Jezus“Zrodzonyz Boga Ojca”?

Doktryny boskiego synostwa Jezusa i “zrodzonego, a nie stworzonego” istnieją od tak dawna, że są one dziś przyjmowane bez większego zastanowienia. Aż do początku XIX wieku różniące się poglądy były wypierane środkami na tyle przerażającymi, aby zepchnąć na margines jakąkolwiek intelektualną debatę. Dopiero ostatnimi czasy zachodnie społeczeństwa uwolniły się spod religijnej opresji, pozwalając na wolną […]

Więcej

Jezus Chrystus: Syn Boży?

Syn Boży, syn Dawida czy też Syn Człowieczy? Jezus jest zidentyfikowany jako “syn Dawida” czternaście razy w Nowym Testamnecie, począwszy od pierwszego wersu (Ew. wg św. Mateusza 1:1). Ew. wg św. Łukasza notuje czterdzieści jeden pokoleń pomiędzy Dawidem a Jezusem, podczas gdy Ew. wg św. Mateusza wymienia tylko dwadzieścia sześć. Jezus, daleki potomek, może nosić […]

Więcej

Boskość Jezusa? Dochodzenie.

Istotną różnicą między nauczaniem Jezusa a trynitariańską formułą jest kwestia wywyższenia Jezusa do statusu Boga—czemu sam Jezus zaprzecza w ewangeliach: “Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Ew. wg św.Mateusza 19:17, Ew. wg św. Marka 10:18, Ew. wg św. Łukasza 18:19) “Ojciec większy jest ode Mnie.” (Ew. wg św. Jana 14:28) […]

Więcej

Boskość Jezusa? Dowód.

Dowód nr.1—Cuda Niektórzy przypisują Jezusowi boskie atrybuty, ponieważ czynił on cuda. Wielu unitariańskich chrześcijan oraz muzułmanów przyznaje, że Jezus rzeczywiście czynił cuda, ale zaznaczają oni, że czynił je z woli Boga a nie wykorzystując swoje własne jakiekolwiek nadprzyrodzone moce. Powtarzając cytat z Dziejów Apostolskich 2:22, “Jezusa Nazarejczyka, Męża [Człowieka], którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi […]

Więcej

Ukrzyżowanie

Kamieniem węgielnym ortodoksyjnego chrześcijaństwa jest z pewnością doktryna o ukrzyżowaniu Jezusa. Jeśli jednak chrześcijanie oczekują, że inni powinni przyjąć ich wiarę, muszą spełnić wymaganie przedstawienia popierającego ich przekonanie dowodu. Wszyscy dobrze znają historię o ukrzyżowaniu. Wszyscy dobrze znają biblijny zapis. Ale wszyscy również wiedzą, że inne wersje tego wydarzenia były rozpowszechniane przez długie okresy religijnej […]

Więcej

Czy Jezus został ukrzyżowany?

Muzułmanin: Koran w Surze (4; 157) twierdzi, że Jezus nie był ukrzyżowany. Czy ty nadal wierzysz w ukrzyżowanie? Chrześcijanin: Tak, on umarł, a potem zmartwychwstał. M: My wszyscy zgadzamy się co do tego, że nikt nie widział momentu zmartwychwstania. Uczniowie znaleźli grób Jezusa pusty i doszli do wniosku, że on zmartwychwstał gdyż wraz z innymi […]

Więcej

Baranek Boży

Wielu chrześcijan utrzymuje, że dowód na ukrzyżowanie Jezusa i odkupienie grzechów można znaleźć w Ew.wg św. Jana 1:29, który to wers nazwa Jezusa Chrystusa “Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.” Wielu innych nie bierze jednak tego dowodu poważnie i to z dobrego powodu. Po pierwsze, chrześcijanie różnie rozumieją sens i znaczenie konceptu “Baranka”. Jedni kwestionują […]

Więcej

Odkupienie Grzechów

Odkupienie grzechów—co za koncept. Kto z nas nie chciałby, aby ktoś inny poniósł winę za wszystkie nasze słabości i przestępstwa? Bez względu jednak na to jak wspaniałym konceptem ono się wydaje, bez względu na to jak bardzo ludzie pragną by było to prawdą, kluczowym pytaniem jest czy odkupienie grzechów ma podstawy w objawionej prawdzie od […]

Więcej

Powrót Jezusa

Co do jednej rzeczy zgadzają się zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, a jest nią powrót Jezusa Chrystusa. Interesującym jest fakt, że obie religie oczekują zwycięskiego powrotu Jezusa, pokonującego Antychrysta, korygującego wszelkie odchylenia w religii i ustanawiającego prawdę Bożą na całej kuli ziemskiej. Chrześcijanie oczekują, że ta prawda będzie echem doktryn wykształconych na przestrzeni wieków, podczas […]

Więcej