33 Sukces islamu

Zanim zaczniemy omawiać ostatnie dni z życia Wysłannika Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo), przyjrzyjmy się uważnie jego osiągnięciom, które powodują, że jest on najlepszym spośród wszystkim Proroków i Wysłanników.
Kiedy Bóg powiedział do swojego Wysłannika: „O ty, okryty płaszczem! Powstań i ostrzegaj!” [210], Prorok (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) powstał i ostrzegał ludzi przed karą, i nawoływał ich do islamu przez ponad dwadzieścia lat. W tym czasie dla dobra całej ludzkości był gotów ponieść wielkie ciężary i przezwyciężyć wszelkie trudności, by tylko usunąć zło z czasów przedislamskiej ignorancji.
Najpierw Wysłannik Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) pokazał ludziom, jak mogą walczyć z własnymi pragnieniami i pożądaniem, by uwolnić się z ich ucisku [211]. Gdy tylko udało mu się zmienić sposób myślenia jego towarzyszy, którzy porzucili przedislamskie praktyki i z niewolników życia doczesnego stali się ludźmi wolnymi, musiał rozpocząć nową walkę, która już nie miała charakteru wyłącznie duchowego. Prorok wystąpił przeciwko tym, którzy zwalczali go wcześniej, przeciwko tym, którzy chcieli uciszyć nawoływanie do Boga, przeciwko tym, którzy chcieli zniszczyć islam. Kiedy Wysłannik (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) zdołał uporać się z wrogami spośród Arabów, do najazdu na jego ziemie zaczęła się szykować największa potęga ówczesnego świata – Cesarstwo Bizantyjskie. Jednak i to zagrożenie udało się zneutralizować.

Prorok (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) nieustannie wzywał ludzi do religii Boga i nie zaprzestał swojej misji, zmagając się ze wszystkimi przeciwnikami, nieważne, jak ciężka była walka i jak wielu z nich zjednoczyło się przeciwko niemu. We wszystkim wspierali go jego towarzysze, których nauczył cierpliwości i wiary. Za dnia działali oni na rzecz islamu, a noce spędzali na modlitwie, recytowaniu i nauce Koranu, wychwalaniu i wspominaniu Boga, robiąc wszystko z czystą intencją zadowolenia Najwyższego.
Przez ponad dwadzieścia lat Wysłannik Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) nie ustąpił, nie zaprzestał swojej działalności, nie zwątpił ani na chwilę, aż osiągnął sukces, który jest jasnym dowodem dla ludzi posiadających rozum.

Islam stał się religią całej Arabii, usunął wszystkie złe praktyki z czasów pogańskich, uleczył umysły Arabów, którzy porzucili dawne występki i nie tylko przestali oddawać cześć bożkom, ale sami zaczęli niszczyć ich posągi. Teraz wszędzie można było usłyszeć: „Nie ma żadnego obiektu kultu z wyjątkiem Boga Jedynego!” Na północ i południe wysyłano recytatorów Koranu i uczonych, którzy nieśli ze sobą naukę o Boskich przykazaniach. Wezwanie do modlitwy pięć razy dziennie rozlegało się w całej Arabii, przełamując ciszę martwej pustyni i ożywiając ją wiarą. Nigdy wcześniej i nigdy później jej mieszkańcy nie byli tak religijni, cnotliwi i wykształceni, jak w tych złotych latach.
Ci, którzy pochodzili z różnych, często zwalczających się plemion, zostali zjednoczeni przez jednego człowieka, który sprawił, że z czcicieli ludzi stali się czcicielami Boga. Nie było już prześladowców i prześladowanych, panów i niewolników, agresorów i obrońców – wszyscy stali się sługami Boga i braćmi, posłusznymi Jego prawom. Wysłannik Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) uczył ich:

„Arab nie jest lepszy od nie-Araba, a nie-Arab nie jest lepszy od Araba. Biały nie jest lepszy od czarnego, a czarny nie jest lepszy od białego inaczej, jak tylko w bogobojności. Wszyscy ludzie są dziećmi Adama, a Adam został stworzony z gliny”.

Islam pokazał, jak zbudować społeczeństwo, oparte na takich wartościach, jak wiara, dobroć, prawość, cnota, wolność i sprawiedliwość. Te wartości, a także zachęcanie do czynienia dobra, poszanowanie godności drugiego człowieka, zapewnienie środków do życia, przestrzeganie praw człowieka (mężczyzny, kobiety, dziecka, rodziców, męża, żony, muzułmanina, innowiercy…) – to były fundamenty państwa muzułmańskiego.

Niewolnictwo, przepaść między bogatymi a biednymi, cudzołóstwo, deprawacja, niewara – są tym, co potępiają wszystkie religie, pochodzące od Boga. Jednak gdy nauki tych religii zostają zmienione lub odchodzą w zapomnienie, stają się jedynie rytuałami i tradycjami pozbawionymi głębszego sensu. Wydarzenia w Arabii zmieniły bieg całej historii. To dzięki islamowi Arabowie zostali zjednoczeni – i tak samo może zostać zjednoczona cała ludzkość, jeśli ludzie będą chcieli postępować zgodnie ze sprawiedliwym systemem, który gwarantuje sukces w tym życiu i w życiu ostatecznym.


210 Koran, 74:1-2.
211 Ta walka nie zostanie ostatecznie wygrana i będzie toczyła się zawsze, kiedy ludzie będą zmagać się z własnymi słabościami. Pamiętajmy o tym, że Szatan nie odpoczywa. Nieustannie stara się wniknąć w ludzką świadomość i skusić nas do złego.

<<<Poprzedni rozdział]  [Spis treści]  [Następny rozdział>>>