104. Al-Humaza (Oszczerca)

1 Waylun likulli humazatin lumazatin

2 Allathee jamaAAa malan waAAaddadahu

3 Yahsabu anna malahu akhladahu

4 Kalla layunbathanna fee alhutamati

5 Wama adraka ma alhutamatu

6 Naru Allahi almooqadatu

7 Allatee tattaliAAu AAala alafidati

8 lnnaha AAalayhim musadatun

9 Fee AAamadin mumaddadatin