Wielożeństwo w Islamie

Znanym jest fakt, że islam zezwala mężczyźnie poślubić więcej niż jedną żonę. Nie jest jednak dopuszczalnym posiadanie więcej niż czterech żon w tym samym czasie. Pojawia się więc pytanie dlaczego islam zezwala na wielożeństwo?

By odpowiedzieć na nie musimy najpierw zapoznać się z kilkoma faktami. W wielu miejscach na świecie liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet. Za przykład można dać tu Stany Zjednoczone, gdzie żyje o 8 mln więcej kobiet niż mężczyzn. Tak więc nawet gdyby ożeniłby się każdy mężczyzna, to pozostałoby 8 mln niezamężnych kobiet. Nie jest jednak możliwym by do tego doszło, gdyż wielu mężczyzn nie będzie mogło się ożenić z różnych powodów. W więzieniach osadzonych jest blisko 2.5 mln ludzi z czego zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, również blisko 10 mln Amerykanów deklaruje się jako homoseksualiści przy czym znowu większość stanowią mężczyźni. Można również wspomnieć o szybszej umieralności mężczyzn. Niemalże w każdym kraju średnia wieku kobiet, jest większa od średniej wieku mężczyzn. Jednak problem ten dotyczy w szczególności obszarów objętych konfliktami zbrojnymi, w których zawsze najczęściej ofiarami padają mężczyźni. Wystarczy tylko spojrzeć na statystki ofiar drugiej wojny światowej, kiedy to zginęło 20 mln mężczyzn.

Co więc mają zrobić te kobiety dla których nie starczy mężczyzn? Jeśli zakażemy poligamię zostawimy im jedynie dwie możliwości. Mogą one żyć w celibacie lub też zaspokajać swój popęd seksualny w niemoralny sposób. Co więcej co mają zrobić wdowy żyjące w krajach objętych wojną? Co mają zrobić ich dzieci? Każda kobieta potrzebuje przecież męża i każde dziecko potrzebuje ojca.
Tak, więc obiektywnie patrząc na te fakty widzimy, że poligamia jest bardziej korzystna dla kobiet. Oczywiście możemy zawsze powiedzieć, że kobiety w takim wypadku mogą zostać kochankami, ale czy takie rozwiązanie godzi się z honorem i godnością kobiety? Taka kobieta nie jest wtedy chroniona żadnym prawem, nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Jej kochanek może w każdej chwili ją porzucić bez żadnych konsekwencji.

Należy jeszcze raz podkreślić, że poligamia jest w islamie jedynie dozwolona i nie stanowi ona obowiązku religijnego. Jest ona jedynie realnym rozwiązaniem problemów jakie pojawiają się gdy liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn. W miejscach, których statystycznie kobiet i mężczyzn jest tyle samo, nie jest po prostu możliwe by wszyscy, czy nawet większość muzułmanów miała więcej niż jedną żonę. Wtedy też poligamia prawie całkowicie zanika i jeśli w ogóle jest praktykowana to jedynie przez niewielką liczbę ludzi.

Warunki wielożeństwa

Wielu nie-muzułmanów myśli, że muzułmanin może bez żadnych ograniczeń żenić się z dowolną ilością kobiet, które służą mu jedynie do zaspakajania jego potrzeb. Nic bardziej mylnego, islam wyznaczył pewne warunki jakie musi spełnić mężczyzna by mógł poślubić więcej niż jedną kobietę.

1.Sprawiedliwe Traktowanie

{A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot… Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie.} Koran 4:3

Ibn Abbas رضي الله عنه powiedział: „Tak jak obawiacie się niesprawiedliwości względem sierot, tak obawiajcie się niesprawiedliwości względem kobiet i nie więcej niż z czterema, a jeśli dalej będziecie mogli być względem nich niesprawiedliwi to żeńcie się tylko z jedną lub z niewolnicami.”[„Dżami al-Bajan” at-Tabari]

Ibn Kathir رحمه الله powiedział: „Werset ten nakazuje poślubienie jedynie jednej kobiety tym mężczyznom, którzy nie są w stanie traktować sprawiedliwie kilku żon.” [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Relacjonował Abu Huraira رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział: „Jeśli ktoś ma dwie żony i skłania się ku jednej z nich bardziej, niż ku drugiej, to w dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie z wykrzywioną jedną połową ciała.” [at-Tirmidhi, Ibn Madż, Abu Dałud]

