Przyjaźń między muzułmanami a niemuzułmanami

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link)

Allah (subhana wa teala) wysłał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi wa salaam) jako litość dla wszystkich ludzi. Dla muzułmanów i niemuzułmanów, chrześcijan, żydów i wszystkich innych ludzi.

Allah (subhana wa teala) Rzekł w Qur’anie, co oznacza w języku polskim: „My posłaliśmy ciebie tylko jako litość dla światów!” [TZQ 21:107]

Jest obowiązkiem muzułmanina traktować z należnym szacunkiem i sprawiedliwie wszystkich ludzi, nawet wrogów. Allah (subhana wa teala) Rzekł w Qur’anie, co oznacza w języku polskim:

„..I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!” [TZQ 5:8]

Islam dozwala muzułmanom, mieć bliskie, przyjazne kontakty z niemuzułmanami, którzy nie wyrządzili krzywdy muzułmanom.

Allah (subhana wa teala) Rzekł w Qur’anie, co oznacza w języku polskim:

Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za ałleja (opiekunów) tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi. [TZQ 60:08]

Jako dobry przykład tego, jak muzułmanie muszą traktować niemuzułmanów, może posłużyć przykład znanego uczonego Abdullaha Bin Al Mubaraka, który miał sąsiada żyda. Za każdym razem, kiedy Bin Al Mubarak kupował mięso, dzielił się z dziećmi sąsiada. Gdy kupował dla swoich dzieci nowe ubrania – to kupił je najpierw dzieciom swojego sąsiada . Ten żyd natomiast często wyrzucał przed dom Bin Al Mubaraka śmieci i brudy i przeszkadzał mu tym.

Bin Al Mubarak zawsze milczał, sprzątał brud i mówił do swojej rodziny: „Nie mówcie nic temu żydowi”. Po jakimś czasie handlarze z miasta przyjechali do tego żyda i złożyli mu ofertę kupna jego domu. Żyd powiedział im: „Chcę sprzedać dom za dwa tysiące. Jest warty tysiąc dinarów, ale drugi tysiąc należy się za sąsiedztwo Bin Al Mubaraka. Handlarze powiedzieli o tym Bin Al Mubarakowi. Wtedy łzy popłynęły mu z oczu i powiedział: „O Allahu! Spraw, aby mój sąsiad żyd przeszedł na islam”. I stało się to. Niedługo potem żyd przyjął islam.

Muzułmanie uczą się z takich pięknych przykładów, jak traktować niemuzułmanów.

Z powodu takiego traktowania niemuzułmanów, chrześcijanie i ich kościoły przetrwały w na ziemiach muzułmańskich do dziś. W czasie wojen krzyżowych, krzyżowcy myśleli, że chrześcijanie wschodni będą walczyli po ich stronie, przeciwko muzułmanom, ale byli zaskoczeni, ponieważ chrześcijanie ci walczyli po stronie muzułmanów, przeciwko krzyżowcom. Jeden ze znanych przywódców muzułmańskich Salah Al Din, który podczas wojen krzyżowych wyzwolił Palestynę z rąk krzyżowców, miał lekarza – dr Nijaza – który był żydem, a jeden ze znanych dowódców w wojsku muzułmańskim był chrześcijaninem.

Chrześcijanie asyryjscy, w roku trzynastym Hidżri, napisali do muzułmańskiego przywódcy Abu Obejdy Amra Bin Al Jaraha: „O muzułmanie, jesteście bliżej naszych serc niż Rzymianie pomimo tego, że wyznają naszą religię. Jesteście bardziej szczerzy dla nas i bardziej litościwi. Jesteście bardziej sprawiedliwi i lepiej opiekujecie się nami i rządzicie.” [Thomas Arnold w książce „Nawoływanie islamu”.]

Orientalista Will Durant napisał: „Ludzie Dhimmi (umowy) – chrześcijanie, żydzi, sabejczycy – byli traktowani tolerancyjnie w czasie Kalifatu Umajjadów, do takiego stopnia, że w żadnym z krajów chrześcijańskich nie znajdziemy obecnie takiego przykładu.” [Will Durant w książce „Historia Cywilizacji”.]

Bolesne jest dzisiaj, że w Polsce zamiast ukazać te autentyczne przykłady piękna islamu, które zaświadczają o tym, jaki islam jest naprawdę, niektórzy spośród niemuzułmanów, dla celów znanych każdemu, fałszują wersety i hadisy, a nawet wymyślają nieistniejące wersety, by wzbudzić wrogość i nienawiść, pomiędzy muzułmanami a niemuzułmanami. Bez względu na to co mówią ci nienawistni ludzie, my muzułmanie nie możemy zachowywać się w taki sposób jak oni, lecz kierować się prawami islamu w naszych relacjach z innymi ludźmi.