się z wszystkimi kobietami.

• Pokrewieństwo rodzinne było niezwykle ważne dla Arabów w tamtych czasach, a poprzez małżeństwo z Aiszą رضي الله عنها, Prorok صلى الله عليه وسلم wzmocnił swoje relacje z Abu Bakrem رضي الله عنه, który był jego najlepszym przyjacielem, a później pierwszym kalifem. Poprzez małżeństwo z Hafsą رضي الله عنها, Prorok صلى الله عليه وسلم wzmocnił swe relacje z Umarem bin Khattabem رضي الله عنه, który był drugim kalifem. Prorok صلى الله عليه وسلم wydał również swoje córki Ruqajję رضي الله عنها i Umm Kulthum رضي الله عنها za Uthmana رضي الله عنه, który był trzecim kalifem oraz Fatimę رضي الله عنها za Alego رضي الله عنه, który był czwartym kalifem.

• Większość żon Proroka صلى الله عليه وسلم było wdowami, którym ciężko byłoby przeżyć samotnie, nie wspominając o wychowywaniu dzieci. Przykładem mogą ty być Sałda رضي الله عنها, Hafsa رضي الله عنها, Zajnab رضي الله عنها, Umm Salama رضي الله عنها, czy Majmuna رضي الله عنها.

• Sunna czyli tradycja i wypowiedzi Proroka صلى الله عليه وسلم, która po Koranie jest głównym źródłem islamu była przekazywana przez żony Proroka صلى الله عليه وسلم. Dzięki nim wiemy o tym co Prorok صلى الله عليه وسلم zwykł robić w domu, jaki był jego porządek dnia i ostatecznie jak wyglądały jego dni. Dzięki relacjom wielu żon, przekazana nauka jest kompletna i wiarygodna.

• Prorok صلى الله عليه وسلم w swoim domu nauczał swoje żony, a one później przekazywały jego nauki innym muzułmankom.

• Tak jak Prorok صلى الله عليه وسلم jest wzorem do naśladowania dla wszystkich muzułmanów, tak jego żony są wzorem do naśladowania dla wszystkich muzułmanek.

Czy przyczyną tych małżeństw była lubieżność Proroka(Astaghfirullah!)?

Wbrew temu co próbują wmówić ludziom krytycy islamu, przyczynami małżeństw Proroka صلى الله عليه وسلم nie mogły być w żadnym wypadku lubieżne pasje czy fizyczne atrakcje.

1. Prorok صلى الله عليه وسلم żył w społeczeństwie, w którym cudzołóstwo było powszechne oraz w gorącym klimacie, który czyni fizyczne potrzeby seksualne silniejsze bardziej niż gdziekolwiek indziej. Mimo tego Prorok صلى الله عليه وسلم nie był z żadną kobietą, aż do wieku 25 lat, kiedy to poślubił o 15 lat od siebie starszą Khadidżę رضي الله عنها. Przez następne 25 lat żył z nią i nie wziął sobie drugiej żony, czy kochanki. Po jej śmierci pozostał bezżenny przez trzy lata.
Następnie pomiędzy 53, a 60 jako Prorok صلى الله عليه وسلم i przywódca nowo powstałego państwa muzułmańskiego poślubiał kobiety z szlachetnych powodów wymienionych powyżej. Gdy miał 60 lat został mu objawiony werset po czym aż do śmierci nie poślubił już żadnej kobiety (interpretacja znaczenia):

{Ponadto nie wolno już tobie brać innych kobiet ani też zamieniać je na żony, chociażby zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica. Bóg śledzi pilnie każdą rzecz.} Koran 33:52

2. Za dnia Prorok صلى الله عليه وسلم był zajętym naczelnikiem państwa, dowódcą armii, najwyższym sędzia, nauczycielem i przewodnikiem duchowym. Większą część nocy spędzał na modlitwie. Często również pościł, a post w islamie unieważnia współżycie.