Asz-Szafi رحمه الله powiedział: Sunną Wysłannika Allaha صلى الله عليه وسلم oraz opinią większości uczonych jest to, że obowiązkiem mężczyzny jest sprawiedliwe podzielenie swojego czasu, nocy i dni, między swoje żony i nie może on być niesprawiedliwym w tej kwestii.[„Al-Umm” asz-Szafi]

Ibn Tajmijja رحمه الله powiedział: Co się tyczy sprawiedliwości w utrzymywaniu żon i kupowaniu im ubrań to należy to do Sunny Proroka صلى الله عليه وسلم, który równo traktował swoje żony w kwestiach materialnych oraz odnośnie czasu jaki z nimi spędzał.[„Madżmu al-Fatała” ibn Tajmijja]

Ibn al-Qajjim رحمه الله powiedział: Prorok صلى الله عليه وسلم traktował swoje żony równo, jeśli chodzi o noce i czas jaki z nimi spędzał oraz odnośnie tego co na nie wydawał.[„Zad al-Maad” ibn al-Qajjim]

Tak więc więcej niż jedną żonę może poślubić jedynie ten mężczyzna, który jest w stanie sprawiedliwie dzielić swój czas między żonami oraz sprawiedliwe zapewniać im jedzenie, ubrania, miejsca zamieszkania itd.

Jeśli natomiast chodzi o sprawiedliwość odnoszącą się do uczuć, to nie jest możliwym by całkowicie je kontrolować. Dlatego mężczyzna powinien starać się darzyć żony tym samym uczuciem, ale nie będzie dla niego grzechem jeśli jedną żonę będzie kochał bardziej od drugiej, dopóki będzie je tak samo traktował.

{Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet, nawet gdybyście chcieli.} Koran 4:129

Tak też interpretowali te wersety uczeni (patrz. „Dżami al-Bajan” at-Tabari, „Tafsir ul-Quran il-Adhim” ibn Kathir) i na poparcie tej interpretacji można jeszcze przytoczyć kilka innych wersetów z Koranu i hadisów.

{I wiedzcie, że Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i że ku Niemu zostaniecie zebrani.} Koran 8:24

{On zjednoczył ich serca. Gdybyś ty rozdał wszystko, co jest na ziemi, to nie mógłbyś zjednoczyć ich serc. Lecz Bóg zjednoczył je, bo przecież On jest potężny, mądry!} Koran 8:63

Relacjonowała Aisza رضي الله عنها: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم, gdy rozdzielał sprawiedliwie dobra materialnie między żonami mówił: „Allahu, to jest moje dzielenie tego, co jest pod moją ręką – nie bierz mi za złe tego, co nie jest pod moją ręką.” [an-Nisai, Abu Dałud, Ibn Madża, at-Tirmidi]

2.Możliwości Finansowe

Kolejnym warunkiem są możliwości finansowe. Mężczyzna musi posiadać wystarczający majątek by mógł dać kobiecie odpowiednie wiano, a następnie utrzymywać swoją rodzinę, gdyż jest to jego obowiązkiem.

{I niech starają się żyć we wstrzemięźliwości ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa, aż wzbogaci ich Bóg Swoją łaską.} Koran 24:33

Dżalal ad-Din as-Sujuti رحمه الله powiedział: „Ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa tzn., nie mają pieniędzy na wiano lub środków finansowych potrzebnych do utrzymania rodziny, powinni wystrzegać się cudzołóstwa i czekać, aż wzbogaci ich Bóg” [„Tafsir al-Dżalajn” imamowie Dżalal ad-Din al-Mahalli i Dżalal ad-Din as-Sujuti]

Relacjonował Muałija bin Hajda رضي الله عنه: Spytałem Proroka: Czego każda żona może wymagać od swojego męża? Odparł: „Powinieneś dać jej jedzenie, kiedy sam jesz, zadbać o jej ubiór, gdy ubierasz siebie, nie uderzać jej w twarz, nie używać w stosunku do niej nieuprzejmych słów i nie odsuwać się od niej, chyba że w obrębie domu”. [Abu Dałud]

