Post jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy): „O wy, którzy uwierzyliście! Jest wam przepisany post – tak jak tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie bogobojni!

Ludy przed nami (tzn. przed Posłannictwem Muhammada) post obowiązywał przez trzy dni z każdego miesiąca. Dla Proroka (PZN) i całej jego wspólnoty został ustanowiony obowiązkowy post na cały miesiąc Ramadan, każdego roku. Zostało to objawione drugiego dnia miesiąca Shaban w drugim roku Hidżry, tzn. drugim roku po emigracji Proroka (PZN) z Mekki do Medyny.

Prorok (PZN) powiedział, że Islam został zbudowany na pięciu filarach – i są to szahada, modlitwa, jałmużna, post w miesiącu Ramadan i pielgrzymka do Mekki (dla tych, którzy są w stanie ją odbyć).

Inny hadis mówi, że kiedy Dżibril (PZN) przyszedł do Proroka (PZN) pod postacią człowieka i nauczał go, co to jest iman i co to jest Islam, powiedział: Islam jest tym, że wyznasz, że nie ma boga prócz Allaha i że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, że wykonasz modlitwę, że dasz jałmużnę, że będziesz pościł w Ramadanie, że odbędziesz pielgrzymkę do Mekki, jeśli będziesz w stanie.

Allah przekazał nam cel postu w miesiącu Ramadan w słowach: „Być może, będziecie bogobojni!” Po to, żeby stać się bogobojnymi, pościmy od jedzenia, picia i przyjemności seksualnej, ale nie tylko w Ramadanie. Powinniśmy pracować nad sobą podczas Ramadanu, a później kontynuować tę pracę aż do kolejnego Ramadanu, w którym powinniśmy pracować nad sobą, a później…

Autor: Abd ul-Karim