Salaficcy uczeni potępiają Terroryzm

Szeikh Salih Munadżdżid o Prześladowaniach Muzułmanów będących Wynikiem Łączenia Islamu z Terroryzmem.

Nasze stanowisko musi być jasne. Musimy wyjaśnić nie-muzułmanom, co Szaria mówi na temat walki i zabijania. Powinniśmy ich poinformować, że Islam zabrania krzywdzenia niewinnych ludzi i bez znaczenia jest tu czy jest to krzywdzenie ich ciał, majątków i honoru(zawsze jest to zakazane). Prorok(SAAŁS) powiedział: (W Islamie) zabronione jest krzywdzenie innych i odpłacanie za wyrządzone krzywdy.[Ibn Madża] Surowo zabronione jest zabicie nie-muzułmanina, który nie jest wrogiem Islamu i któremu zagwarantowano pokój i bezpieczeństwo. Co więcej traktowanie nie-muzułmanów, którzy nie są wrogami Islamu z uprzejmością i dobrocią jest częścią naszej religii, gdyż jest to część dała i może przyczynić się do ich konwersji na Islam. Allah powiedział(interpretacja znaczenia):
{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Koran 60:8]

Nawet w czasach wojny, zabronione jest muzułmanom zabijanie dzieci i kobiet, które nie uczestniczą w walce. Zostało przekazane, że Prorok(SAAŁS) powiedział do wojsk muzułmańskich: Idźcie i walczcie na drodze Allaha, w imię Allaha i z pomocą Allaha postępujcie za swoim Prorokiem. Nie zabijajcie starców, niemowląt, dzieci i kobiet… szerzcie dobro i czyńcie dobro, gdyż Allaha kocha tych, którzy czynią dobro.(Abu Daud, w isnadzie wspomniany jest Khalid ibn al-Faraz(RH), o którym Ibn Hadżar(RH) wspomniał w at-Taqrib, że jest akceptowalny, jeśli są inne przekazy).

Zostało to potwierdzone przez Abu Bakr as-Siddiqa(RA), który swojej armii wydał następujące rozkazy: Daję wam dziesięć poleceń: nie zabijacie kobiet, dzieci i osób starszych, nie ścinajcie żadnych drzew owocowych…” (al-Mułatta, 982, Kitab al-Dżihad).

Nie-muzułmanie, przeciwko którym walczą muzułmanie to ci, którzy zwalczają muzułmanów i niszczą ich kraje lub wspomagają tych, którzy to robią, jak i ci, którzy uniemożliwiają nawoływanie ludzi do Islamu i zabraniają ludziom podążać ścieżką Allaha. Allah mówi(interpretacja znaczenia):
{Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi.}[Koran 60:9]

Jeśli muzułmanie są dostatecznie silni to powinni walczyć i deklarować dżihad przeciwko nim. Jeśli jednak można zapobiec walce i powstrzymać agresję w pokojowy sposób to muzułmanie nie powinni przekładać walki nad pokój. Muzułmanie mogą użyć siły tylko wtedy, gdy są do tego zmuszeni i nie mają innej możliwości. Muzułmanie nie powinni rozpoczynać wojen i dopuszczalne jest to jedynie wtedy, gdy nie-muzułmanie zwalczają ich, wspierają wrogów Islamu, uniemożliwiają nawoływanie ludzi do Islamu, zabraniają ludziom podążać ścieżką Allaha i ustanowić prawo Allaha na Ziemi.

Powinniśmy również przypomnieć tym nie-muzułmanom o masakrach jakie były dokonane na muzułmanach w Bośni, Kosowie, Czeczenii, Palestynie i Kaszmirze, gdzie Żydzi i Chrześcijanie mordują niewinnych muzułmanów. Czy krew muzułmanów jest nie ważna? Czemu płaczą oni jedynie gdy nie-muzułmanie zostaną zabici?

Ponadto prawosławni chrześcijanie wymordowali w Bośni i Kosowie ponad 200,000 muzułmanów, pozostawiając zgwałconymi niezliczoną liczbę kobiet, nie wspominając już o stratach ekonomicznych i czy w związku z tym muzułmanie zaczęli prześladować prawosławnych chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich? Czy zaczęli ich zabijać lub niszczyć ich świątynie? Pomyślcie!

Muzułmanie powinni wyjaśniać to wszystko nie-muzułmanom, tak by pokazać im niesłuszność ich oskarżeń. To jest to, czego pragnie Allah. Należy również pamiętać, że wśród nie-muzułmanów są również mądrzy i sprawiedliwi ludzie, którzy mogą zostać poprowadzeni do Islamu; być może takie wyjaśnienie poruszy ich serca. Żaden muzułmanin nie może pozwolić by oskarżano go bezpodstawnie Zniekształcony obraz naszej religii powstrzymuje wielu nie-muzułmanów od przyjęcia prawdy; co więcej sprawia on, że krzywdzą oni niewinnych muzułmanów.

Źródło

Szeikh Ibn Baz(RH) na temat Porywania Samolotów i Ludzi

Każdy, kto posiada zdolność myślenie wie, że porywanie samolotów, dzieci itd., to potworne zbrodnie i zgodni są do tego ludzie na całym świecie. Szkodliwe konsekwencje takich działań są daleko i szeroko sięgające, najgorszym jest jednak krzywda, jaką porywacze wyrządzają niewinnym ludziom. Jedynie Allah wie ile zła niosą ze sobą te działania.

Tak samo wszyscy wiemy, że zbrodnie te nie są przypisane do konkretnego kraju bardziej niż do innych, ani też do poszczególnej grupy bardziej niż do innych. Problem ten dotyczy całego świata.