Ibn Hazm رحمه الله powiedział: „Obowiązkiem mężczyzny jest utrzymywanie żony od czasu zawarcia małżeństwa (…) nie ma tu znaczenia czy jest ona mu posłuszna, czy też nie, bogata, czy biedna, mająca ojca lub będąca sierotą, czy była dziewicą, czy nie, czy jest wolna, czy jest niewolnicą, musi ją utrzymywać tak jak na to pozwala mu jego stan majątkowy.”[Al-Muhalli” Ibn Hazm]

Nie oznacza to jednak, że biedni ludzie nie mogą się żenić. Jeśli kobieta wcześniej zgodzi się na życie w ubogich warunkach to wtedy nie stanowi to problemu. Dowodem na to jest długi hadis, w którym Prorok powiedział mężczyźnie, który nie posiadał nic poza swoim ubraniem, by w ramach wiana nauczył swoją żonę tego, co znał z Koranu.[Ahmad]

3.Możliwości Fizyczne

Obowiązkiem mężczyzny jest zaspokojenie potrzeb seksualnych swoich żon. Oczywiście możliwości fizyczne nie każdego mężczyzny pozwalają mu zaspokoić chociażby dwie kobiety, nie mówiąc nawet o trzech, czy czterech.

{Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg.”} [Koran 2:222]

Relacjonował Abdullah bin Amr bin Al-As رضي الله عنه: Prorok صلى الله عليه وسلم dowiedział się, że zobowiązałem się do odmawiania modlitw przez całą noc i codziennego postu do końca swego życia. Prorok spytał mnie: „Czy ty to powiedziałeś?” Odpowiedziałem: „Posłańcu Allaha, poświęciłbym dla Ciebie matkę i ojca, ja to powiedziałem”. Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział: „Nie rób tak. Przestrzegaj postu przez kilka dni i przerywaj go na kilka dni, módl się (w nocy), ale również śpij, gdyż twoje ciało ma do ciebie prawo, twoje oczy maja do ciebie prawo, twoja żona ma do ciebie prawo i twoi goście mają do ciebie prawo. Wystarczy, jeśli będziesz pościł trzy dni w miesiącu, otrzymasz za to dziesięciokrotną nagrodę taką, jak za dobre uczynki, więc będzie tak, jakbyś pościł przez rok.”[al-Bukhari i Muslim]

Ibn Hadżar رحمه الله powiedział: „Mężczyzna nie powinien doprowadzić się do wykończenia aktami czci tak, by nie mógłby być wstanie dopełnić swoich obowiązków względem żony, takich jak zaspokajanie jej potrzeb seksualnych.[„Fath al-Bari” ibn Hadżar]

Ibn Daqiq al-Izz رحمه الله powiedział: „Uczeni prawa powiedzieli, że w zależności od sytuacji małżeństwo może być obowiązkowe, zalecane, dopuszczalne, niemile widziane i zakazane. (…) Jest ono zakazane dla tego kto nie jest w stanie zaspokoić potrzeb seksualnych swojej żony lub nie posiada wystarczająco dużego majątku by ją utrzymać…” [„Ghida al-Albab” as-Safarini]

Ibn Qudama رحمه الله powiedział: „Współżycie z żoną jest obowiązkiem mężczyzny – chyba, że ma ważne usprawiedliwienie. Jest to również opinia Malika.” [„al-Mughni” ibn Qudama]

4.Zgoda na małżeństwo

Wielu nie-muzułmanów uważa, że muzułmanin może poślubić każdą kobietę jaka mu się spodoba nie pytając jej o zgodę. Nic bardziej mylnego, islam jako jedyna religia od początku zabronił zmuszania kobiet do małżeństwa.

