Uczeni muzułmańscy miasta Toledo

W XI w. Toledo szczyciło się rozwojem nauk ścisłych. Żyli tam matematycy, jak al-Waqqadi i al-Tugibi; geometrycy: Ibn Al-Attar i Ibn Hamis, którzy byli również astronomami. Pośród tych znakomitych postaci był również Muhammad Bin Assafar. W 1029 r. utworzył on astrolabium, które wieki później zostało odnalezione w kolekcji Sprenger’a. Następnie zostało przekazane Bibliotece Państwowej w […]

Więcej

Czym był kiedyś Al-Qarałijjin?

Przez ponad dwanaście wieków Al-Qarałijjin był jednym z przodujących centrów nauki w świecie muzułmańskim. Założyła go w 859 roku (ery chrześcijańskiej) Fatima Al-Fihri, która wyemigrowała wraz ze swoim ojcem Mohammedem Al-Fihrim z Qairałan (Tunezja) do Fezu. Dołączyli oni do społeczności złożonej z innych emigrantów z Qairałan, która zamieszkiwała zachodnią dzielnicę miasta. Społeczność tą określano mianem […]

Więcej

Co Żydzi zawdzięczają islamowi?

Islam Żydów ocalił. To we współczesnym świecie teza niepopularna i niewygodna, lecz jest ona historyczną prawdą. Argument na jej rzecz jest dwojaki. Po pierwsze, w 570 r., kiedy urodził się Prorok Mahomet, Żydzi i judaizm zmierzali ku zaniknięciu. Po drugie zaś, nadejście islamu ocaliło Żydów i stworzyło warunki, w których nie tylko przetrwali, ale mogli […]

Więcej

Wiara Ahlus Sunna łal Dżama`ah odnośnie Sahaba

Allâh, z powodu swojego miłosierdzia i dobroci dla Swoich sług i z powodu Swojej łaski dla nich, zesłał do nich Wysłannika spośród nich samych, aby zakomunikować im Wiadomość od Pana i poprowadzić ich do wszystkiego, co da im korzyść oraz ostrzec ich przed wszystkim, co im zaszkodzi. I zaprawdę, Prorok (pokój z nim) wypełnił swój […]

Więcej