Nie ma wątpliwości, co do konsekwencji tych zbrodni, więc obowiązkiem rządów, oraz tych którzy są odpowiedzialni spośród uczonych i innych, jest aby poświęcić tym sprawom wielka uwagę i starać się jak mogą aby nie dopuszczać do tych potworności.

Źródło: [„Kajfa Nualidż Łaqiuna al-Alim” ibn Uthajmin str. 108]

Szeikh Abd ul-Aziz na Temat Zamachów z 11/9

Wszelka chwała należy się Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo niech będą z najwspanialszym Proroków i Wysłanników, jego rodziną i towarzyszami.

W odpowiedzi na niezliczoną liczbę pytań, które zostały do nas wysłane w sprawie tego, jaka jest pozycja Szaria odnośnie tego, co wydarzyło się w USA kilka dni temu i czy Islam pochwala takie działania. Szukam ochrony i pomocy u Allaha, Jedynego, Potężnego. (Zaświadczam, że) Allah jest wolny od wszelkich niedoskonałości. (Dziękuję Allahowi za to, że) obdarował nas błogosławieństwem przyjęcia tej wspaniałej religii. (Allah) ukończył swoją doskonałą legislację, z która jest korzystna w każdym miejscu i czasie dla wszystkich ludzi. Zachęca ona do tego, co dobre, prawe i sprawiedliwe i ostrzega przed politeizmem, złem, niesprawiedliwością i opresją.

Dla nas muzułmanów największym błogosławieństwem Allaha jest błogosławieństwo przyjęcia Islamu, do którego nas poprowadził. Muzułmaninem jest ten, kto przestrzega prawa Allaha, podąża za sunną Wysłannika Allaha(SAAŁS) i pozostaje na drodze prostej i taki osiągnie sukces zarówno w tym jak i przyszłym życiu.

To, co się stało w USA jest straszliwą zbrodnią z powodu, której zginęło wiele tysięcy niewinnych ludzi i takie działania są potępiane przez Szaria, nie należą do tej religii i są całkowicie sprzeczne z jej duchem, podstawami i prawem z wielu powodów:

Allah jest wolny od wszelkich niedoskonałości, nakazał sprawiedliwość, niebiosa i Ziemia są oparte o sprawiedliwość i z powodu sprawiedliwości Prorocy zostali wysłani, a Księgi objawione.

Allah jest wolny od wszelkich niedoskonałości i powiedział(interpretacja znaczenia): {Zaprawdę, Bóg nakazuje: sprawiedliwość, dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego, co bezecne, naganne i występne. On was napomina – być może, wy się opamiętacie!}[Koran 16:90]

Powiedział również(interpretacja znaczenia):{Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby ludzie stali przy sprawiedliwości.}[Koran 57:25]

Allah postanowił, że żaden człowiek nie będzie odpowiadał za postępowania drugiego człowieka co potwierdza doskonałość sprawiedliwości Allaha wolnego od wszelkich niedoskonałości. Allah powiedział(interpretacja znaczenia): {Żadna dusza nie poniesie ciężaru drugiej duszy.}[Koran 53:38]

Zaprawdę Allah jest wolny od wszelkich niedoskonałości i zakazał opresji samemu Sobie i zakazał jej swoim sługom, tak jak powiedział w hadisie Qudsi: „Moi słudzy, zakazałem sobie opresji i postanowiłem, aby była on dla was zakazana. Nie uciskajcie więc!” i jest nakaz ogólny obejmujący zarówno muzułmanów jak i nie-muzułmanów i żaden człowiek nie może uciskać drugiego człowieka, nawet jeśli go nie lubi i czuje do niego wstręt.

Allah jest wolny od wszelkich niedoskonałości i powiedział(interpretacja znaczenia): {O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!}[Koran 5:8] Tak, więc nawet nienawiść nie usprawiedliwia niesprawiedliwości.

Na podstawie tego co powiedzieliśmy wszyscy – zarówno muzułmanie, jak i nie-muzułmanie – musimy być świadomi kilku kwestii:

Działania, jakie miały miejsce w USA jak i w jakimkolwiek innym miejscy na Ziemi jak porywanie samolotów, branie zakładników i zabijanie niewinnych ludzi to jest to nic innego jak tylko niesprawiedliwość, opresja i ucisk, które są zostały zakazane przez Szaria i należą do wielkich grzechów.

Muzułmanin, który zna swoją religię i który postępuje zgodnie z Księgą Allaha i Sunną Proroka(SAAŁS) nie może postępować w podobny sposób, gdyż tym samym rozgniewa on Allah i przyczyni się do szerzenia zła na Ziemi.

Obowiązkiem muzułmańskich uczonych jest wyjaśnienie rzeczywistego stanowiska Islamu względem tych wydarzeń i uświadomienie światu, że Szaria potępia tego typu działania.

Źródło

Szeikh Rabi al-Madkhali na temat Morderstwa w Woolwich

Islam jest wolny od tej barbarzyńskiej zbrodni. Żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie zaakceptowałby takiego zachowania. Zbrodnia ta poskutkowała jedynie zwiększeniem wrogości nie-muzułmanów względem muzułmanów. Człowiek ten może należeć do Kharydżytów(ekstremalnej sekty w Islamie) lub być zaślepiony nienawiścią i działać z powodu swojej ignorancji. Islam jest religią prawości i sprawiedliwości. To czego się on dopuścił było niczym innym jak przestępstwem.

Źródło

Autor: binJellul