Niepokalane Poczęcie

Zdumiewającym jest fakt, że żydzi oraz niektóre “progresywne” ruchy chrześcijańskie negują istnienie niepokalanego poczęcia, ponieważ Stary Testament przepowiada: ““Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” (Księga Izajasza 7:14; Biblia Tysiąclecia tłumaczy słowa “Panna”, “Syna” oraz “Go” z dużej litery, chociaż pisane są one z małej litery w angielskim Nowym Skorygowanym Wydaniu Biblii Króla Jakuba; przyp.tłum).

To, czy ten fragment odnosi się do Jezusa Chrystusa czy też do innego Bożego stworzenia nie jest teraz dla nas ważne. Istotnym jest natomiast, że przepowiedziane jest tu dziewicze (niepokalane) poczęcie, rozumiane jako znak od Boga. Dlatego negowanie istnienia niepokalanego poczęcia (oraz na tej podstawie wypieranie prawowitości Jezusa jako proroka) jest niczym niepopartym kaprysem.

Najczęstszą jednak w świecie chrześcijańskim jest postawa wyznająca niepokalane poczęcie, którą islam w pełni popiera. Islam głosi, że tak jak Bóg stworzył Adama z niczego więcej jak tylko gliny, podobnie stworzył Jezusa bez potrzeby obecności biologicznego ojca, jako znak dla ludzi – cudowny początek zapowiadający mesjasza. Sura19:17–22 (TKB) opisuje moment, w którym Maria otrzymała dobrą nowinę o swoim synu w następujący sposób:

I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. Powiedziała: „Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą, jeśli jesteś bogobojny.” On powiedział: „Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego.” Ona powiedziała: „Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?” On powiedział: „Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!” I poczęła go, i oddaliła się z nim w dalekie miejsce.

Muzułmanie wierzą, że poprzez cudowne poczęcie Jezusa Allah demonstruje ludzkości pełnię Jego mocy stwarzania – stwarzając Adama bez matki i ojca; Ewę z mężczyzny, bez matki; i Jezusa z kobiety, bez ojca.

Źródło: „Pierwsze i Ostatnie Przykazanie”

Autor: Dr. Laurence B. Brown

Tłumaczyła: Magdalena Kodura