94. Asz-Szarh (Otwarcie)

1 Alam nashrah laka sadraka

2 WawadaAAna AAanka wizraka

3 Allathee anqada thahraka

4 WarafaAAna laka thikraka

5 Fainna maAAa alAAusri yusran

6 Inna maAAa alAAusri yusran

7 Faitha faraghta fainsab

8 Waila rabbika fairghab