Pochodzenie Proroka Muhammada (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) i jego rodzina

Prorok Muhammad był dalekim potomkiem Proroków Abrahama i Izmaela, od którego wywodzą się Adnanici. Genealodzy i historycy są zgodni co do linii jego męskich przodków, dochodzącej do Adnana, podczas gdy linia łącząca Adnana z Abrahamem i Abrahama z ojcem ludzkości, Adamem, jest przedmiotem sporów wśród uczonych. Muhammad pochodził z plemienia Kurajszytów – które, jak wyżej […]

Więcej

Od narodzin Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) do Objawienia

Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) urodził się w poniedziałek dziewiątego dnia miesiąca rabi al-awwal w roku, który Arabowie nazwali Rokiem Słonia, od nieudanej wyprawy Abrahy na Mekkę, co wedle historyków odpowiada dwudziestemu bądź dwudziestemu pierwszemu dniu kwietnia 571 roku po narodzinach Jezusa. Relacjonowano, że narodzinom Proroka (niech będzie z nim pokój […]

Więcej

Objawienie

Po zbadaniu i analizie wszystkich dowodów i przesłanek można ustalić, że pierwsze objawienie miało miejsce w poniedziałek, dwudziestego pierwszego dnia ramadanu 610 roku, co odpowiadało dziesiątemu sierpnia kalendarza gregoriańskiego. (Istnieją różnice w opiniach uczonych na ten temat: duża część utrzymuje, że pierwsze objawienie przyszło w miesiącu rabi al-awwal, inni powiedzieli, że było to w ramadanie, […]

Więcej

Hiszpania pod panowaniem muzułmańskim

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (W Hiszpanii jednym z najważniejszych miast była Kordowa (Kordoba, Córdoba, w j.arabskim:Kurtuba). Miasto to było głównym ośrodkiem arabskiego państwa Andaluzji (Endulus). Muzułmanie pod dowództwem Tarik bin Zijad (niech pokój będzie z nim) wchodząc w roku 95/711 do Hiszpanii zrobili sobie z tego miasta stolicę i ośrodek kulturalny. To na wpół […]

Więcej

Wiatraki przyniesione do Europy z ziem muzułmańskich

Za panowania Kalifa Umara (634-44) (radi allahu anhu) zaczęto używać siły wiatru jako źródła energii. Pers przybył do Kalifa i powiedział, że może zbudować młyn napędzany siłą wiatru. Kalif nakazał mu zbudowanie takiego młyna. Od tej pory zaczęto je budować na większości obszaru Państwa Muzułmańskiego. Siła wiatru napędzała kamienie młyńskie, które służyły do ucierania zboża. […]

Więcej

Historia muzułmańskiej nauki – Przemysł

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl Abbasydzki Kalif Harun al-Raszid wysłał Karolowi Wielkiemu z Bagdadu do Aix prezent w postaci zegara, wykonanego przez swoich zegarmistrzów. Zegar dzwonił, co godzina, kiedy wybijała pełna godzina, co wywołało wielkie zdziwienie i zachwyt całego dworu niedawno ukoronowanego władcy Świętego Imperium Rzymskiego Masakra i wypędzenie przez chrześcijan muzułmanów z Andaluzji spowodowały […]

Więcej

Nauka muzułmańska a działa i rakiety

Istnieją cztery arabskie rękopisy; jeden w Sankt Petersburgu, dwa w Paryżu i jeden w Istambule, które datowane są na 1320 rok (ery chrześcijańskiej) i opisują pierwsze przenośne działo, z odpowiednim prochem strzelniczym. Działa tego typu zostały użyte w słynnej bitwie pod Ain Dżalud, przeciwko Mongołom (w 1260 roku ery chrześcijańskiej). W XIV stuleciu Mamelucy stale […]

Więcej

Państwo Muzułmańskie a poczta i telegraf

Od początków istnienia imperium zarząd poczty (diwan al – barid) należał do najważniejszych działów administracji. Na koszt państwa przy wszystkich ważniejszych szlakach komunikacyjnych na całym obszarze imperium utworzono liczne posterunki pocztowe. Ogółem powstało ich setki w miejscach odległych od siebie o dwie lub cztery farsangi, czyli co dwanaście lub dwadzieścia cztery kilometry. Na posterunkach urządzonych […]

Więcej

Muzułmanie a maszyny i konstrukcje rolnicze

„Czyż oni nie widzieli, że My pędzimy wodę ku wyschniętej ziemi i sprawiamy, iż wyrastają dzięki niej zasiewy, z których jedzą ich trzody i oni sami? Czyż oni nie widzą jasno??” [TZQ as-Sadżda] Woda uzyskiwana na przeróżne sposoby, musiała być odpowiednio przechowywana i doprowadzana na wyznaczony obszar, odległość i głębokość. Do wszystkich tych czynności wynajdowano […]

Więcej

Wkład Azji Środkowej w budowę pierwszych szpitali w świecie muzułmańskim

W starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii, medycyna naukowa żyła ramię w ramię z medycyną sakralną oraz magiczną. Z biegiem czasu medycyna naukowa dokonała znaczących postępów i Grecy, rozwijając swoją medycynę naukową, czerpali w dużej mierze z wiedzy i doświadczeń lekarzy egipskich oraz mezopotamskich. Asklepion był grecką świątynią lecznictwa, poświęconą Apollonowi i Asklepiosowi, według wierzeń greckich mieli […]

Więcej