105. Al-Fil (Słoń)

1 Alam tara kayfa faAAala rabbuka biashabi alfeeli

2 Alam yajAAal kaydahum fee tadleelin

3 Waarsala AAalayhim tayran ababeela

4 Tarmeehim bihijaratin min sijjeelin

5 FajaAAalahum kaAAasfin makoolin