109. Al-Kafirun (Niewierni)

1 Qul ya ayyuha alkafiroona

2 La aAAbudu ma taAAbudoona

3 Wala antum AAabidoona ma aAAbudu

4 Wala ana AAabidun ma AAabadtum

5 Wala antum AAabidoona ma aAAbudu

6 Lakum deenukum waliya deeni