Relacjonował Mughirah bin Szuba رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم modlił się tak długo, że puchły mu stopy. Towarzysze Proroka صلى الله عليه وسلم pytali: Dlaczego się tak męczysz, jeśli Allah wybaczył ci twoje grzechy? Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: Czyż nie powinienem być wdzięcznym sługą?[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Asład bin Jazid رضي الله عنه: Spytałem Aiszę رضي الله عنها jak Prorok صلى الله عليه وسلم zwykł spędzać noce. Odpowiedziała: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم (po modlitwie Isza) spał 1/3 część nocy. Następnie budził się i modlił się, aż do suhur(blisko świtu), następnie modlił się łitr. Potem kładł się do swojego łóżka. Jeżeli współżył z jedną ze swoich żon to jedynie w tym czasie. Gdy słyszał azan, wstawał i jeśli był w stanie dżanaba szedł się wykąpać, a następnie udawał się na modlitwę.[Tirmidhi]

Relacjonował Ibn Abbas رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم (czasem) pościł przez większą część miesiąca tak, że myśleliśmy, że będzie pościł przez cały miesiąc. (W innych) miesiącach Prorok صلى الله عليه وسلم nie pościł tak długo, że myśleliśmy, że nie będzie pościł przez cały miesiąc. Poza Ramadanem nie pościł przez cały miesiąc.[Tirmidhi]

Relacjonował Abu Huraira رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział: Czyny są pokazywane (Allahowi) w Poniedziałki i Czwartki, dlatego chciałbym by moje były pokazywane, gdy poszczę. [Tirmidhi]

3. Większość żon Proroka صلى الله عليه وسلم było kobietami starszymi. Jedynie jedna była dziewicą. Mimo iż niektóre z żon Proroka صلى الله عليه وسلم jak Aisza رضي الله عنها, Safijja رضي الله عنها i Dżułajrija رضي الله عنها były postrzegane za ładne, było wiele piękniejszych od nich kobiet. Tak, więc gdyby Prorok nie zawierał małżeństw ze względu na szlachetne cele to poślubiałby jedynie piękne, młode, dziewice.

4. Gdy bałwochwalcy z Mekki oferowali Prorokowi صلى الله عليه وسلم bogactwo, władzę i kobiety w zamian za porzucenie swoich nauk, odmówił tego wszystkiego, mimo iż propozycja ta została mu złożona w Mekce w chwili, gdy muzułmanie byli bardzo słabi.

Z ofertą tą przybył Utba, który powiedział: Jeśli chcesz posiadać bogactwa to zgromadzimy je dla ciebie, ile tylko zechcesz. Jeśli masz aspirację by zdobyć władzę, jesteśmy gotowi przyrzec ci posłuszeństwo, jako naszemu władcy i królowi. Jeśli pragniesz kobiet, to znajdziemy dla ciebie najpiękniejszą z nich. Prorok صلى الله عليه وسلم odpowiedział: Módlcie się. Nie chcę ani pieniędzy ani władzy. Zostałem wysłany przez Allaha, aby ostrzegać ludzkość. Przynoszę wam przesłanie Allaha. Jeśli przyjmiecie je, czeka was szczęście w tym życiu jak i w życiu przyszłym, jeśli je odrzucicie to Allah nigdy wam nie wybaczy.[„Sira Rasul” Ibn Hiszam]

Jak Prorok żył ze swoimi żonami?

Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم jest wzorem do naśladowania dla wszystkich muzułmanów. Prorok صلى الله عليه وسلم jako dobrotliwy i litościwy zawsze dobrze traktował wszystkie swoje żony, był uczynny, pomocny, delikatny i zawsze dbał, by w jego domu panowała dobra atmosfera.

{Przyszedł do was Posłaniec spośród was. Ciąży mu to, co wy czynicie złego. On jest o was zatroskany, dla wiernych jest dobrotliwy, litościwy.} Koran 9:128

Prorok darzył swoje żony szacunkiem

Żony Proroka صلى الله عليه وسلم były szanowane przez niego samego i częścią wiary muzułmańskiej jest respektowanie ich i poważenie. Każdy muzułmanin wspominając którąś z żon Proroka صلى الله عليه وسلم powinien mówić o niej jak o swojej własnej matce i wypowiadać słowa: „Radi Allahu Anha” (Oby Bóg był z niej zadowolony).

{Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony – to ich matki.} Koran 33:6

Prorok traktował swoje żony sprawiedliwie

Prorok równo rozdzielał swój czas między swoje żony, spędzając każdą noc z inną z żon. Każda z żon miała swoje skromne mieszkanie zbudowane dookoła meczetu medyńskiego. Prorok صلى الله عليه وسلم sprawiedliwie obdarowywał swoje żony drobnymi prezentami na jakie było go stać, takimi jak ubrania, naszyjniki, czy nawet owoce.

Ibn Tajmijja رحمه الله powiedział: Co się tyczy sprawiedliwości w utrzymywaniu żon i kupowaniu im ubrań to należy to do Sunny Proroka صلى الله عليه وسلم, który równo traktował swoje żony w kwestiach materialnych oraz odnośnie czasu jaki z nimi spędzał.[„Madżmu al-Fatała” ibn Tajmijja]

Ibn al-Qajjim رحمه الله powiedział: Prorok صلى الله عليه وسلم traktował swoje żony równo, jeśli chodzi o noce i czas jaki z nimi spędzał oraz odnośnie tego co na nie wydawał.[„Zad al-Maad” ibn al-Qajjim]

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: Za każdym razem gdy Prorok صلى الله عليه وسلم wyruszał w podróż losował, która żona będzie mu towarzyszyć.[al-Bukhari i Muslim]

Wyjątek stanowiła tu pożegnalna pielgrzymka, na którą razem z prorokiem udały się wszystkie jego żony.[Patrz: „Sira Rasul” ibn Kathir]

Żony Proroka kochały go, a on kochał je

Prorok صلى الله عليه وسلم kochał swoje żony i starał się traktować je równo tak, by każda czuła, że jest jego ukochaną. By pokazać jak wielkim uczuciem Prorok صلى الله عليه وسلم darzył swoje żony przytoczymy jeszcze raz wspomniany już przez nas hadis:

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: Nigdy nie czułam się tak zazdrosna o jakąkolwiek kobietę tak jak o Khadidżę رضي الله عنها, chociaż zmarła trzy lata zanim Prorok صلى الله عليه وسلم mnie poślubił. (Byłam o nią zazdrosna), ponieważ słyszałam jak ją często wspominał, i dlatego że jego Pan nakazał mu aby obwieścił jej dobre nowiny o pałacu dla niej w Raju, wykonanym z Qasab. Prorok صلى الله عليه وسلم miał w zwyczaju ubijać owcę i dzielić jej mięso wśród jej przyjaciół. [Bukhari]

Zazdrość, o której wspomina tu Aisza رضي الله عنها nie powinna być źle rozumiana. Jest to naturalne uczucie jakie pojawia się w sercu każdego człowieka. Żony Proroka صلى الله عليه وسلم nie były względem siebie zawistne, nie walczyły ze sobą i nie rywalizowały. Wręcz przeciwnie, kochały siebie nawzajem i żyły ze sobą w pokoju i harmonii. Zdarzyło się, że doszło między nimi do kilku drobnych sprzeczek, ale zawsze kończyły się one zgodą, a były tak drobne, że nawet nie zwrócilibyśmy nie nie uwagi.

