Co Żydzi zawdzięczają islamowi?

Islam Żydów ocalił. To we współczesnym świecie teza niepopularna i niewygodna, lecz jest ona historyczną prawdą. Argument na jej rzecz jest dwojaki. Po pierwsze, w 570 r., kiedy urodził się Prorok Mahomet, Żydzi i judaizm zmierzali ku zaniknięciu. Po drugie zaś, nadejście islamu ocaliło Żydów i stworzyło warunki, w których nie tylko przetrwali, ale mogli […]

Więcej