Muzułmańskie instytucje naukowe za czasów Państwa Muzułmańskiego

1. Al-Katatib: Jest to liczba mnoga słowa kuttab i było to miejsce, gdzie uczono się pisma Qur’anu oraz liczenia. Katatib znajdowały się we wszystkich miastach i wsiach Państwa Muzułmańskiego.

2. Meczety: Uczeni w Qur’anie i Sunnie prowadzili koła nauki w głównych meczetach, gdzie przesiadywali i uczyli, lub dyskutowali o sprawach: fiqhu, tafsirze, języku i wielu innych. Uczęszczali na nie ich uczniowie.

3. Centra qur’aniczne: Pierwszym, który ustanowił ośrodek nauki qur’anicznej był Rasza ibn Nathif Al – Dimaszqi, a stało się to w Damaszku w 400 roku hidżry.

4. Szkoły: Założone były w 5 wieku hidżry w Damaszku. Były to szkoły uczące każdego przedmiotu, jak szkoła inżynierii wodno-lądowej w Damaszku oraz szkoła medyczna.

5. Uniwersytety: Założone zostały w połowie 5 wieku hidżry. Al – Hakam bin Abdul Rahman założył Uniwersytet Kordobański, który był jednym z najsławniejszych ośrodków nauki w tym czasie. Inne uniwersytety zakładano w wielu innych miejscach np. Uniwersytet Mustansirijja w Bagdadzie. Studenci z całej Europy starali się o przyjęcie do tego typu instytucji. Uniwersytety te wykształciły wielu słynnych uczonych, takich jak: Al – Chłarzimi, Ibn Al – Hajtham, Ibn Sina, Dżabir ibn Hajjan, Al – Razi i innych.

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link)