Relacjonował Abu Huraira رضي الله عنه: Wysłannik Allaha صلى الله عليه وسلم powiedział: „Wcześniej zamężna kobieta nie może zostać poślubiona jeśli nie wypowie się w sprawie swojego małżeństwa. Dziewica nie może zostać wydana za mąż dopóki sama nie wyrazi na to zgody.” Ludzie spytali: „Ale jak wyrazi ona swoją zgodę?” Prorok powiedział: „Przez milczenie.”[al-Bukhari i Muslim]

Burajda bin al-Hasib przekazał: Do Prorokaصلى الله عليه وسلم przyszła dziewczyna i powiedziała: „Mój ojciec wydał mnie bez mojej zgody za syna jego brata, by w ten sposób podwyższyć swój status społeczny.” Prorok صلى الله عليه وسلم dał jej wybór między zaakceptowaniem, a anulowaniem tego związku, a ona powiedziała: Zgadzam się z decyzją mojego ojca, ale chciałam pokazać innym kobietom, że ich ojcowie nie mają prawa zmuszać ich do małżeństwa. [Ibn Madża]

Pierwsza żona nie musi jednak wyrazić zgody na to by jej mąż mógł poślubić kolejną kobietę, gdyż nie ma na to żadnego dowodu z Koranu i Sunny.

Inne Warunki

Należy również zaznaczyć, że mimo iż, nie-muzułmanom wydaje się, że każdy muzułmanin żyje w haremie pełnym żon i nałożnic, które posłusznie przychodzą do jego sypialni gdy tylko je zawoła, muzułmanie praktykujący poligamię powinni zapewnić każdej żonie oddzielne mieszkanie zgodnie z sunną Proroka Muhammada صلى الله عليه وسلم (patrz. „Zaad al-Maad” ibn al-Qajjim).

Ibn Qudama رحمه الله powiedział: „Mężczyzna nie ma prawa zmuszać swoich żon by żyły w jednym mieszkaniu, jeśli się na to nie zgodzą. Nie ma tu znaczenia czy są one młode, czy stare, gdyż jeśli nie przepadają za sobą to powoduje to tylko szkody, gdyż mogą się one kłócić lub słyszeć jak mąż współżyje z drugą z nich.”[„al-Mughni” ibn Qudama]

Al-Kasani رحمه الله powiedział: „Jeśli mąż chce by jedna z jego żon żyła z drugą w tym samym domu lub z jej krewnymi takimi jak matka, siostry lub córki, a ona się na to nie zgadza to jego obowiązkiem jest zapewnienie jej oddzielnego mieszkania, gdyż prowadzi to tylko do niepotrzebnych szkód. (…) Zabronione jest również by współżył z jedną z żon, kiedy druga może to usłyszeć.” [„Badi as-Sanai” al-Kasani]

Tak jak zostało to wspomniane powyżej współżycie musi pozostać prywatne i nikt nie może go widzieć lub słyszeć, nawet inna żona, nie mówiąc już o uczestniczeniu w nim.
Ibn Qudama رحمه الله powiedział: Zabronionym jest współżycie z małżonką gdy ktoś może je słyszeć lub widzieć. Ponadto zabronione jest nawet całowanie, czy dotykanie w obecności innych ludzi. [„al-Mughni” ibn Qudama]

Ahmad رحمه الله powiedział: Musi to zostać całkowicie ukryte. [„al-Mughni” ibn Qudama]

Al-Hasan رحمه الله powiedział odnośnie mężczyzny, który współżyje z jedną żoną w czasie, gdy druga może to usłyszeć: Tak jak powiedzieli uczeni, nikt nie powinien tego słyszeć. [„al-Mughni” ibn Qudama]

Czy nie jest to niesprawiedliwe względem kobiet?

Ktoś może powiedzieć, teraz rozumiem to wszystko, ale dlaczego na tych samych warunkach kobieta nie mogłaby mieć czterech mężów? Na to pytanie odpowiedzieliśmy już na samym początku to liczba kobiet zazwyczaj przewyższa liczbę mężczyzn. W krajach gdzie mężczyzn jest znacznie więcej niż kobiet taka sytuacja jest anomalią i nie powstała w naturalny sposób.

W Chinach i Indiach z powodu złego pojmowania honoru i braku wiary rodzice często mordują małe dziewczynki, tak jak robiono to niegdyś w przed-islamskiej Arabii. Ta potworna praktyka została zakazana przez islam.

{Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie i wam, i im i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!} Koran 6:151

{Kiedy żywcem pogrzebana mała dziewczynka będzie zapytana, za jaki grzech została zamordowana…} Koran 81:8-9

Ibn Kathir رحمه اللهpowiedział: Ludzie z przed-islamskich czasów ignorancji grzebali żywcem małe dziewczynki z powodu swojej nienawiści do kobiet. Z tego powodu w Dniu Sądu Ostatecznego, zostaną one zapytane, czym zawiniły, że zostały zamordowane. To będzie jedna z kar, dla mordercy (będzie bał się sądu i Gniewu Allaha). Zaprawdę, jeśli skrzywdzony jest pytany o to, czym zawinił to kara dla oprawcy będzie wielka. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Innym powodem takiego stanu rzeczy jest duża imigracja robotników tak jak ma to miejsce w Emiratach Arabskich.

Ni mniej ni więcej poliandria nie rozwiązałaby żadnego problemu, gdyż nigdy nie prowadziła do niczego dobrego i była praktykowana jedynie u niektórych prymitywnych ludów. Nie była ona oznaką panowania kobiet, a jedynie przyczyną ich poniżenia.

Poliandria stwarza również wiele innych problemów. Gdy kobieta ma wielu mężów i zajdzie w ciążę to nie wiadomo kto jest ojcem dziecka, które z tego powodu może mieć później wiele problemów psychicznych. Można oczywiście powiedzieć, że dziś są specjalne badania, które mogą to sprawdzić, ale nawet one nie są całkowicie pewne. Należy również pamiętać ile osób ma do nich dostęp, nawet w krajach wysoko rozwiniętych nie wszystkich na to stać, nie wspominając już o krajach biednych gdzie żyje zdecydowana większość ludzi. Ktoś może również powiedzieć, że żadna kobieta nie zgodziłaby się na to by jej mąż miał jeszcze inną kobietę poza nią. Nie jest to prawda. Wystarczy jedynie spojrzeć do życia Proroka i jego towarzyszy, by pozbyć się takich błędnych przekonań. Ponadto nawet dziś wiele kobiet decyduje się zostać kochankami wiedząc, że ich partner ma już żonę i że nie zostaną im zagwarantowane żadne prawa.

Wspomnijmy również jeszcze raz, że żadna kobieta nie może zostać zmuszona do zawarcia związku małżeńskiego. Tak, więc jeśli jakaś kobieta nie byłaby w stanie zaakceptować tego, że jej mąż ma jeszcze drugą żonę, może poślubić mężczyznę, który będzie żył w związku monogamicznym. Wielu mężczyzn całkowicie satysfakcjonuje życie z jedną żoną. Nie wszyscy również spełniają wspomniane przez nas warunki. No i nawet w czasach wojny stosunek mężczyzn do kobiet nigdy nie był tak niski by poligamistów i monogamistów byłoby chociażby po równo, ci drudzy zawsze stanowili znakomitą większość.

Poligamia w historii

Wielożeństwo nie zostało po raz pierwszy wprowadzone przez islam, ale było znane i powszechnie praktykowane dużo wcześniej. Istniało ono już u starożytnych Greków, Chińczyków, Hindusów, Babilończyków, Asyryjczyków, Egipcjan, czy Żydów.

Wiele ważnych postaci hinduizmu było poligamistami zgodnie z ich świętymi pismami. Król Daszrat, ojciec Ramy miał wiele żon. Tak samo Kriszna miał więcej niż jedną żonę.

Poligamia była również praktykowana przez pierwszych chrześcijan do czasu, aż nauki Jezusa zaczęły zostać mieszane z tradycjami Rzymian.

Żydzi w Europie praktykowali poligamię do czasu, aż Rabin Gerszom z Moguncji nie wydał edyktu jej zabraniającego. Jednak Sefardyjczycy praktykowali ją, aż do drugiej połowy dwudziestego wieku, kiedy to rabini Izraela ostatecznie jej zakazali. Jednak ani Talmud, ani Bibilia nie potępiają poligamii.

W przed-islamskiej Arabii wielożeństwo było powszechne wśród plemion arabskich, a liczba żon nieograniczona.

Salim رضي الله عنه przekazał, że jego ojciec Ghilan bin Salama ath-Thaqafi رضي الله عنه miał dziesięć żon gdy przyjął islam. Wtedy Prorok صلى الله عليه وسلم powiedział mu: „Wybierz z nich cztery.” [Ahmad, Ibn Hibban]

Tak, więc poligamia nie była rzeczą nową i była znana od wieków. Jednak we wszystkich systemach poza islamem poligamia nie była niczym ograniczona.