Aisza رضي الله عنها powiedziała: „Nie było kobiety bliższej mojemu sercu niż Sałda bint Zama رضي الله عنها.”[Muslim]

W kontekście miłości Wysłannika do swoich żon warto również wspomnieć historię, jaka przydarzyła się Safijii رضي الله عنها w czasie podróży do Mekki, gdy muzułmanie udawali się na pożegnalną pielgrzymkę. Wielbłąd, który wiózł Safije رضي الله عنها nagle się przewrócił, a ona mimo iż nic się jej nie stało ze względu na swoją wrażliwość zaczęła płakać. Gdy tylko Prorok صلى الله عليه وسلم zobaczył co się wydarzyło podszedł do niej pomógł jej wstać i otarł jej oczy z łez.[Ahmad]

Prorok słuchał rad swoich żon

Prorok صلى الله عليه وسلم, mimo iż był kierowany objawieniem i mając radę Boga nie potrzebował niczyjej rady, starał się zawsze konsultować ze swoimi ludźmi. Dla Arabów było to już niezwykle postępowe zachowanie. Prorok صلى الله عليه وسلم jednak na tym nie poprzestał i postępował zgodnie z radami kobiet, co dla Arabów przed islamem było oznaką słabości i hańbą.

Przykładowo, gdy muzułmanie podpisali z bałwochwalcami pakt pokoju w Hudajbija na warunkach niekorzystnych dla muzułmanów wielu z nich nie chciało się na to zgodzić. Jeden z punktów tego paktu zabraniał muzułmanom dokonania pielgrzymki w tym roku, Prorok صلى الله عليه وسلم nakazał więc wiernym dokonać uboju i zdjąć stroje pielgrzymkowe. Muzułmanie nie chcieli posłuchać Proroka صلى الله عليه وسلم mając nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i uda im się dokonać pielgrzymki. Wtedy Umm Salama رضي الله عنها poradziła Prorokowi صلى الله عليه وسلم, by jako pierwszy złożył ofiarę i zdjął strój pielgrzyma, gdyż wtedy inni muzułmanie pójdą za jego przykładem. Prorok صلى الله عليه وسلم postąpił za radą swojej żony i faktycznie stało się tak jak to przewidywała Umm Salama.[Patrz: „Sira Rasul” ibn Kathir]

Prorok nauczał swoje żony

Tak jak już zostało wspomniane Prorok صلى الله عليه وسلم przekazywał wiedzę o islamie swoim żonom, a one później nauczały inne kobiety. Za każdym razem, gdy któraś z jego żon popełniała błąd korygował ją, mówiąc co powinna zrobić.

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: W ostatnich dziesięciu nocach Ramadanu, Prorok صلى الله عليه وسلم obwiązywał mocno swoje ubrania (zaciskał pasa). Oddawał Bogu cześć przez całą noc i budził swoją rodzinę, by dołączyła do niego(tym sposobem pokazywał im jak bardzo jest to istotne).[al-Bukhari]

Relacjonowała Dżułajrija رضي الله عنها: Prorok صلى الله عليه وسلم przyszedł do mojego mieszkania w piątek, gdy pościłam. Spytał: „Czy pościłaś wczoraj?” Odpowiedziałam: „Nie.” Spytał: „Czy zamierzasz pościć jutro?” Odpowiedziałam: „Nie.” Powiedział: „Przerwij, więc swój post.”[al-Bukhari]

Piątek jest dniem wolnym dla muzułmanów. Wtedy udają się do meczetów na kazania, a później odpoczywają. Z tego powodu nie powinno się pościć jedynie w piątek. Jeśli jednak ktoś pościł w poprzednie dni lub zamierza pościć w następne to nie jest to zabronione.

Prorok pomagał swoim żonom w pracach domowych

Mimo wielu obowiązków Prorok صلى الله عليه وسلم pomagał swoim żonom w najprostszych czynnościach. W swoim domu sprzątał, doił i karmił zwierzęta, łatał ubrania i naprawiał buty.

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: „Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم zawsze przyłączał się do robót domowych, cerował ubrania, naprawiał buty i zamiatał podłogę. Doił, przywiązywał i karmił swe zwierzęta.” [al-Bukhari]

Prorok żył skromnie wraz ze swoimi żonami

Prorok(SAAŁS, jako wzór dla wszystkich muzułmanów żył w niezwykle skromnych wręcz ascetycznych warunkach. Pokazał on wiernym, że dobra tego świata nie są dla nas istotne i nikt nie powinien żyć w przepychu.

Relacjonował Sahl Ibn Saad رضي الله عنه: Prorok صلى الله عليه وسلم nie widział chleba z drobnej mąki od czasu, gdy Bóg wysłał go (jako Proroka), aż do śmierci”[al-Bukhari]

Aisza رضي الله عنها powiedziała: „O mój siostrzeńcu, widzieliśmy trzy nowie księżyca podczas dwóch miesięcy bez rozpalania ognia (aby przygotować posiłek) w domach Proroka(SAAŁS)”. Jej siostrzeniec spytał: „O ciotko, co was podtrzymywało?”. Ona odpowiedziała: „Dwie czarne rzeczy, daktyle i woda, ale Prorok(SAAŁS) miał sąsiadów Ansarów, którzy mieli dojne wielbłądzice i wysyłali oni Prorokowi(SAAŁS) trochę mleka”[al-Bukhari i Muslim]

Aisza رضي الله عنها powiedziała: „Materace Proroka(SAAŁS), na których spał, były wykonane ze skóry, wypchane włóknami palmy daktylowej”.[al-Bukhari i Muslim]

Żony Proroka صلى الله عليه وسلم jak wzory dla muzułmanek również musiały żyć w skromnych warunkach. Był to jednak ich własny wybór. Często, gdy dostawały podarunki od razu dawały je komuś innemu prześcigając się wzajemnie w szczodrości i dobroczynności.

{O proroku! Powiedz twoim żonom: „Jeśli pragniecie życia tego świata i jego ozdób, to przybywajcie! Ja wam pozwolę nacieszyć się i dam wam piękną odprawę. A jeśli pragniecie Boga, Jego Posłańca i siedziby ostatecznej – to, zaprawdę, Bóg przygotował nagrodę ogromną dla tych spośród was, które czynią dobro.”} Koran 33:28-29

Ibn Kathir رحمه الله powiedział: „W tym wersecie Allah nakazuje Swojemu Wysłannikowi صلى الله عليه وسلم dać wybór swoim żonom między życiem w skromnych warunkach razem z nim, które wymaga cierpliwości, ale zostanie też wynagrodzone przez Allaha, a rozwiedzeniem się z nim, poślubieniem kogoś innego i korzystaniem z przyjemności tego świata. Wszystkie one wybrały Allaha i Jego Wysłannika صلى الله عليه وسلم i nagrodę w życiu przyszłym, oby Allah był z nich zadowolony.”[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Dlaczego żony Proroka nie mogły ponownie wyjść za mąż?

Koran wyraźnie zaznacza, że żonom Proroka صلى الله عليه وسلم nie wolno było poślubiać nikogo po jego śmierci:

{Nie należy obrażać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych żon. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne!} Koran 33:53

Na pytanie dlaczego tak było, odpowiemy w trzech punktach:

1. Wiemy z sunny Proroka صلى الله عليه وسلم, że kobieta towarzyszy w raju swojemu ostatniemu mężowi.

Zostało przekazane, że Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Kobieta będzie towarzyszyć w raju swojemu ostatniemu mężowi.”[„Tabaqat” Abu Szaikh; al-Albani uznał za Sahih w „Silsila as-Sahiha”]

Jeden z Towarzyszy Proroka صلى الله عليه وسلم Hudajfa رضي الله عنه powiedział kiedyś do swoje żony: „Jeśli pragniesz być moją żoną to nie wychodź za nikogo po mojej śmierci, gdyż żona towarzyszy w raju ostatniemu mężowi. Z tego powodu Allah zabronił ponownie wychodzić za mąż żonom Proroka صلى الله عليه وسلم.”[„Muszkil al-Athar” at-Tahałi]

2. Pomyślmy również co by się stało gdyby żony Proroka صلى الله عليه وسلم mogły wyjść ponownie za mąż. Każdy chciałby dostąpić tego zaszczytu i ludzie prawdopodobnie zabijaliby się by je poślubić.

3. Żadna z żon Proroka صلى الله عليه وسلم nie chciała ponownie wyjść za mąż. Nie ma żadnego przekazu, który by wspominał, żeby któraś z nich ubolewała na tym zakazem. Wszystkie były całkowicie zadowolone z takiego stanu rzeczy.

Czy poligamia jest czymś godnym potępienia?

By odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę środowisko, w jakim żył Prorok صلى الله عليه وسلم. Poligamia dla Arabów nie była niczym złym, wręcz przeciwnie było to coś godne pochwały. Przysługiwała ona jedynie elitom społecznym. Z tego powodu Kurejszyci, którzy byli największymi wrogami Proroka صلى الله عليه وسلم i próbowali podważyć jego autorytet na wszelki możliwy sposób nigdy nie atakowali licznych małżeństw Proroka صلى الله عليه وسلم.

A co z biblijnymi prorokami?

Niemalże wszyscy ważniejsi prorocy w Biblii mieli więcej niż jedną żonę. Nie widzimy sensu zamieszczania listy ze wszystkimi biblijnymi poligamistami, gdyż byłaby ona po prostu za długa. Poniżej przedstawiliśmy jedynie kilka oczywistych przykładów:

Abraham

Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Księga Rodzaju 16:3

Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Księga Rodzaju 25:1

Jakub

A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. Księga Rodzaju 29:23

Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. Księga Rodzaju 29:28

Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub zbliżył się do niej. Księga Rodzaju 30:4

Ale i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. Księga Rodzaju 30:9

Mojżesz

Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza Seforę, którą ten odesłał… Księga Wyjścia 18:2

Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki(Sefora nie była kuszytką!), którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Księga 12:1

Dawid

…powstał Dawid i wyruszył ze swym wojskiem, i zabił dwustu mężczyzn spośród Filistynów. Dawid przyniósł z nich potem napletki w dokładnej liczbie królowi, aby stać się zięciem króla. Wtedy Saul oddał mu córkę swą Mikal za żonę. 1 Księga Samuela 18:27

Gdy się Dawid dowiedział, że Nabal umarł, zawołał: „Błogosławiony niech będzie Pan, który stał się moim obrońcą przeciw Nabalowi w związku z doznaną obelgą, a sługę swego powstrzymał od zła. Nieprawość Nabala skierował Pan na jego głowę”. Posłał też Dawid [pośredników] celem rozmówienia się z Abigail, chcąc wziąć ją sobie za żonę. 1 Księga Samuela 25:39

Wziął też Dawid Achinoam z Jizreel, i tak obie one zostały jego żonami. 1 Księga Samuela 25:43

…szóstym był Jitream z Egli, żony Dawida. 2 Księga Samuela 3:5

Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go… 2 Księga Samuela 12:24

Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie (…) wyruszył król pieszo, a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król dziesięć nałożnic, aby pilnowały pałacu. 2 Księga Samuela 15:14-16

Salomon

…tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. 1 Księga Królewska 11:3

Gedeon

Gedeon miał siedemdziesięciu własnych synów, miał bowiem wiele żon. Księga Sędziów 8:30

Joasz

Joasz czynił to, co było słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. Jojada dobrał mu dwie żony, tak iż miał on synów i córki. 2 Księga Kronik 24:2-3

Abiasz

Wzmocnił się więc Abiasz. Wziął on sobie czternaście żon i miał z nich dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. 2 Księga Kronik 13:21

Roboam

Potem wziął sobie Roboam za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida, i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego. Urodziła mu ona synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. Po niej pojął Maakę, córkę Absaloma. Urodziła mu ona Abiasza i Attaja, Zizę i Szelomita. Ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic Roboam najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. 2 Księga Kronik 11:18-21

Tak, więc liczne małżeństwa Proroka صلى الله عليه وسلم są jedynie kolejnym dowodem na prawdziwość jego posłannictwa, a nie argumentem przeciw niemu.

Autor: binJellul