Dlaczego Prorok miał więcej niż jedną żonę?

Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم ożenił się z 11 kobietami dopiero po śmierci pierwszej żony Chadidży (رضي الله عنها). Wszystkie były wcześniej mężatkami, albo były w podeszłym wieku. Tylko Aisza (رضي الله عنها) była dziewicą. Sześć jego żon pochodziło z plemienia Kurejszytów, pięć było Arabkami, a jedna Koptyjską, która urodziła mu syna Ibrahima. Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: “Kiedy zapanujecie nad Koptami, troszczcie się o nich, bo są Ludźmi Księgi i łączy was z nimi związek pokrewieństwa.” (Mossanef Abdurrezak, hadis nr.19375)

Powody wielożeństwa Proroka były różnorakie:

1. Religijno-prawne; było tak w wypadku małżeństwa z Zajnab bint Dżahsz (رضي الله عنها). Arabowie przed islamem uważali za niedopuszczalne małżeństwo ojca z żoną adopcyjnego syna. Uważali, że żona adoptowanego syna i żona rodzonego syna są traktowane jednakowo. Prorok صلى الله عليه وسلمożenił się z byłą żoną pasierba, aby unieważnić przedislamskie obyczaje. O tym mówi Najwyższy Bóg :

Daliśmy ją tobie [Prorokowi] za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony!.(Kur’an 33;37)

2. Polityczne, mające na celu pożytek dla misji Islamu oraz, aby połączyć serca i uzyskać sympatię innych plemion. Prorok صلى الله عليه وسلم wszedł w związki pokrewieństwa z największym plemieniem arabskim oraz z innymi plemionami. Muhammad صلى الله عليه وسلم nakazał tak samo postępować swoim towarzyszom. Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział Abd ar-Rahmanowi ibn Ałf przed posłaniem go do warowni Dauma al-Dżundul: Jeśli będą tobie posłuszni, ożeń się z córką ich władcy. (Tabari, str. 83)

Cl. Cahan powiedział: „Ze względu na naszą współczesną świadomość, pewne przejawy życia Muhammada mogą być dla nas niezrozumiałe. Tymczasem plany Proroka nie miały nic wspólnego z chęcią czerpania przyjemności z doczesności. Ożenił się z 9 kobietami dopiero po śmierci Chadidży ( صلى الله عليه وسلم ). Jest pewne, że większość związków małżeńskich było motywowanych względami politycznymi. Ich celem było pozyskanie przychylności notabli niektórych plemion. Mentalność arabska przekonuje, że człowiek winien działać w zgodzie z naturą stworzoną przez Boga.

3. Społeczne. Prorok żenił się z wdowami zasłużonych dla misji towarzyszy. Były to kobiety starsze, mimo to ożenił się z nimi okazując wielkie miłosierdzie i łaskawość.

Włoska pisarka L.Veccia Vaglieri napisała w książce „Obrona Islamu”: „Muhammad nie ożenił się przez długie lata młodości. A należy wspomnieć, że w tym wieku popęd jest silny, a przecież żył w społeczeństwie, gdzie instytucja małżeństwa nie istniała lub istniała w szczątkowej formie. Rozprzestrzenione było wielożeństwo, a rozwód był bardzo prosty. Pomimo tego ożenił się z tylko jedną kobietą – Chadidżą. Była od niego o wiele starsza. Żył z nią przez 25 lat w miłości. Nie ożenił się w ciągu tych lat z inną. Zmarła, gdy miała 50 lat. Dopiero wtedy zawierał związki małżeńskie motywowane względami społecznymi lub politycznymi. Prorokowi zależało przez te związki na obdarzeniu łaską kobiet znanych z pobożności, albo do nawiązania związków pokrewieństwa z niektórymi plemionami i klanami. Dawało to sposobność otwarcia drogi dla misji. Poza Aiszą ( رضي الله عنها ), wszystkie żony Proroka były wcześniej mężatkami, były w podeszłym wieku i nie były zbyt piękne. Czyż, więc Muhammad mógł być człowiekiem szukającym pożądania? Był człowiekiem, a nie Bogiem. Być może nowe małżeństwa po śmierci Chadidży( صلى الله عليه وسلم ) były spowodowane tym, że chciał mieć syna. Prorok poniósł odpowiedzialność za liczną rodzinę, był sprawiedliwy wobec żon. Nie rozwiódł się z żadną z nich. Jego zachowanie było podobne do zachowania innych proroków, np. Mojżesza, z tą różnicą, że o ich życiu niewiele wiemy, za to dużo o życiu Proroka.

Słynny angielski pisarz, Thomas Carlyle napisał o Proroku w swojej książce „Wybitni ludzie”:„Muhammad nie był człowiekiem popędu, pomimo, że był o to oskarżany niesprawiedliwie. Myliliśmy się posądzając go o to. Nie zależało mu na przyjemności!

Źródło: „Muhammad Wysłannik Boży -pokój z Nim-” Autor: Dr.Abdurrahman Alsheha Tłumaczenie: Abdelwahab Bouali