Poligamia w Biblii

Poligamia była praktykowana przez większość postaci biblijnych takich jak Dawid, czy Salamon.

{Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych.} 1 Księga Królewska 11:3

{Po przybyciu z Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze nałożnicę i żony z Jerozolimy. Urodzili się Dawidowi jeszcze synowie i córki.} 2 Księga Samuela 5:13

Ponadto poligamia jest całkowicie zgodna z prawem biblijnym i w całej biblii nie znajdziemy żadnego fragmentu, który by ją krytykował.

{Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania.} Księga Wyjścia 21:10

{Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów…} Księga Powtórzonego Prawa 21:15

Mimo tego chrześcijanie usilnie próbują nam wmówić, że Biblia zabrania życia w poligamii. Uważają, że była ona dopuszczalna w czasach przed Jezusem, który ostatecznie ją zakazał:

{I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.} Ew. Mt. 19:5

Nie wiedzą oni jednak, że werset ten na podstawie którego stworzyli tak wiele mistycznych sakramentów, nie ma nic wspólnego z monogamią. Jest to tylko powtórzenie słów z Księgi Rodzaju:

{Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.} Księgi Rodzaju 2:24

Wiemy również, że żadna z postaci biblijnych z tej samej księgi, czy z ksiąg następnych nie rozumiała go w takim kontekście. Nie jest przecież możliwym by wszyscy ci prorocy byli w błędzie. By go zrozumieć wystarczy jednak przeczytać następny werset, który wszystko wyjaśnia:

{Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.} Księga Rodzaju 2:25

Nie chodzi więc o małżeństwo monogamiczne, ale o zwykły seks. To jednak nie wszystko, według niektórych chrześcijan są jeszcze inne wersety zakazujące poligamii np.:

{Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania…} 1 List do Tymoteusza 3:2

Moim pierwszym pytaniem jest: Czemu Paweł zaznacza, że Biskup powinien być mężem jednej żony, jeśli zgodnie z tym co mówicie od czasów Jezusa było to oczywiste? Odpowiedź jest prosta, ponieważ poligamia była praktykowana przez pierwszych chrześcijan i jedynie biskupi jako przywódcy religijni mieli żyć w monogamicznych związkach. Jednak tak jak wszyscy wiemy i tak później został wprowadzony celibat. Ni mniej ni więcej ani Jezus, ani Paweł nigdy nie zabronili zwykłym chrześcijanom żenić się więcej niż z jedną kobietą.

Niektórzy próbują się ratować przytaczając wspomniany już przez fragment z 1 Księgi Królewskiej:

{Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida.} 1 Księga Królewska 11:1-4

Widzimy że Salomon jest tutaj krytykowany. Nie jest on jednak potępiany za to, że poślubił więcej niż jedną żonę, ale za to, że jego żony pochodziły z obcych, bałwochwalczych narodów. Gdyby jednak był krytykowany za poślubienie więcej niż jednej żony to byłby to jedynie przykład sprzeczności w Biblii, gdyż jak Bóg, który zesłał prawo Księgi Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa, które przyzwala na poligamię, mógłby za nią krytykować?

Ostatni werset który przytaczają obrońcy monogamii pochodzi również z Księgi Powtórzonego Prawa:

{Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota.} Księga Powtórzonego Prawa 17:17

W tym przypadku komentarz wydaje się zbędny. Jest to przecież wyraźne przyzwolenie na poligamię.

Kto dziś praktykuje wielożeństwo?

Faktem jest, że poligamia jest praktykowane na całym świecie. Różnica pomiędzy wielożeństwem w islamie, a poligamią w pozostałych społeczeństwach jest taka, że w tych drugich wielożeństwo nie jest oficjalne i istniej pod innymi nazwami takimi jak kochanki.

Liczba kochanek nie jest wtedy niczym ograniczona, a mężczyzna nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Ponadto jest to zwykłe cudzołóstwo, które prowadzi jedynie do kłótni, rozwodów i rozpadów rodzin.

Tak więc taka monogamia jest szkodliwa jedynie dla kobiet, których kochankowie mogą zostawić je w trudnych chwilach porodu i ciąży, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności.